Toezicht in de praktijk casus 8: Toezicht gaat over heel wat meer dan financiën

15-05-2018 15:23

U wilt graag toezichthouder worden bij een woningcorporatie. Tijdens de sollicitatieprocedure zijn er intensieve gesprekken gevoerd over wat de corporatie wil en hoe zij dat gaat invullen in de komende jaren. Centraal in deze gesprekken stonden betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en goed werkgeverschap. Het maatschappelijk engagement sprak u aan.

U heeft de procedure doorlopen en bent benoemd en u bent met hoge verwachtingen begonnen. Tot uw verbazing merkt u dat tijdens de eerste vergaderingen bijna alleen over financiën, risicomanagement, reglementen etc. wordt gesproken.

U bespreekt dit in de vergadering en de andere leden onderkennen dit, maar geven tevens aan dat dit de consequenties zijn van de nieuwe Woningwet, de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW.

U bent hier niet tevreden over en wil dit doorbreken. Voor u zijn de financiële kaders - weliswaar vaak snoeihard - maar toch randvoorwaarden en gaat het primair om de missie en de strategie van de corporatie. En is de taak van de RvC heel wat breder dan alleen in de gaten houden of de financiën op orde zijn.

Wat zijn uw mogelijkheden? Er van uitgaande dat de overige leden van de RvC ook positief staan tegenover uw suggesties is er een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  •  De agendering van de vergadering aanpassen. Zet de financiële onderwerpen aan het eind en het begin met de volkshuisvestelijke zaken.
  • Specifieke thematiek bespreken in aparte bijeenkomsten of leerzame excursies organiseren met een volkshuisvestelijk karakter.
  • Naast de bestaande remuneratie- en auditcommissie ook een Commissie Wonen instellen. Er zijn ook corporaties die werken met een commissie Maatschappelijk Presteren. Deze commissie behandelt de meer specifieke volkshuisvestelijke onderwerpen, maar bijvoorbeeld ook de dienstverlening.
  • Zorg dat alle commissies voorstellen doen in samenspraak met het bestuur, omtrent onderwerpen ter bespreking en stel dat met de voltallige Raad vast.

Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie