Nieuwe handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' beschikbaar

04-11-2019 11:12

In de tien jaar sinds het verschijnen van de VTW-publicatie ‘Fiscaliteit voor woningcorporaties’ is er veel veranderd in wet- en regelgeving. Daarom is het de hoogste tijd voor een vernieuwde handreiking 'Toezicht op fiscaliteit.'

In opdracht van de VTW hebben Reinder Wiersma en Mark van der Wielen van Deloitte deze handreiking geschreven. De auteurs gaan onder meer in op de verhuurderheffing, de vennootschapsbelastingen en andere belastingsoorten. Hoe worden deze verwerkt in de jaarrekening en hoe kunt u als toezichthouder grip krijgen op uw rol ten aanzien van fiscaliteit. 

De handreiking is te vinden op de VTW website voor publicaties.


Terug naar overzicht

Veel gezocht