Woningcorporaties voldoen aan de WNT in 2020

24-12-2021 08:20

De bezoldiging van ca. 2.100 toezichthoudende en leidinggevende
topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2020 aan de Wet Normering
Topinkomens (WNT). Dit is vastgesteld uit de analyse van WNT-gegevens die de
corporaties digitaal aanleverden aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

De Aw heeft eind december een rapport gepubliceerd met de gegevens over 2020. Bij de toezichthoudende topfunctionarissen waren er geen overschrijdingen. NB: de VTW heeft een eigen beroepsregel waarvan de maximale bezoldiging voor onze leden lager ligt dan het wettelijke WNT-maximum. 

Overgangsrecht
Bij 45 leidinggevende topfunctionarissen was weliswaar sprake van een overschrijding, maar dat kwam door het overgangsrecht of een andere geldige reden. Het overgangsrecht wordt sinds 2017 afgebouwd. In 2023 kan niemand meer aanspraak maken op het overgangsrecht. 

Lees hier de rapportage van de Autoriteit Woningcorporaties.


Terug naar overzicht

Veel gezocht