VTW: ‘Volkshuisvesting weer centraal in beleid!’

07-09-2017 11:00

In het nieuwe kabinet moet volkshuisvesting een centrale plaats krijgen, vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Om ons land gedurende de 21e eeuw ook bewoonbaar te houden, moet het kabinet met een visie komen op wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting is een kerntaak van de overheid,” aldus VTW-directeur Albert Kerssies.

De VTW pleit daarom voor een bewindspersoon die zich gaat bezighouden met wonen, bouwen en infrastructuur.
“Goed wonen is een grondrecht en heeft tal van raakvlakken met andere onderwerpen zoals zorg en duurzaamheid. Het ordenen van hoe Nederlanders wonen, of dat nu in een koop- of huurhuis is, lijkt steeds minder aandacht te brengen. Een overkoepelende visie, uitgewerkt in concreet beleid zien we helaas niet. Als je kijkt naar de sociale huur: corporaties huisvesten zo’n 2,4 miljoen huishoudens. Miljoenen Nederlanders wonen in een sociale huurwoning, maar wat de positie en de doelen zouden moeten zijn van het door de landelijke overheid gevoerde volkshuisvestingsbeleid, krijgt amper aandacht van de politiek en in de media.”

De VTW vindt dat volkshuisvesting nu verengd wordt tot het kale begrip ‘woningmarkt.’ Kerssies: “Hoezo is goed kunnen wonen een markt? De focus ligt nu vooral bij het reguleren van de woningmarkt. Dat is trouwens een heel armoedige term, die totaal niet aansluit bij de werkelijkheid. Ik lees en hoor vooral technocratische begrippen zoals ‘koopmarkt’ en ‘huurmarkt’. En die laatste is voor de politiek en in de media een ondergeschoven kindje. Zo heeft de VTW het in zijn motto over ‘passie voor de volkshuisvesting’. Dat gevoel moeten we in Nederland weer terug krijgen, het nieuwe kabinet moet dit vanaf dag één uitstralen.”

Kerssies: “De opgave is groot: ouderen blijven langer thuis wonen, waardoor er behoefte is aan nieuwe combinaties van wonen en zorg. Corporaties zorgen ook voor de huisvesting van verwarde personen en mensen met schulden.  In  sommige delen van het land is er krimp en in andere delen van het land staan huurders soms jaren op de wachtlijst omdat er onvoldoende woningen zijn. Hoe bouwen we duurzaam en hoe zorg je dat bestaande woningen duurzamer worden? Hoe houden we de huren betaalbaar en de wijken leefbaar?

Wonen is zelfs in de Grondwet (Gw) verankerd, in het 1e hoofdstuk over de grondrechten. ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ (art. 21 Gw) en ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ (art. 22 lid 2 Gw). In tegenstelling tot andere grondrechten die in de Grondwet worden opgesomd als ‘onderwerp van zorg’ zoals volksgezondheid en werkgelegenheid, is wonen onderbelicht geraakt.

“Een integrale visie op hoe we Nederland bewoonbaar houden en voldoende woongelegenheid bevorderd wordt, is hard nodig. Maak de verbinding met ruimtelijke ordening en met infrastructuur. We willen niet dat de nieuwe bewindspersoon alles weer centraal gaat regelen vanuit Den Haag. Als we naar de corporatiesector kijken, denken we dat een bewindspersoon met passie voor volkshuisvesting als aanjager kan fungeren en belemmeringen kan wegnemen. Woningcorporaties doen al meer dan al 100 jaar uitstekend werk om Nederlanders te huisvesten. Een kabinet met visie kan hen daarin ondersteunen.”

 


Terug naar overzicht

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid