Masterclass programma in VTW Academie

02-06-2017 15:22

De VTW is voornemens om het masterclassprogramma voor onze leden uit te besteden aan Avicenna, Academie voor Leiderschap. Momenteel werkt de VTW nauw samen naar volle tevredenheid met Governance Support en treedt Hildegard Pelzer op als programmamanager voor het masterclassprogramma. Aangezien zij heeft aangegeven verandering te willen brengen in haar werkzaamheden en de VTW de opleidingen goed en professioneel wil blijven borgen, heeft het bestuur ervoor gekozen om het masterclassprogramma bij een externe partij onder te brengen. Randvoorwaarde is uiteraard dat de huidige kwaliteit minimaal behouden blijft.

Masterclassprogramma ‘nieuwe stijl’
In de 2e helft van 2017 zal Avicenna de uitvoering van de masterclasses, in overleg met Hildegard Pelzer, gaan overnemen. Vanaf 2018 zijn alle opleidingen definitief bij Avicenna belegd. De VTW zal een programmaraad instellen, waarin leden plaatsnemen die de kaders vaststellen van het masterclassprogramma en Avicenna hierover adviseren. In een later stadium wordt u nader over deze op te richten Programmaraad geïnformeerd.

Het bestuur heeft ook vastgesteld dat er meer evenwicht komt in de ‘kennisoverdracht’ masterclasses en de ‘houding en gedrag’ masterclasses. Hierbij zal de focus meer op interactie en verdiepende gesprekken komen te liggen. Dit met de beweging “Toezicht met Passie” op het netvlies.

Uit ledenonderzoek blijkt ook dat de leden behoefte hebben om juist met elkaar te bespreken wat ‘goed toezicht’ inhoudt en wat de dilemma’s en knelpunten zijn.

VTW Academie en inschrijving 2e helft 2017 geopend
Voor het hele opleidingsprogramma is de VTW Academie ingesteld, waarbij Avicenna optreedt als regiepartner. De VTW Academie is te vinden via een "tab" op de website van de VTW. De Academie is ook extern toegankelijk via http://www.vtw-academie.nl/. De masterclasses voor de 2e helft van 2017 staan al online en u kunt zich reeds inschrijven voor deze masterclasses.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid