Jaarverslag Autoriteit Woningcorporaties met interview Albert Kerssies

31-05-2019 10:19

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waar de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) deel van uitmaakt, heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. 

VTW directeur Albert Kerssies is voor het jaarverslag geïnterviewd om een toelichting te geven op de samenwerking tussen de VTW en de Aw in 2018.

(lees verder onder het kader)

Risicogericht toezicht is een belangrijk thema in het jaarverslag van de Aw. Tevens wordt een doorkijkje gegeven in de ontwikkelingen die de Aw de komende jaren verwacht. 

Geschiktheid en betrouwbaarheid; diversiteit in de RvC
De Aw concludeert na drie jaar na invoering van de 'fit en propertoets' - waarbij meer dan 1.900 bestuurders en toezichthouders getoetst zijn bij benoeming of herbenoeming - dat de toets 'heeft bijgedragen aan bewustwording bij corporaties van een goede werving en selectie'. In 2018 zijn er in totaal 102 bestuurders (her)benoemd; 69 mannen (68%) en 33 vrouwen (32%). In dezelfde periode zijn er 336 toezichthouders (her)benoemd; 195 mannen (58%) en 141 vrouwen (42%). Bij nieuwe benoemingen ligt percentage vrouwen op 45%.
Alleen bij de (her)benoeming van de voorzitter van de RVC blijft het aandeel vrouwen fors achter: slechts 9 van de 61 (her)benoemingen was vrouw, een aandeel van 14,8%. 
De Aw concludeert tenslotte dat van de benoemingen zo'n 10% van niet-westerse afkomst is.

Lees hier het jaarverslag van de  ILT (het deel over de Aw op pag. 46-58) 


Terug naar overzicht

Veel gezocht