Nieuws

17-10-2017 11:19

Intentieovereenkomst opsplitsing woningen van WSG

Negen Westbrabantse corporaties hebben een intentieovereenkomst getekend om het bezit van woningcorporatie WSG in Geertruidenberg over te nemen. WSG houdt daarmee op te bestaan en de bijna 4.000 woningen en ander bezit worden overgenomen door AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier. Sinds 2013 is bij WSG een saneringsplan...

Lees verder

13-10-2017 11:32

Regeerakkoord 2017; reacties Aedes en Woonbond

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een regeerakkoord gesloten 'Vertrouwen in de toekomst'. Hierin staan onder andere de plannen voor de woningmarkt en de sociale huursector. Of het ministerie voor Wonen en Rijksdienst (nu ondergebracht bij het ministerie van BZK) blijft bestaan, blijft nog even spannend. Formateur Rutte (VVD) wil...

Lees verder

13-10-2017 08:15

Toezicht in de praktijk casus 3: 'Een advies?'

Over de rubriek Toezicht in de praktijk In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling één of meerdere oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het...

Lees verder

12-10-2017 17:50

‘Anders Vasthouden’ van Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Na zijn bestseller Verdraaide organisaties zet Wouter Hart in Anders Vasthouden de volgende stap. Hij beschrijft met talloze voorbeelden en...

Lees verder

10-10-2017 11:36

VTW viert 15-jarig bestaan met congres over intern en extern toezicht

Voorbij de afvinkcultuur   De VTW vierde vrijdag 6 oktober het 15-jarig bestaan met een congres over efficiënt toezicht én over de relatie tussen intern en extern toezicht. En wat kan de corporatiesector leren van extern toezicht in het onderwijs? Tekst: Lisette Vos In een volle zaal van het Muziekcentrum van...

Lees verder

21-09-2017 11:06

Programmaraad van start

De VTW Academie heeft een programmaraad ingesteld voor de VTW Academie. De Programmaraad evalueert bestaande opleidingen en initieert en/of beoordeelt nieuwe opleidingen. Telkens wordt in de Programmaraad bekeken of er nieuwe thema’s zijn, waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Ook monitort de Programmaraad de kwaliteit van de opleidingen. De Programmaraad...

Lees verder

19-09-2017 16:25

WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2018

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 wordt het algemene bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 187.000 per jaar bij een fulltime dienstverband (in 2017: € 181.000).  Topfunctionarissen niet in dienstbetrekkingOok de bezoldigingsmaxima voor...

Lees verder

15-09-2017 17:00

Deadline indienen dVi en jaarrekening 2017: 1 juli 2018

In de Woningwet is opgenomen dat de indieningsdatum van de verantwoordingsinformatie (dVi) en de jaarrekening op termijn wordt vervroegd naar 1 mei (in plaats van 1 juli). Corporaties, accountants en taxateurs hebben aangegeven dat dit voor 2018 vanwege uitvoeringstechnische redenen nog niet haalbaar is. De indieningsdatum voor de jaarrekening 2017...

Lees verder

14-09-2017 12:24

'Weet wat er speelt - duurzaamheid op de toezichtstafel' - artikel in Aedes Magazine

In het septembernummer van Aedes Magazine staat het artikel 'Weet wat er speelt - duurzaamheid op de toezichtstafel'. Hierin staat de VTW-werkgroep Duurzaamheid centraal en komen Albert Kerssies (directeur VTW en commissaris Habeko Wonen), Caro Niestijl (Rijswijk Wonen), Elfrieke van Galen (Ymere), Anne-Jo Visser (SSH) en Gerard van Bortel (Parteon) aan het woord. Het doel van...

Lees verder