Jaarverslagen ILT, WSW en Stichting Visitatie over 2016 beschikbaar

02-06-2017 14:38

Verschillende belanghouders van de VTW hebben hun jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Ter informatie hebben wij deze in dit nieuwsbericht gebundeld. Het gaat om de jaarverslagen van: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Benoeming lid RvT Stichting Visitatie
De VTW feliciteert de SVWN tevens met de benoeming van de heer dr. Wouter Beekers tot lid van de Raad van Toezicht. De heer Beekers is directeur van het Wetenschappelijk Insituut van de ChristenUnie. Hij deed zijn promotieonderzoek over volkshuisvesting en schreef het proefschrift 'Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland.' De heer Beekers is benoemd op voordracht van de Woonbond en zijn benoeming gaat per 1 juni 2017 in.

Documenten


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid