Sectoradviescommissie Vestia: 'Zoek samen naar lange-termijn oplossing'

15-10-2019 09:25

De Sectoradviescommissie (SAC) heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een mogelijke saneringsaanvraag van woningcorporatie Vestia. Uit het herijkte verbeterplan van Vestia dat op 10 oktober 2019 aan het WSW is gestuurd, blijkt dat er voorlopig geen aanvraag voor sanering wordt ingediend. De SAC komt daarom niet met een formeel advies, maar heeft wel een verslag van werkzaamheden gepubliceerd. Hierin reflecteert de SAC op de situatie van Vestia en komt met een aantal aanbevelingen voor alle betrokken partijen. De SAC vindt dat het ministerie van BZK, de Aw, het WSW en de sector samen naar een oplossing moeten zoeken. 

Meer informatie
Lees hier het nieuwsbericht, inclusief de aanbevelingen, op de website van Aedes.

Lees hier het verslag van werkzaamheden van de SAC

Lees hier het nieuwsbericht van de VTW over het herijkt verbeterplan van Vestia


Terug naar overzicht

Veel gezocht