Politiek nieuwsoverzicht 21 juni 2021: OESO vindt drastische verandering woningmarkt nodig; kabinet wil huurbevriezing niet verlengen; weerstand in Eerste Kamer om verruiming tijdelijke huurcontracten

21-06-2021 15:44

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week de volgende onderwerpen: OESO vindt drastische verandering woningmarkt nodig, het kabinet wil huurbevriezing niet verlengen en er is weerstand in Eerste Kamer om verruiming tijdelijke huurcontracten. Intussen blijft de Evaluatie van de Woningwet op de plank liggen.

OESO: Drastische verandering nodig’

De OESO vindt dat de Nederlandse woningmarkt drastisch op de schop moet om zo het voordeel van huiseigenaren ten opzichte van huurders te verkleinen. De OESO is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Een van de mogelijke maatregelen zou zijn om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen. Nu komt nog de helft van de huishoudens in aanmerking.

“Als je het aantal sociale huurwoningen omlaag brengt en het aantal woningen op de vrije markt verruimt, zullen voor veel mensen de huren stijgen. Daardoor komt er meer geld vrij voor de bouw van nieuwe woningen, is de gedachte”, zo schrijft de NOS.

Lees het hele artikel op NOS.nl

Lees het tweejaarlijkse rapport van de OESO over de Nederlandse economie

Niet iedereen deelt de mening van de OESO en reacties zijn kritisch. Hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en dr. Matthijs Korevaar, universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, noemen het rapport respectievelijk 'kort door de bocht' en 'theoretisch'. Lees hun reactie hier.

Kabinet wil huurbevriezing niet verlengen
Het kabinet is geen voorstander van het verlengen van de huurbevriezing. Dat bleek in het verantwoordingsdebat dat minister Ollongren (BZK) vorige week voerde met de Tweede Kamer. "We zien dat er minder financiële onzekerheid lijkt te zijn door de coronacrisis dan misschien was verwacht. Op dit moment is wat mij betreft de vraag niet aan de orde of je dat zou moeten doortrekken. Maar uiteraard, ik kan ook niet over mijn graf heen regeren. We zijn demissionair", aldus Ollongren.

Tijdelijke huurovereenkomsten
In de Eerste Kamer is weerstand tegen een aangenomen VVD-amendement om de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten te verlengen van twee naar drie jaar. Met name GroenLinks en PvdA vrezen dat de positie van de huurder verslechtert, maar toch verdedigt minister Ollongren het amendement in een schriftelijk overleg.

Ze wijst bovendien op een evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 die nog voor de zomer wordt verwacht. "Het is aan uw Kamer om te oordelen in hoeverre het voor de zomer af te ronden evaluatieonderzoek betrokken wordt bij de behandeling van het wetsvoorstel, mede gezien de overige voorgestelde wijzigingen", aldus de minister.

Intussen is de Memorie van Antwoord van de minister op de Evaluatie van de Woningwet bij de Senaat binnengekomen. De Eerste Kamer heeft nog geen datum geprikt voor de inhoudelijke behandeling van de wet. Het lbegint er steeds meer op te lijken dat de gewijzigde Woningwet pas per 1 januari 2022 in zal gaan. 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht