Mette Vernooij interim-directeur VTW

23-06-2022 13:17

Het bestuur van de VTW heeft Mette Vernooij aangesteld als interim-directeur van de VTW. Mette Vernooij heeft een eigen adviesbureau en werkt als strategisch adviseur en interim-projectleider bij twee gemeenten. Daarnaast is zij voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging Maarn. 

Mette Vernooij heeft veel ervaring in en rond de volkshuisvesting en heeft al eerder voor de VTW gewerkt. Zij vult de komende maanden de vacature in, die is ontstaan door het vertrek van Albert Kerssies. Hij is na ruim 14 jaar directeurschap op 22 juni 2022 beëdigd tot wethouder in zijn woonplaats Waddinxveen.

Mette Vernooij: ‘ik dank het bestuur voor het vertrouwen en ik heb heel veel zin om de komende maanden met de medewerkers van het bureau aan de slag te gaan voor onze leden. Het is een bijzondere tijd in dit lustrumjaar en met de opgaven waar we gezamenlijk voor staan.' 

Werving nieuwe directeur
Whyz Executive Search is in opdracht van het bestuur gestart met de werving en selectieprocedure voor een nieuwe directeur van de VTW. De verwachting is om in het najaar de nieuwe directeur van de VTW aan u voor te kunnen stellen.


Terug naar overzicht

Veel gezocht