Nieuws

21-12-2017 16:32

VTW publiceert 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder'

Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor RvC's die te maken...

Lees verder

21-12-2017 15:19

Geactualiseerde 'Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie'

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. De handreiking is...

Lees verder

20-12-2017 16:09

Kabinet: Gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

Minister Ollongren (BZK) heeft de maximale huurverhoging voor 2018 doen publiceren in de Staatscourant. Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met...

Lees verder

12-12-2017 08:57

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken woningcorporaties diverse gegevens. Of en in welke mate die betrouwbaar zijn, kunnen corporaties voortaan vaststellen met behulp van de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. Deze is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Corporaties bepalen de marktwaarde onder andere...

Lees verder

08-12-2017 13:50

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5 december 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten...

Lees verder

08-12-2017 13:13

Scriptie onderzoek governance: "corporaties moeten sterker worden in waardengericht toezicht"

De afgelopen maanden heeft Robert de Heer voor zijn MBA aan Tias in Tilburg onderzoek gedaan naar de governance van corporaties. Hierbij heeft hij onder meer ook met de VTW gesproken. De belangrijkste conclusie van zijn scriptie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet...

Lees verder

07-12-2017 12:14

"Wonen met Hugo" - Collegereeks Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft, houdt in opdracht van Architectuur Lokaal 6 colleges over wonen en woonbeleid. Vanaf 18 januari 2018 geeft Priemus de colleges onder de noemer 'Innovaties en disrupties in wonen en woonbeleid' op zes avonden in het Academiegebouw Utrecht, met zes...

Lees verder

01-12-2017 14:15

Kennemer Wonen winnaar ‘beste RvC jaarverslag’ 2016

Kennemer Wonen uit Alkmaar is de winnaar van de VTW-Berenschot prijs "beste RvC jaarverslag" die voor de tweede keer is uitgereikt. Nummer twee en drie zijn: HEEMwonen uit Kerkrade en Habion, landelijke corporatie voor ouderenhuisvesting uit Houten. De prijzen werden uitgereikt aan het begin van de ALV op 28 november...

Lees verder

01-12-2017 12:24

Symposium VTW en Woonbond over relatie RvC en huurdersorganisatie

Commissarissen en huurders weten elkaar beter te vinden  "Al is het af en toe scherp, goed om in gesprek te zijn'' Raden van commissarissen en huurdersorganisaties moeten vaker bijeenkomen om zaken met elkaar te bespreken, zoals tijdens het symposium ´De verbinding verbeterd´ van de VTW en de Woonbond op 28...

Lees verder