Indexering maximum bezoldigingsbedragen Beroepsregel bezoldiging commissarissen per 2018

30-11-2017 13:17

De VTW kent sinds 2015 een voor alle leden bindende ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum. De beroepsregel is per 2017 op een aantal punten gewijzigd. Onder meer is bepaald dat de maximum bezoldigingsbedragen ieder jaar automatisch worden aangepast o.b.v. de jaarlijkse indexering van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. In 2018 zal de beroepsregel worden geëvalueerd.

Bekijk de beroepsregel 2015/2016 en beroepsregel 2017 (voor meer informatie over de wijzigingen t.o.v. 2015/2016 zie de oplegnotitie).

Indexering per 2018

Op 12 september 2017 is in de Staatscourant het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking aangepast o.b.v. de contractuele loonstijging per maand in 2016 van de sector overheid. Deze stijging bedraagt 3,1%.
Dit leidt tot een verruiming van de maximale bezoldiging van commissarissen met 3,1% per 2018 t.o.v. 2017 en daarmee tot onderstaande bedragen. Voortaan wordt naar boven afgerond op een vijftigvoud in euro’s.

Tabel: maximum bedragen beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2018 

Klasse   Klasse   Maximale bezoldiging 
Regeling          
WNT: maximale  
bezoldiging
RvC-lid (10%)
Maximale bezoldiging
RvC-lid
beroepsregel                  
WNT: maximale
bezoldiging
RvC-voorzitter (15%)  
Maximale bezoldiging
RvC-voorzitter
beroepsregel
A A €   87.000 €   8.700 €   6.700  € 13.050 € 10.050
B B €   98.000 €   9.800 €   7.550  € 14.700 € 11.350
C C € 110.000 € 11.000 €   8.450  € 16.500 € 12.650
D D € 118.000 € 11.800 €   9.100  € 17.700 € 13.600
E E € 137.000 € 13.700 € 10.500  € 20.550 € 15.750
F F € 156.000 € 15.600 € 12.000  € 23.400 € 18.000
G G € 176.000 € 17.600 € 13.500  € 26.400 € 20.250
H H € 187.000   € 18.700 € 15.000  € 28.050 € 22.450
I       € 16.450   € 24.650
J       € 18.700   € 28.000

 


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie