Nieuws

12-04-2018 14:39

'Waar blijven de jonge toezichthouders?' - artikel in Aedes Magazine

Van de leden van de VTW is niet meer dan 3 procent jonger dan 40 jaar. Dat cijfer bevestigt het beeld dat verreweg de meeste toezichthouders op leeftijd zijn. Kan het ook anders? Wat is de meerwaarde van een jonge commissaris in de raad? Drie jonge toezichthouders bij corporaties over...

Lees verder

10-04-2018 11:09

Evaluatie Woningwet: enquête RvC voorzitters verzonden

In januari is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestart met de evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie evalueert aan de hand van drie sporen: (1) analyse van de dVi; (2) de relatie Aw en WSW; en (3) het ophalen van ervaringen uit de sector. De VTW...

Lees verder

10-04-2018 10:50

Toezicht in de praktijk casus 7: Netwerk van de Raad van Commissarissen, wel of niet gebruiken?

De bestuurder geeft in de Raad van Commissaris aan dat hij een groot conflict heeft met een belangrijke leverancier. Hij heeft al enige gesprekken met die leverancier gevoerd en hem ook juridisch aansprakelijk gesteld voor het niet leveren van de afgesproken dienstverlening. Dit feit is al enige malen besproken binnen...

Lees verder

05-04-2018 09:48

Vijf redenen voor woningcorporaties om te verduurzamen

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, betoogt in dit artikel waarom corporaties zouden moeten verduurzamen en geeft hier vijf redenen voor. De wereld van de volkshuisvesting is een complexe wereld. Dat heeft te maken met maatschappelijke belangen en geld, maar ook met visie. Je kunt discussiëren over de vraag of een...

Lees verder

05-04-2018 09:29

“Leer gedrag bestuurder te lezen” - interview met Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok

Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok hebben een achtergrond als (interim)bestuurder, toezichthouder, visitator en boardroomconsultant bij overheids- en not-for-profit organisaties. Zij kennen de bestuurskamer bij woningcorporaties van binnen en buiten. Samen geven ze de masterclass Boardroom Dynamics, onderdeel van de vernieuwde VTW Academie.  ‘Het gedrag van de bestuurder kunnen lezen, is...

Lees verder

03-04-2018 14:47

Objectieve besluitvorming in de boardroom, een utopie?

Wat is 'objectieve besluitvorming' in de boardroom? En bestaat dat eigenlijk wel? Dat was het thema dat Naomi Ellemers en Tessa Coffeng bespraken met leden van de VTW, Aedes en NVBW in vier bijeenkomsten. VTW directeur Albert Kerssies neemt u mee in de verrassende uitkomsten en de prikkelende vragen die...

Lees verder

22-03-2018 15:55

Twee handreikingen gepubliceerd: afbouw bezoldiging WNT & arbeidsovereenkomst bestuurder

Op vtw-publicaties.nl zijn twee handreikingen gepubliceerd: Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie   De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling...

Lees verder

22-03-2018 15:50

Meeste topfunctionarissen woningcorporaties voldoen aan de WNT

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) concludeert op basis van een analyse onder de bijna 2500 topfunctionarissen in de woningcorporatiesector dat bijna iedereen in 2016 heeft voldaan aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De analyse gaat over zowel bestuurders als toezichthouders. 210 topfunctionarissen overschreden weliswaar de WNT-norm, maar zij maken gebruik van...

Lees verder

22-03-2018 13:47

Consultatie geopend voor middenhuur en vereenvoudigen markttoets

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze reageert op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' van de Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel. In de brief kondigt ze aan voor de zomer een wetsvoorstel Middenhuur in te willen dienen. Hiervoor is een internetconsultatie geopend. Ook...

Lees verder