Nieuws

13-07-2017 12:20

Vernieuwde handreiking 'De huurderscommissaris' online

De handreiking 'De huurderscommissaris' is vernieuwd, onder andere vanwege de wijzigingen in de Veegwet. De geactualiseerde handreiking levert volgens de VTW en de Woonbond een bijdrage aan de kwaliteit van het intern toezicht bij woningcorporaties en hopen dat zowel huurdersorganisaties als RvC’s volop gebruik zullen maken van de gezamenlijke aanbevelingen.  Huurdersorganisaties...

Lees verder

10-07-2017 11:35

Vacature voor Bestuurslid VTW

Beschouwend, inspirerend en verbindend          Voor het VTW bestuur zoekt de commissie Aanbeveling & Beroep een nieuw bestuurslid. De VTW heeft een bestuur bestaande uit zes leden. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een bestuurslid, ontstaan er vanaf juli 2017 een vacature. In de ALV van 28 november zal een...

Lees verder

30-06-2017 15:59

'Toezicht op governance' - nieuwe publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties

Met de publicatie 'Toezicht op governance. Bouwen aan vertrouwen' wil de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de corporatiesector en belangstellenden inzicht geven in de wijze waarop zij haar toezicht op de governance vorm geeft. Dit toezicht is in ontwikkeling. De Aw is met een groot aantal bestuurders en raden van commissarissen (RvC)...

Lees verder

30-06-2017 14:13

Verslag Algemene Ledenvergadering VTW op 28 juni 2017 en afscheid bestuurslid Bas Jan van Bochove

Op 28 juni jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats in Het Oude Magazijn in Amersfoort. In deze ledenvergadering namen we afscheid van bestuurslid Bas Jan van Bochove, die zich niet voor een tweede termijn verkiesbaar stelde. Namens het VTW bestuur bedankte voorzitter Guido van Woerkom Bas Jan...

Lees verder

30-06-2017 08:31

Vijfde leergang aankomend commissarissen succesvol afgerond

Met de laatste bijeenkomst is in juni 2017 de 5e VTW leergang voor aankomende commissarissen succesvol afgesloten. De leergang richt zich op de “nieuwe” commissaris: personen tussen 35-50 met weinig of geen toezichtervaring, maar wel veel potentie, die kunnen bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in de RvC. Programmamanager Hildegard Pelzer, voorzitter...

Lees verder

29-06-2017 15:17

Wijzigingen visitatie na de Veegwet Wonen

De Veegwet wonen die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De belangrijkste zijn het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn, de handhaving en het aanvragen van uitstel. Visitatie In een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de...

Lees verder

29-06-2017 14:59

Resultaten onderzoek naar Woningwet: 'Meer regels, betere governance?'

De invoering van de Woningwet-2015 heeft bijgedragen aan verbetering van het rolbewustzijn van raden van commissarissen, de aanspreekbaarheid van de raad en heeft meer duidelijkheid gebracht in taken en rollen; de raad van commissarissen is de afgelopen periode meer ‘in positie gebracht’. In de ogen van commissarissen en bestuurders is de...

Lees verder

27-06-2017 11:57

Interview Karin Broekhuizen en Roel Steenbeek over Toezicht met passie voor Aedes Magazine

De VTW lanceerde dit jaar Toezicht met passie. In vier bijeenkomsten bespraken VTW leden het vak van toezichthouder, trends op het gebied van goed bestuur en uiteraard ontwikkelingen bij woningcorporaties en wat die van toezichthouders vragen. Commissarissen Roel Steenbeek en Karin Broekhuizen vertellen erover in dit interview voor Aedes Magazine. Lees het...

Lees verder

09-06-2017 13:59

Yvonne Timmerman-Buck nieuwe voorzitter Commissie Governancecode

Yvonne Timmerman-Buck is vanaf 1 september 2017 voorzitter van de Commissie Governancecode. Zij volgt Wim Deetman op, wiens laatste termijn dan verstrijkt. Roeleke Vunderink versterkt de commissie als lid. Zij vervangt Greetje Willemsma. Dat hebben de VTW en Aedes besloten. Timmerman-Buck was tien jaar Eerste Kamerlid, waarvan zes jaar als voorzitter....

Lees verder