Veegwet, Veegbesluit en Veegregeling Wonen per 1 juli a.s. in werking

09-06-2017 13:04

De tekst van de Veegwet Wonen was reeds eerder gepubliceerd, na goedkeuring van de Eerste Kamer. Nu zijn ook het Veegbesluit en de Veegregeling Wonen gepubliceerd. Het pakketje wetswijzigingen en nadere bepalingen treedt op 1 juli a.s. in werking.

Positie van de ALV
Voor VTW leden is de meest in het oog springende wijziging, de gewijzigde positie van de ALV bij woningbouwverenigingen.
"Door de Woningwet is bij corporaties die een vereniging zijn, een aantal rechten van de algemene ledenvergadering (ALV) verschoven naar de raad van commissarissen (RvC). Op basis van de Woningwet had de ALV geen middelen om invloed uit te oefenen op de richting van de woningbouwvereniging. Onder de nieuwe regels moet de RvC, voordat zij goedkeuring verleent op besluiten van het bestuur, advies vragen aan de ALV. Ook moet advies worden gevraagd bij benoeming van een nieuwe bestuurder. De RvC mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de ALV." (bron: www.woningwet2015.nl)

De VTW is het zeer oneens met deze nieuwe toevoeging, die art. 25 en 26 van de Woningwet wijzigt. Het heeft grote negatieve gevolgen voor woningbouwverenigingen en levert in de praktijk onwerkbare situaties op. Deze wijziging kwam tot stand middels een amendement van (vml.) PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries vlak voor het Kerstreces 2016. De VTW is met Aedes in actie gekomen om de wetswijziging ongedaan te maken. Ondanks een beroep op de Eerste Kamer heeft dit helaas niet mogen baten. De twee verenigingen trekken nu samen op met woningbouwverenigingen om te kijken naar praktische oplossingen.

Lees hier het nieuwsbericht op Woningwet2015.nl. Hier vindt u ook de integrale teksten ná 1 juli 2017.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid