‘Mooi rapportcijfer van de leden én stakeholders voor de VTW’ - verslag ALV 26 november 2019

29-11-2019 07:13

De VTW gaat meer samenwerken met toezichthouders van andere organisaties in het publieke domein, met name met de NVTZ. De VTW kreeg een mooi rapportcijfer van de leden en stakeholders. De leden werden meegenomen in de stand van zaken rond de Evaluatie van de Woningwet en de financiële en volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Dit waren enkele agendapunten van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 november in Veenendaal.

Tekst: Lisette Vos

Voorzitter Guido van Woerkom gaf de aftrap van de Algemene Ledenvergadering, na afloop van de themabijeenkomst over vernieuwend opdrachtgeverschap en duurzaamheid. Hij blikte kort terug op de afgelopen maanden, waarin Stientje van Veldhoven als nieuwe (tijdelijke) minister van Wonen aantrad en de PAS en PFAS grote gevolgen voor de woningbouw bleken te hebben.

Ook stond Van Woerkom kort stil bij de gezamenlijke actie tegen de verhuurderheffing, met de hashtags #wooncrisis en #ikwileenhuis. De actie heeft niet direct tot resultaat geleid, maar de verkiezingen laten niet lang meer op zich wachten. ‘We hebben een belangrijk signaal afgegeven. Politieke partijen schrijven nu hun verkiezingsprogramma. Wie gezaaid heeft, zal oogsten.’

Jaarplan 2020 en meerjarenstrategie
In het jaarplan kondigt de VTW aan meer te gaan samenwerken met toezichthouders van andere maatschappelijke organisaties, met name met de NVTZ (toezichthouders in zorg en welzijn). Zorg- en welzijnsinstellingen zijn vanzelfsprekende partners in lokale netwerken in de wijken. Andere thema’s die komend jaar meer aandacht krijgen zijn: opdrachtgeverschap, duurzaamheid en digitalisering.

Het jaarplan 2020 is het laatste van de huidige meerjarenstrategie. Komend jaar stelt de VTW een nieuwe meerjarenstrategie voor 2021-2023 op, samen met de leden. De beweging Toezicht met Passie krijgt daarin zeker een vervolg.   

Ledenonderzoek VTW
De leden geven de VTW een 7,4 als rapportcijfer, in vergelijking met andere verenigingen is dat een mooie score, aldus onderzoeksbureau Noordam & De Vries dat het ledenonderzoek heeft uitgevoerd. Verreweg de meeste leden – 81 procent – hebben een positief beeld bij de VTW, ze noemen informatievoorziening, deskundig en pro-actief, opleidingen en belangenbehartiging als positieve punten. Een kleine minderheid van 19% van de leden laat een kritischer geluid horen. Deze leden vinden onder andere dat de VTW onder meer bureaucratisch,en ze vinden dat de VTW hen juist té veel informatie biedt. Ook de stakeholders zijn positief: zij waarderen de VTW met een 7,5 en zijn positief over de samenwerking. De uitkomsten van het ledentevredenheidonderzoek is één van de pijlers voor de komende meerjarenstrategie.  

Stand van zaken Evaluatie Woningwet
VTW-bestuurslid Koen Westhoff gaf een korte presentatie over de stand van zaken van de Evaluatie Woningwet. De nieuwe Woningwet moet volgens de huidige planning op 1 januari 2021 in werking treden. Nog dit jaar gaat het wetsvoorstel in openbare consultatie. U wordt als lid van de VTW hier binnenkort verder over geïnformeerd.

Stand van zaken Vestia
Namens de VTW-werkgroep Vestia gaf Karin de Graaf een presentatie over de huidige stand van zaken rond de financiële situatie en de volkshuisvestelijke opgave van Vestia. Een tweede saneringsaanvraag is nu niet aan de orde. Uit het herijkt verbeterplan van Vestia, dat doorloopt tot 2021, blijkt echter wel dat Vestia weliswaar voldoet aan de financiële ratio's, maar de volkshuisvestelijke opgave problematisch blijft. Vestia wil onder meer 10.000 woningen verkopen in zes gemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas) en zich concentreren op vier kerngemeenten: Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft. De VTW gaat in 2020 in elk geval een bijeenkomst organiseren voor de RvC's van de zes bovengenoemde 'maatwerkgemeenten'. 


Terug naar overzicht

Veel gezocht