Politiek nieuwsoverzicht 7 februari 2022: Omgevingswet weer uitgesteld

07-02-2022 15:04

Minister De Jonge heeft afgelopen week besloten om de Omgevingswet opnieuw uit te stellen. Eerder is de invoering ook al meermaals uitgesteld. Ook nu blijken de digitale systemen het knelpunt. De wet zou op 1 juli in werking treden, maar dat is nu uitgesteld tot in ieder geval 1 oktober, maar er wordt al rekening gehouden met verder uitstel.

"Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet, is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Dat is op dit moment niet met alle systemen mogelijk. Om tot een verantwoorde en zorgvuldige inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen, wil ik die tijd nemen", aldus de minister.

Het nieuwe uitstel legt pijnlijk bloot hoeveel moeite het Rijk heeft om grote hervormingen met een grote digitale component door te voeren. Het zal de vraag in de Kamer doen rijzen of het doorzetten van de wet überhaupt verantwoord kan. Aan het nieuwe uitstel zijn grote kosten verbonden gezien het in stand houden van de oude systemen, maar afstel zou helemaal zwaar gezichtsverlies betekenen gezien de vele tijd en kosten die in de hervorming zijn gestoken.

Verkopen van sociale huurwoningen aan beleggers
Minister De Jonge ziet geen bezwaar in de verkoop van woningen aan beleggers door woningcorporaties. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van de SP, naar aanleiding van uitspraken van juristen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en corporatie Mitros. Deze zouden tijdens een zaak in Utrecht hebben gezegd dat het volkshuisvestelijk belang in plaats van het huurdersbelang het toetsingscriterium is en dat daarom huurwoningen verkocht dienden te worden, zo valt te lezen op de site van De Nieuwe Utrechtse Krant.

Volgens de minister moet de verkoop echter passen in het lokale volkshuisvestingsbeleid en zijn besproken met gemeente en huurdersorganisatie. "Met de verkoop van woningen verkrijgen corporaties financiële middelen om hun opgaven te kunnen realiseren. De aan beleggers verkochte woningen kunnen een ander segment van de woningmarkt bedienen", aldus De Jonge. De minister erkent dat het individuele huurdersbelang geen toetsingscriteria is voor verkoop, "juist omdat het individuele belang niet gelijk op hoeft te zijn aan het algemene huurdersbelang en het laatste voorrang dient te hebben".

De antwoorden van de minister op Kamervragen van het lid Beckerman (SP)

Verbod loden leidingen
Na een advies van de Gezondheidsraad heeft het kabinet nu besloten om een verbod in te stellen op loden leidingen in huurwoningen. Dat heeft minister De Jonge afgelopen week bekendgemaakt. "Schoon drinkwater is essentieel. Daarom heeft het kabinet besloten tot een verbod op loden leidingen op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren, die niet altijd actie ondernemen. Dit zorgt voor een stok achter de deur om deze leidingen te verwijderen bij onder andere huurwoningen, basisscholen en kinderdagopvang", aldus minister De Jonge.

Lees hier het persbericht op Rijksoverheid.nl

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug naar overzicht

Veel gezocht