Nieuwe podcast: De Evaluatie van de Woningwet & de Tweede Kamerverkiezingen

12-04-2021 14:12

De Evaluatie van de Woningwet is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu in de Eerste Kamer ter bespreking. In deze podcast ontvangt Hans Geurts de reguliere gasten Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om hierover te praten. 

Vanaf de start tot 14 min, 23 sec. praten zij u bij over de woordvoerders op het dossier 'Wonen' in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 19 maart. Wie blijft er, welke nieuwe Kamerleden komen erbij? 

Vanaf 14.23 praten ze over de Evaluatie van de Woningwet. Achtereenvolgens: de stand van zaken rond het wetgevingsproces; de aangenomen amendementen vanuit de Tweede Kamer die het wetsvoorstel hebben gewijzigd; de stand van zaken rond het BTIV en de beleidsregels van de Aw.

 

 Terug naar overzicht

Veel gezocht