Kamerbrief over labelplicht bij verduurzaming woningcorporaties

14-07-2017 14:29

Minister Plasterk (Wonen) heeft op 14 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verduurzaming bij woningcorporaties. Hierin schrijft hij onder meer dat hij op dit moment geen verplicht C label gaat opleggen aan de sector, maar met koepelorganisatie Aedes in gesprek blijft over de uitvoering van de doelstellingen in de Woonagenda.

Wel schetst de minister vier scenario's waarin hij wel verplichtingen op zou leggen aan de sector om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Uit deze scenario's blijkt dat dit forse investeringen vergt, die ten koste gaan van andere doelstellingen van de corporaties. Een deel van de corporaties kan financieel niet aan voldoen aan hetgeen in de scenario's geschetst wordt. Het volgende kabinet zal een besluit moeten nemen over de verdere verduurzaming van de sociale woningvoorraad in Nederland.

Lees hier de Kamerbrief over de labelplicht


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid