Toezicht in de praktijk

30-05-2017 09:11

De VTW start op de website met een nieuwe rubriek: “Toezicht in de praktijk”.  De leden worden uitgenodigd een praktijkcasus op te sturen. Het gaat bijvoorbeeld om een situatie waarin de raad van commissarissen wel of niet moet ingrijpen. Dat kan gaan om een lichte interventie, maar ook om een zware maatregel. Maar het kan ook gaan om het veranderen van een onwenselijke situatie binnen de raad of tussen de raad en het bestuur.

'Met de rubriek "Toezicht in de praktijk" wil de VTW een platform bieden voor leden om praktische toezichtsvragen te bespreken,' aldus directeur Albert Kerssies. 'Hiervan kunnen onze leden ook weer leren en zo het intern toezicht weer verder verbeteren.'

De VTW zorgt er voor dat de behandeling van de casus aan het begin van elke maand op de website verschijnt. Niet om daarmee de oplossing te geven – daarvoor is de praktijk meestal te gecompliceerd – maar om de situatie vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Vanzelfsprekend kan ook dit weer reacties oproepen. Zowel de casus als de behandeling en de eventuele reacties daarop worden op de website gepubliceerd.

De bedoeling is om de eerste casus begin juli online te publiceren. Stuurt u een korte beschrijving van de situatie die u wilt voorleggen op aan de directeur van de VTW, Albert Kerssies (a.kerssies@vtw.nl). De casus mag op naam van de corporatie, maar ook met een verzonnen naam worden gepubliceerd. Vanzelfsprekend garandeert de VTW dat vertrouwelijk met de informatie wordt omgegaan. 


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid