Vacature voorzitter RvT bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

01-10-2018 10:32

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft tot doel een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij de stichting ontstaat dit najaar een vacature voor een
 
voorzitter van de Raad van Toezicht

Een uitgebreide profielschets vindt u hier of via www.visitaties.nl/vacatures. Stuur uw reactie voor 21 oktober 2018 naar info@visitaties.nl ter attentie van mevrouw dr.ir. Ineke Mastenbroek, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Ineke Mastenbroek of met Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.


Terug naar overzicht

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie