Handreikingen voor professionals in de corporatiesector: toewijzen, prestatieafspraken en leefbaarheid

23-06-2022 08:38

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wettelijke kaders zijn op sommige onderdelen gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie van de Woningwet. Om professionals op weg te helpen, komen er negen handreikingen met praktische uitvoeringsinformatie. De eerste drie handreikingen over toewijzen, presentatieafspraken en leefbaarheid zijn beschikbaar.

De handreikingen zijn door het ministerie van BZK opgesteld in overleg met de VTW, Aedes, de Woonbond, de VNG en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

U kunt de handreikingen vinden op de website van de Rijksoverheid.


Terug naar overzicht

Veel gezocht