Nieuws

12-03-2010 08:00

Geen VTW-vrouwennetwerk

Eind 2009 heeft de VTW onder haar vrouwelijke leden een enquête gehouden waarin de vraag centraal stond of men het belang van een VTW-vrouwennetwerk inziet en in welke activiteiten men vooral geïnteresseerd is. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête is op 2 februari 2010 een landelijke bijeenkomst gehouden...

Lees verder

11-03-2010 08:05

Agenda Monitoringcommissie Governance Code Woningcorporaties aangescherpt

De Monitoringcommissie Governancecode Woningcorporaties gaat de komende anderhalf jaar een aantal onderwerpen versneld onderzoeken. Aedes en de VTW hebben de commissie gevraagd om tussentijds een advies uit te brengen over de mogelijke aanscherping van de code. De Monitoringcommissie Governancecode Woningcorporaties onderzoekt in opdracht van Aedes en de VTW de toepassing,...

Lees verder

11-03-2010 08:00

Centraal Planbureau: Sociale huisvesting naar overheid

Het aanbieden van betaalbare huurwoningen voor mensen met lagere inkomens vormt de belangrijkste pijler van het sociale huurbeleid. Momenteel dragen woningcorporaties hier in belangrijke mate aan bij door sociale huren kunstmatig laag te houden. Het is echter de vraag of dit optimaal is: veel geld komt zo niet terecht bij...

Lees verder

05-03-2010 08:05

Besluit Tweede Kamercommissie WWI over controversiële onderwerpen

De Tweede Kamer-commissie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) heeft op 4 maart 2010 een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet op deze onderwerpen geen besluit mag nemen. Controversiële onderwerpen: Initiatiefrecht huurders Huisvestingswet Segregatienota en rapport 'goede buren kun je niet kopen' Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers Wonen...

Lees verder

05-03-2010 08:00

Onderzoek PwC: governance verantwoording en financiële sturing moeten beter

Governance verantwoording Pricewaterhouse Coopers (PwC) heeft in 2009 onderzoek gedaan naar de governance verantwoording op basis van de jaarverslagen en de websites over 2007 van twaalf corporaties (de grootste corporatie in elke provincie). Met betrekking tot de te publiceren onderwerpen op de website is over 2007 een score van 29 procent gerealiseerd....

Lees verder

04-03-2010 08:00

De meest transparante woningcorporatie

Beoordelingskader Het Glazen Huis 2010 beschikbaarHet beoordelingskader voor Het Glazen Huis 2010 is beschikbaar. De prijs voor de meest transparante woningcorporatie wordt dit najaar voor de vijfde keer uitgereikt. Vorig jaar stuurden meer dan 150 corporaties hun jaarverslag hiervoor in. Corporaties kunnen bij het opstellen van het jaarverslag van 2009...

Lees verder

02-03-2010 08:00

VTW en SEV starten experiment 'Aanspreekbare toezichthouders'

In de afgelopen jaren was er veel aandacht voor de kwaliteit van het interne toezicht bij woningcorporaties. Een aantal affaires rondom het handelen van corporaties gaf daar extra voeding aan. De sector zelf nam een aantal initiatieven ter verbetering en voegt daar samen met de SEV een initiatief aan toe....

Lees verder

23-02-2010 08:00

Van Middelkoop nieuwe minister voor WWI

Eimert van Middelkoop is vanmiddag door de koningin benoemd als nieuwe Minister voor WWI. Hij neemt de portefeuille van Eberhard van der Laan over die op 20 februari, met de andere PvdA-bewindslieden, uit het kabinet is gestapt. Van Middelkoop houdt daarnaast zijn eigen portefeuille op Defensie. Het kabinet-Balkenende IV viel in de nacht...

Lees verder

11-02-2010 08:05

Van der Laan in overleg over uitwerking regeling staatssteun woningcorporaties

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zal op korte termijn het besluit van de Europese Commissie over staatssteun aan woningcorporaties uitwerken in een tijdelijke regeling. De minister nodigt alle betrokken partijen nu uit om met hem te spreken over de uitwerking als sluitstuk van reeds lopende ambtelijke besprekingen....

Lees verder