Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

27-10-2017 14:21

De VTW, Aedes en een aantal bestuurssecretarissen hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De update was nodig door de inwerkingtreding van de Veegwet Wonen per 1 juli 2017. De VTW raadt de leden aan om de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten. Corporaties krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om de modelstatuten aan te passen volgens de bepalingen in de Woningwet.

De VTW en Aedes hebben de statutenwijziging afgestemd met de externe toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). De Aw keurt ook de (gewijzigde) statuten van de corporaties goed. Hiervoor is een beoordelingskader vastgesteld.

Meer informatie

Stichtingen
- Modelstatuten stichting met RvC model (Aedes/VTW, oktober 2017)
- Modelstatuten stichting met instructiemodel (Aedes/VTW, oktober 2017)

Verenigingen
Modelstatuten vereniging met RvC model (Aedes/VTW, oktober 2017)
- Modelstatuten vereniging met instructiemodel (Aedes/VTW, oktober 2017) 

Beoordelingskader Autoriteit Woningcorporaties


Terug naar overzicht

Veel gezocht