Nieuws

06-02-2018 15:21

Onderzoek: visitatiestelsel vraagt om verbetering

Het visitatiestelsel heeft nog steeds toegevoegde waarde maar corporaties vragen wel om een verbeterslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes en de VTW naar de meerwaarde van visitaties. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer de overlap met andere verantwoordingsinstrumenten. De onderzoeksbevindingen gebruikt de sector in aanpassingsvoorstellen voor het...

Lees verder

25-01-2018 09:41

Nieuwe website over de WNT

Meer weten over de Wet Normering Topinkomens? De website www.wntgids.nl ondersteunt organisaties zoals woningcorporaties bij WNT vraagstukken. De site is ook bedoeld voor leden van een RvC of RvT. WNTgids biedt informatie, verwijst naar relevante informatie en kan een brugfunctie vervullen tussen kennis die in huis aanwezig is en een eventuele...

Lees verder

18-01-2018 16:37

Recensie: 'Toeschouwer of Toezichthouder, 10 vragen van toezichthouders aan bestuurder (Rolf Robbe & Albert Verhoeff)

Recensie Toeschouwer of Toezichthouder, 10 vragen van toezichthouders aan bestuurderAuteurs: Rolf Robbe & Albert Verhoeff Om de vraag te kunnen beantwoorden wat goed toezichthouden inhoudt, gaat de aandacht steeds meer uit naar de interactie tussen toezicht en bestuur. In diverse governancecodes, in statuten en andere regelgeving ligt vast wat van...

Lees verder

18-01-2018 14:46

Toezicht in de praktijk casus 5: Een signaal vanuit de OR

Over de rubriek Toezicht in de praktijkIn deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu...

Lees verder

16-01-2018 14:53

Bas van der Velde lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht VTW

Met ingang van 1 januari 2018 is drs. S.J.L. (Bas) van der Velde benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Bas van der...

Lees verder

22-12-2017 15:26

Handreiking 'RvC jaarverslag' geactualiseerd

De VTW heeft de handreiking voor het RvC jaarverslag geactualiseerd. De handreiking is grotendeels hetzelfde gebleven als de versie van begin 2017. De belangrijkste wijzigingen betreffen recente voorbeelden uit de jaarverslagen 2016 die zijn toegevoegd. 'We zien met tevredenheid dat veel van onze leden het format uit de handreiking van...

Lees verder

22-12-2017 15:25

Handreiking Toezicht op duurzaamheid op vtw-publicaties.nl

Duurzaamheid is één van de vele onderwerpen voor de toezichthouder en kan terug komen in de rollen die we hebben, toezicht, werkgever en sparringpartner. Als toezichthouder kunnen we duurzaamheid agenderen in alle reguliere taken die we hebben. Een aantal voorbeelden: in de strategie besprekingen, tijdens het begrotingsproces, investeringsbeslissingen en risicomanagement...

Lees verder

22-12-2017 12:34

'Heen en weer bewegen tussen afstand en nabijheid' - artikel in Aedes Magazine over relatie bestuur en toezicht

In de editie van Aedes Magazine van december 2017 staat het artikel 'Heen en weer bewegen tussen afstand en nabijheid', een dubbelinterview met Karin Verdooren (bestuurder) en Ivone Bergsma (voorzitter RvC) van woningcorporatie GroenWest uit Woerden. De relatie tussen bestuur en toezicht staat hierin centraal. Lees het artikel 'Heen en weer bewegen tussen...

Lees verder

22-12-2017 10:45

Minister-president Rutte: 'Regeldruk verder terugdringen'

Het kabinet wil de regeldruk verder terugdringen. Dat schrijft minister-president Rutte in een reactie op een brief van 11 brancheorganisaties, waaronder de VTW. In oktober deden de organisaties een oproep aan Rutte in zijn rol als formateur van het kabinet om de administratieve lasten voor o.a onderwijs, zorg en woningcorporaties...

Lees verder