Vacature Lid Commissie Governancecode Woningcorporaties

23-11-2020 16:00

Voor de onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties zijn Aedes en VTW op zoek naar een

LID COMMISSIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

De Commissie Governancecode Woningcorporaties bestaat in totaal uit vier leden en een voorzitter. De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) gezamenlijk. Commissieleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd en kunnen nog twee keer voor een periode van 3 jaar worden herbenoemd. Voorzitter en leden ontvangen een bij de functie passende vergoeding.

De Commissie is ingesteld door Aedes en VTW om de regels voor woningcorporaties uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Code en gevraagd en ongevraagd te adviseren over wijzigingen van de Code. De Commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend. In 2019 nam de Commissie 23 klachten in behandeling.

Het lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties is medeverantwoordelijk voor de zorgvuldige behandeling van klachten en toetsingsverzoeken van belanghebbenden.

Profiel
Voor de ontstane vacature zoeken wij een kandidaat die bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft in het lokaal of provinciaal bestuur. Wij zijn daarnaast op zoek naar de volgende combinatie van competenties:

  • Is thuis in het functioneren van maatschappelijke ondernemingen;
  • Heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen; is in staat zich in de positie van beide partijen te verplaatsen en is onbevooroordeeld;
  • Heeft kennis van of ervaring met het vervullen van een toetsende rol in het kader van bijvoorbeeld governancecodes, het bestuursprocesrecht of een andere vorm van geschilbeslechting;
  • Heeft kennis van, ervaring met en gevoel voor de positie en belangen van consumenten(huurders);
  • Beschikt over een open mind; is analytisch, in staat een eigen visie te formuleren, maar ook staat ook open voor nieuwe visies en visies van gesprekspartners;
  • Is bij benoeming tot, en in functie als lid niet op enigerlei wijze verbonden aan een woningcorporatie;
  • Beschikt bij voorkeur over bekendheid met het terrein van woningcorporaties en affiniteit met de doelgroepen van woningcorporaties.

Het volledige profiel voor deze functie kunt u hier downloaden.  Op de website vindt u aanvullende informatie over de Governancecode Woningcorporaties en de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties? Dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk 6 december 2020 uw brief met CV te sturen aan: b.mossinkoff@aedes.nl. Aedes en VTW hechten evenals de Commissie Governancecode Woningcorporaties aan een diverse samenstelling van de Commissie qua leeftijd en (culturele) achtergrond. Wij nodigen daarom met name ook geïnteresseerden die bij deze diversiteit passen van harte uit te reageren. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 18 december 2020. De start als lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties is voorzien per maart 2021.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met: Aedes, Barbara Mossinkoff b.mossinkoff@aedes.nl of VTW, Ingrid van der Kraan i.vdkraan@vtw.nl.


Terug naar overzicht

Veel gezocht