Provincies: 'Versterk het investeringsvermogen van de woningbouwcorporaties'

14-07-2020 10:29

De provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen dat het investeringsvermogen van woningcorporaties wordt versterkt. Dit zegt het IPO in een oproep aan de Tweede Kamer. Het IPO vindt dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma 'gezonde en eerlijke randvoorwaarden voor de volkshuisvesting' moeten opstellen. Eén van de opties is het afschaffen van de verhuurderheffing.

Lees het hele nieuwsbericht op de website van het IPO.


Terug naar overzicht

Veel gezocht