VNG: publicatie over de inzet voor bouwen en wonen

21-04-2021 13:08

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de 'Inzet op bouwen en wonen' uit 2019 geactualiseerd. Door een verder oplopend woningtekort en de coronacrisis is de eerdere publicatie van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit aan een update toe.

De zes hoofdstukken die de VNG hieraan wijdt, zijn:

  • Verstedelijking en woningproductie
  • Rijksfinanciering van herstructurerings- en woningbouwprojecten
  • Voldoende investeringscapaciteit woningcorporaties
  • Verbetering van de betaalbaarheid en de woonruimteverdeling
  • Toekomstbestendige woningbouw realiseren
  • Wonen-zorg en andere doelgroepen

U kunt de publicatie hier downloaden.


Terug naar overzicht

Veel gezocht