Platform31: Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid

29-04-2022 16:11

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties, ook wel de lokale driehoek, weten elkaar steeds beter te vinden op het gebied van lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn de partijen nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Platform31 onderzocht de samenwerking binnen de lokale driehoek.

Platform31 heeft met dit onderzoek inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende partijen toekomstbestendig kunnen samenwerken aan de lokale opgaven. Ook de meerwaarde van de huurdersorganisaties op het woonbeleid komt uit het onderzoek naar voren. Het onderzoek richt zich onder andere op:

  • de rolinvulling binnen de overleggen over de prestatieafspraken;
  • de onderlinge verwachtingen van de partijen;
  • de manier waarop de drie partijen georganiseerd zijn; en
  • de samenwerkingsprocessen die al dan niet bijdragen aan een succesvolle samenwerking. 

Ook komen vier praktijkcasussen aan bod. U kunt het hele rapport van Platform31 hier downloaden (pdf). Lees ook het nieuwsbericht van Aedes hierover.


Terug naar overzicht

Veel gezocht