SVWN zoekt lid Raad van Toezicht

26-04-2019 12:00

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen de Raad van Toezicht ontstaat per 1 september 2019 een vacature voor een

lid van de Raad van Toezicht

op voordracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Gezocht wordt naar een kandidaat met specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteitssystemen, accreditatie en certificering.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volledige vacaturetekst op de website van SVWN. Stuur uw reactie voor 12 mei 2019 naar info@visitaties.nl ter attentie van ir. Staf Depla, voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Staf Depla, voorzitter RvT, of met Jos Koffijberg, directeur-bestuurder SVWN, telefoon 030-7210780.

De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op 3 juni 2019 aan het eind van de middag/begin van de avond bij SVWN in Utrecht.


Terug naar overzicht

Veel gezocht