Scriptie onderzoek governance: "corporaties moeten sterker worden in waardengericht toezicht"

08-12-2017 13:13

De afgelopen maanden heeft Robert de Heer voor zijn MBA aan Tias in Tilburg onderzoek gedaan naar de governance van corporaties. Hierbij heeft hij onder meer ook met de VTW gesproken. De belangrijkste conclusie van zijn scriptie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet te gedetailleerd en te veel rule-based is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woningcorporaties intern gefocust zijn, terwijl de bedoeling juist was om dichter bij de huurders en de kerntaak te komen. Juist kleine corporaties hebben moeite om hun continuïteit te waarborgen.

Volgens de Heer hebben bestuurders en toezichthouders hebben moeite met reflectie, en de positie van stakeholders. Huurders hebben moeite met zichzelf te organiseren en met de complexiteit van de materie waar ze over moeten meedenken.

Zijn eindscriptie (Engelstalig) en de Nederlandstalige publiekssamenvatting kunt u hier lezen (dropbox link).


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie