Nieuws

12-09-2017 11:42

Animatie over de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets

Precies weten wat u kunt verwachten als u bent voorgedragen als toezichthouder bij een woningcorporatie? Bekijk dan de animatie over de geschikheids- en betrouwbaarheidstoets van de Autoriteit Woningcorporaties. De animatie legt precies uit hoe deze toets - ook wel fit en proper toets genoemd - wordt uitgevoerd en welke stappen...

Lees verder

12-09-2017 11:40

Autoriteit publiceert: 'Versterken positie ALV ten opzichte van de RvC van woningbouwverenigingen'

Voor het Kerstreces 2016 is bij de behandeling van de Veegwet Wonen een amendement van Albert de Vries (PvdA) aangenomen waarbij de Algemene ledenvergadering van een woningbouwverening adviesrecht krijgt bij besluiten die door de RvC wordt goedgekeurd. De VTW is zeer ontevreden over deze wetswijziging. In de praktijk levert dit...

Lees verder

07-09-2017 11:00

VTW: ‘Volkshuisvesting weer centraal in beleid!’

In het nieuwe kabinet moet volkshuisvesting een centrale plaats krijgen, vindt de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). “Om ons land gedurende de 21e eeuw ook bewoonbaar te houden, moet het kabinet met een visie komen op wonen, bouwen en ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting is een kerntaak van de overheid,” aldus VTW-directeur...

Lees verder

29-08-2017 12:36

Toezicht in de praktijk casus 2: 'Leugentje om bestwil'

Over de rubriek Toezicht in de praktijk: In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is...

Lees verder

22-08-2017 08:40

VTW Ledencongres 6 oktober 2017

De VTW bestaat 15 jaar. We vieren dit op 6 oktober a.s. met een ledencongres dat in het teken staat van de toekomst. Hoe kunnen intern en extern toezicht elkaar versterken? Hoe kan het toezicht op corporaties efficiënter? Hoe kan de VTW beweging Toezicht met Passie hieraan bijdragen? Programma:09.30 – 10.00...

Lees verder

03-08-2017 15:34

Twee vacatures Financiële Commissie VTW

De VTW zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het aflopen van de termijn van twee zittende leden per november 2017. Taken De algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie...

Lees verder

15-07-2017 15:04

Drie leden voor de Programmaraad gezocht

De VTW zoekt drie leden die zitting willen nemen in de Programmaraad van de VTW-academie. Onlangs is de VTW een samenwerking gestart met Avicenna Academie voor Leiderschap, de nieuwe regiepartner van het VTW-masterclassprogramma ‘nieuwe stijl’. Voor de ontwikkeling van de VTW-academie zal een Programmaraad worden ingesteld die begin september van...

Lees verder

14-07-2017 14:29

Kamerbrief over labelplicht bij verduurzaming woningcorporaties

Minister Plasterk (Wonen) heeft op 14 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verduurzaming bij woningcorporaties. Hierin schrijft hij onder meer dat hij op dit moment geen verplicht C label gaat opleggen aan de sector, maar met koepelorganisatie Aedes in gesprek blijft over de uitvoering van de...

Lees verder

13-07-2017 13:18

Toezicht in de praktijk casus 1: Bestuurder in de tang

  Over de rubriek Toezicht in de praktijk: In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het...

Lees verder