Nieuws

24-11-2017 14:08

Eerste masterclasses 2018 online op VTW Academie

Avicenna, Academie voor Leiderschap, heeft sinds 1 juli 2017 de organisatie van het VTW masterclassprogramma op zich genomen. De eerste masterclasses staan nu in het jaaroverzicht 2018. Op korte termijn wordt het volledige programma op VTW Academie gezet. U vindt het eerste overzicht van de masterclasses op de website van de...

Lees verder

17-11-2017 11:03

Vacature SVWN: lid Raad van Toezicht (op voordracht van de VTW)

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een​ lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de...

Lees verder

16-11-2017 13:43

Nieuwe Europese privacywetgeving AVG op komst

Op 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Deze privacywetgeving geldt vanaf die datum in de hele Europese Unie. De AVG bevat in essentie dezelfde uitgangspunten als de Wbp, maar brengt een aantal aanscherpingen en nieuwe (administratieve) plichten met zich mee....

Lees verder

16-11-2017 09:18

VTW zoekt recensenten

De VTW is op zoek naar leden die het leuk vinden om periodiek een boek te recenseren. Hierbij gaat het vooral om boeken over goed bestuur en toezicht, en soms om boeken over de corporatiesector die interessant en/of relevant zijn voor het interne toezicht. Als recensent krijg je in overleg...

Lees verder

14-11-2017 09:53

Modelreglementen herzien

VTW en Aedes hebben samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen de modelreglementen herzien. Dit was nodig als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet. Statuten De herziene reglementen zijn een nadere uitwerking van de modelstatuten voor woningcorporaties, die eerder zijn herzien en op 27 oktober 2017 zijn gepubliceerd....

Lees verder

10-11-2017 13:27

Administratiekosten corporaties drie keer hoger door onnodige regels

De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van...

Lees verder

10-11-2017 12:04

Toezicht in de praktijk casus 4: Simpele benoemingsprocedure wordt een conflict

Over de rubriek Toezicht in de praktijk: In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is...

Lees verder

08-11-2017 11:25

Het VTW Bureau gaat verhuizen!

Op vrijdag 17 november a.s. verlaat het VTW Bureau het kantoor van de SSH Utrecht aan de Plompetorengracht in Utrecht en verhuizen we naar het markante bedrijfsverzamelgebouw langs de A12 in Zoetermeer.   Nieuwe locatie Dit pand stond tot een paar jaar geleden bekend als het 'Bouwhuis", onder meer vanwege de hoofdvestiging...

Lees verder

07-11-2017 13:34

'Houd de relatie zuiver' - de huurderscommissaris en de huurders

In de editie van Aedes Magazine van november 2017 staat het interessante artikel 'Houd de relatie zuiver' over de huurderscommissaris en de huurders. Huurders hebben - met de komst van de Woningwet 2015 - meer invloed op het beleid van de corporaties én op intern toezicht. Wat betekent dat voor de...

Lees verder