Nieuws

14-03-2018 18:08

‘Autoriteit woningcorporaties moet risicogericht toezicht corporaties waarmaken ’

In de Woningwet 2015 is de positie van het interne toezicht versterkt. Dit is een logisch gevolg van de parlementaire enquête woningcorporaties, waarin o.a. werd geconcludeerd dat het interne toezicht niet adequaat had opgetreden bij de incidenten in de corporatiesector. Deels ook omdat hiertoe de middelen ontbraken.Invulling extern toezicht door...

Lees verder

12-03-2018 14:01

Uitstel ondertekening volmacht 2018

Op 8 maart jl. hebben een aantal deelnemers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes met elkaar gesproken over de inhoud van de volmacht 2018. Besloten is dat deelnemers van het WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018. Het WSW gaat mogelijke onbedoelde juridische neveneffecten van de volmacht 2018 zorgvuldig analyseren. Wanneer...

Lees verder

09-03-2018 12:04

Governancescores visitaties 2017: zorgen om kleine corporaties blijven

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de Governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2017 zijn 43 visitaties van corporaties afgerond. Uit een...

Lees verder

09-03-2018 09:30

Toezicht in de praktijk casus 6 'Bezint eer gij begint'

U bent door een searchbureau benaderd om te solliciteren naar een vacature in Raad van Commissarissen van een middelgrote corporatie. De corporatie heeft een forse ontwikkelingsportefeuille, die een uitbreiding betekent van ongeveer 10 procent van het huidige bezit. De wereld is niet nieuw voor u; eerder was u commissaris bij...

Lees verder

02-03-2018 10:45

NIEUW: online leeromgeving met e-kenniscolleges

Ontwikkelingen op het gebied van een digitale leeromgeving staan zeker niet stil. De VTW Academie heeft een online leeromgeving ontwikkeld met onder meer e-kenniscolleges. De combinatie van masterclasses en de nieuw ontwikkelde online leeromgeving biedt u een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te...

Lees verder

28-02-2018 16:53

Recensie: Goed Toezicht van Dick Ruimschotel

"Goed toezichthouden is een uitdaging en een zoektocht voor iedere RvC. Het boek 'Goed Toezicht' van DIck Ruimschotel biedt een indrukwekkende hoeveelheid theoretische bagage over toezichthouden vanuit veel verschillende invalshoeken." - Uit de recensie door Alice Jansen, RvC-lid van woningcorporatie Thuisvester in Oosterhout De VTW was op zoek naar recensenten...

Lees verder

23-02-2018 14:13

WSW gaat met corporaties in gesprek over volmacht

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaat met een aantal woningcorporaties in gesprek over vragen die zijn ontstaan bij de volmacht 2018. De volmacht zou namelijk onbedoelde juridische bijeffecten kunnen hebben, meldt het WSW. Lees het hele artikel op de website van Aedes. De VTW heeft contact met Aedes hierover en neemt...

Lees verder

20-02-2018 14:29

'Ga in gesprek over resultaten' - verslag ledenbijeenkomst over de Aedes-benchmark 15 februari jl.

De Aedes-benchmark die de prestaties van corporaties in kaart brengt en onderling vergelijkt, is vooral een instrument van elkaar te leren en een prikkel om beleid bij te sturen. VTW-voorzitter Guido van Woerkom sloot de bijeenkomst over de Aedes-benchmark af met een advies voor de toezichthouders: 'Ga in gesprek over...

Lees verder

15-02-2018 13:17

Autoriteit: corporaties maken werk van integriteit bij aanbestedingen

De Autoriteit Woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar integriteit rond opdrachtverstrekking door woningcorporaties rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud. De belangrijkste conclusie is dat corporatiesector een groot aantal maatregelen heeft ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier plaatsvindt. Dat blijkt uit onderzoek...

Lees verder