Toezicht in de praktijk casus 9: Functioneren accountant

26-06-2018 10:39

Zo'n twee jaar geleden is door de corporatie van accountant gewisseld. De reden was dat het kantoor en de accountant al vele jaren de controle verzorgden. In de procedure voor een nieuwe accountant/accountantskantoor is gekozen voor een kantoor dat in de presentatie blijk gaf van een verfrissende, nieuwe aanpak. Mede om die reden is de keuze voor deze accountant en dit kantoor geweest, ondanks de hogere fee.

Na twee jaar heeft de RvC samen met de bestuurder en de interne controller geëvalueerd hoe de werkzaamheden van de accountant plaatsvinden en in welke mate de presentatie overeenkwam met de daadwerkelijke aanpak. De bestuurder, de controller en het MT geven aan best tevreden te zijn over de accountant, maar zien geen grote verschillen met de aanpak en wijze van controle van de vorige accountant. Binnen de RvC is de teleurstelling wat groter en had men meer hiervan verwacht. Ook tijdens besprekingen met de accountant heeft met name de Auditcommissie gevraagd naar de resultaten van een nieuwe aanpak van de controle, maar heeft hier geen concreet antwoord op gehad.

Zowel bestuur als RvC zien geen echte reden om weer van accountant te wisselen, maar hebben toch een wat katterig gevoel.

Hoe zo'n situatie te voorkomen en wat nu?
Het is goed om als opdrachtgever van de accountant (met name de RvC) bij start van een opdracht goed te formuleren wat de wensen en eisen zijn en deze ook in de opdrachtbevestiging duidelijk (SMART) te formuleren. Tijdens het jaarlijkse gesprek van de RvC met de accountant is het dan ook verstandig om concreet te bespreken wat de verwachtingen bij aanvang van de opdracht waren en hoe deze in de ogen van de RvC beantwoord worden.

Dus oppassen voor algemene kreten zoals risicogerichte aanpak, soft controles etc. Het verdient aanbeveling om concrete voorbeelden vóóraf en ná  de controle te benoemen. Ook moet de RvC proactief vóór aanvang van de interim-controle aangeven welke onderwerpen specifieke aandacht behoeven. In deze situatie is het niet gek om met de accountant een "herstart" af te spreken.


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie