Personen met verward gedrag - verslag van inspiratiebijeenkomt VTW en NVTZ

01-11-2017 15:12

De vermaatschappelijking van de zorg wordt breed aanvaard, maar leidt in de praktijk regelmatig tot incidenten en teleurstellingen. Met name deze incidenten krijgen veel aandacht in de media en hebben vanuit de landelijke overheid tot bestuurlijke interventies geleid. Zo is er een Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld.
We zijn met elkaar incident-gedreven en sterk gericht op wat er fout gaat. We veronderstellen dat we door ‘blaming en shaming’ kunnen leren, echter het tegendeel is vaak het geval. Kunnen we met elkaar meer leren door te kijken naar wat er goed gaat en in het licht te zetten?

Er zijn veel praktijkvoorbeelden waarin de betrokken burgers en organisaties goed weten samen te werken en waarbij de leef- en systeemwereld effectief met elkaar verbonden zijn. Dit zijn de voorbeelden die het verdienen om in het licht gezet te worden teneinde te leren van deze aanpakken. Om die reden organiseert de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) in samenwerking met GenP Governance een drietal inspiratiesessies over personen met verward gedrag, mensen met schulden en eenzame ouderen in de wijk.

Op 3 oktober 2017 vond in Tilburg een ledenbijeenkomst over mensen met verward gedrag plaats. Van deze dag is een video verslag gemaakt.

 Ook is er een impressie van de bijeenkomst in pdf.


Terug naar overzicht

Veel gezocht