Nieuws

06-11-2017 11:41

VTW onderstreept belang Toezicht op duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema voor corporaties en daarmee voor ook het intern toezicht. De VTW wil hier een leidende rol in spelen. Daarom heeft de VTW een werkgroep 'Duurzaamheid' ingesteld, bestaande uit VTW leden en directeur Albert Kerssies. Doel van de werkgroep is om een aantal kaders en handvatten...

Lees verder

02-11-2017 15:22

Vertrouwen nodig voor goede verhouding bestuurder en commissaris

Vertrouwen nodig voor goede verhouding bestuurder-commissaris Vertrouwen en het eigen gedrag vormen de basis voor een goede verhouding tussen bestuurder en commissaris. Dat was de rode draad op een bijeenkomst die De Vernieuwde Stad en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties organiseerden voor hun bestuursvoorzitters en voorzitters van de raden...

Lees verder

01-11-2017 15:12

Personen met verward gedrag - verslag van inspiratiebijeenkomt VTW en NVTZ

De vermaatschappelijking van de zorg wordt breed aanvaard, maar leidt in de praktijk regelmatig tot incidenten en teleurstellingen. Met name deze incidenten krijgen veel aandacht in de media en hebben vanuit de landelijke overheid tot bestuurlijke interventies geleid. Zo is er een Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld. We zijn...

Lees verder

27-10-2017 14:21

Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

De VTW, Aedes en een aantal bestuurssecretarissen hebben de modelstatuten voor corporaties aangepast. De update was nodig door de inwerkingtreding van de Veegwet Wonen per 1 juli 2017. De VTW raadt de leden aan om de gewijzigde statuten te gebruiken als basis voor hun eigen statuten. Corporaties krijgen tot 1 januari 2019 de tijd om de modelstatuten...

Lees verder

27-10-2017 12:13

VTW stelt commissarissenpool in voor ontstentenis en belet

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit leden, die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich zouden kunnen nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk kunnen voorzien in de benoeming van een voltallige RvC. Ontstentenis...

Lees verder

26-10-2017 12:54

Handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant' geactualiseerd

In opdracht van de VTW hebben auteurs Ben Spelbos en Hans van Vark de handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant' geactualiseerd. De relatie met de externe accountant kan worden gezien als een ‘formele’ die op basis van de letter van de wet...

Lees verder

25-10-2017 13:41

Essay over de maatschappelijk meerwaarde van toezicht op woningcorporaties

Goos Minderman en Meike Bokhorst hebben naar aanleiding van het VTW ledencongres op 6 oktober 2017 een essay geschreven over de maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties. Minderman is hoogleraar Public Governance en toezichthouder, Bokhorst is wetenschappelijk medewerker bij de WRR en de Universiteit Utrecht. Hoe kan de AW –...

Lees verder

25-10-2017 09:52

Brancheorganisaties: ‘Kabinet, heb meer vertrouwen in mensen op werkvloer’

Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te weinig toekomen aan de mensen voor wie zij werken. Het nieuwe kabinet moet deze professionals nieuw vertrouwen geven. Elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld doen daarvoor op 25 oktober 2017 een oproep in een brief aan beoogd premier...

Lees verder

24-10-2017 09:11

Aw onderzoekt inhuur personeel corporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties via netwerken van professionals op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting. De toezichthouder doet dit naar aanleiding van meerdere specifieke signalen van corporaties en melders bij het meldpunt integriteit woningcorporaties dat deze netwerken over hun verdienmodel mogelijk onvoldoende...

Lees verder