Vernieuwde handreiking 'De huurderscommissaris' online

13-07-2017 12:20

De handreiking 'De huurderscommissaris' is vernieuwd, onder andere vanwege de wijzigingen in de Veegwet. De geactualiseerde handreiking levert volgens de VTW en de Woonbond een bijdrage aan de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties en hopen dat zowel huurdersorganisaties als RvC’s volop gebruik zullen maken van de gezamenlijke aanbevelingen. 

Huurdersorganisaties van woningcorporaties hebben het recht een bindende voordracht te doen voor leden van de raad van commissarissen (RvC). De VTW en de Nederlandse Woonbond bieden u met deze publicatie een praktische handreiking voor de invulling van dit recht.

U vindt de handreiking op: http://www.vtw-publicaties.nl/de-huurderscommissaris/

Save the date! Symposium VTW en Woonbond  “De verbinding verbeterd” op 28 november a.s.
In 2014 organiseerden VTW en Woonbond een symposium over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties. Inmiddels zijn drie jaren verstreken en is de maatschappelijke context veranderd. De wens van de samenleving en de overheid om meer betrokkenheid van de huurder bij het beleid en de activiteiten van de corporatie heeft zijn weerslag gevonden in de nieuwe woningwet. De Woningwet 2015 heeft de formele invloed en zeggenschap van huurders – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie  – op het volkshuisvestelijk beleid van de corporatie versterkt. De huurdersorganisatie is volwaardige partij bij prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente. Ook is de positie in het intern toezichthoudend orgaan van de corporatie verstevigd; minstens een derde van de commissarissen zijn huurderscommissaris, benoemd op bindende voordracht door de huurdersorganisatie.

Op dinsdag 28 november organiseren VTW en Woonbond een vervolgsymposium met als titel: “De verbinding verbeterd”. Tijdens dit symposium zal worden ingegaan op de vragen als: Wat betekent de vergroting van de invloed van de huurdersorganisaties voor de verbinding met de RvC? Is deze alleen aanwezig vanuit de huurderscommissaris en is dat voldoende? Op welke wijze kan de verbinding tussen de huurdersorganisatie en de RvC verder verbeteren? Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?

Noteert u alvast de datum en plaats? 28 november 2017 (middag), Beatrixgebouw Utrecht. Na de zomer ontvangen VTW leden een uitgebreide uitnodiging.


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid