Recensie: 'Maatschappelijk Verantwoord Besturen, Good Governance in de bestuurskamer'

22-05-2020 09:33

In maart 2020 is het boek 'Maatschappelijk Verantwoord Besturen, Good Governance in de bestuurskamer' door Carolien de Monchy verschenen. (Mediawerf Uitgevers, 140 pag.) Jan Hagens, voorzitter van de RvC van Woongoed Zeist, schrijft voor de VTW een recensie van dit boek. 

'Een onderhoudend en goed leesbaar boekje opgetekend door een organisatiepsycholoog
met een grote staat van dienst op dit onderwerp. Het boek gaat met name over de ondertitel en is gebaseerd op gesprekken met en citaten van toppers uit bestuurdersland. Good Governance is een idealistische invalshoek om naar ondernemingsbestuur, de gedragscode en het toezicht op organisaties te kijken. De begrippen maatschappelijk en verantwoord worden in het boek niet en-detail uitgewerkt. 

Focus is op de vraag: hoe kunnen bestuurders en toezichthouders zo besturen dat innovatieve samenwerkingsverbanden mogelijk zijn om relevante maatschappelijke doelen te realiseren? Na een korte tour langs ideeën over Good Governance, volgt een zoektocht naar een systeem waarmee bestuurders de goede besluiten kunnen nemen. Vervolgens wordt in de dagelijkse praktijk van het besturen gekeken hoe bestuurders (en toezichthouders) juiste informatie en gesprekken hebben om goede besluiten nemen. De strategie moet niet alleen goed zijn, uitvoering ervan is misschien nog wel belangrijker. Iedereen kijkt mee en sociale media hebben daarbij een dominante invloed. Organisatiecultuur en bestuur zijn voortdurend in ontwikkeling, vertrouwen is vaak beter dan ongebreidelde regelzucht…

Een eenduidig recept geeft De Monchy niet, de discussie over Good Governance een nieuwe slinger geven, doet ze wel. Het boek is makkelijk te lezen en geschikt voor bestuurders en toezichthouders die geïnspireerd willen worden over vigerende gedachten rond Good Governance.'

- Jan Hagens


Terug naar overzicht

Veel gezocht