Nieuws

12-10-2010 08:15

Hoorzitting Tweede Kamer over staatssteun

Op 7 oktober hoorde de Tweede Kamercommissie WWI een twintigtal deskundigen en belanghebbenden over staatssteun aan woningcorporaties. Tijdens een ‘rondetafelgesprek’ lieten zij hun licht schijnen over de consequenties van de voorgestelde ministeriële regeling. Advocaat Paul Glazener schetste de juridische achtergronden van de Europese beschikking. De Nederlandse regering kan het gesprek met de...

Lees verder

12-10-2010 08:00

Woningcorporaties bouwen in 2010-2014 veel minder dan voorgenomen

Onlangs heeft de minister voor WWI het ''Sectorbeeld voornemens 2010, prognoseperiode 2010-2014" (download) van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) naar de Tweede Kamer gestuurd (download brief aan de Tweede Kamer) . Uit het rapport blijkt dat de kredietcrisis en de economische effecten ervan, door de vertraging tussen investeringsplan en realisatie...

Lees verder

30-09-2010 10:55

VTW: Benoeming RvC-lid tot bestuurder past niet binnen gewenste governancecultuur

De commissie AedesCode toetste, op verzoek van Stichting Vivare Arnhem, de benoeming van een RvC-lid tot bestuurder bij Woningstichting Valburg te Zetten en het aanblijven van de rest van de RvC-leden aan de Governance Code Woningcorporaties. De commissie concludeert in haar uitspraak (download) over de zaak dat Valburg formeel niet in strijd handelde met de code...

Lees verder

17-09-2010 13:56

Werving voor Leergang Aankomend Commissarissen Woningcorporaties 2011 van start

PERSBERICHT Utrecht, 17 september 2010 – De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) organiseert samen met zes werving- en selectiebureaus voor de tweede keer de Leergang Aankomend Commissarissen Woningcorporaties. De leergang, die in januari 2011 van start gaat, voorziet potentiële commissarissen bij woningcorporaties van aanvullende bagage om in deze functie...

Lees verder

16-09-2010 12:55

Handboek integriteitsbeleid uitgereikt aan Inspecteur-Generaal VROM

Tijdens de VTW-dag hebben Margriet Drijver (lid bestuur Aedes) en Heino van Essen (voorzitter VTW) het eerste exemplaar van de publicatie 'Tussen regels en gedrag; Een handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties' uitgereikt aan de heer dr. ir. H. (Harry) Paul, Inspecteur-Generaal van het ministerie van VROM. Het handboek is een gezamenlijk initiatief van VTW en Aedes en wordt...

Lees verder

16-09-2010 11:32

Jaap Winter gaat groepsdynamiek RvC onderzoeken

Aanleiding voor het onderzoek van Winter is de grote mate van kritiek die commissarissen en bestuurders de afgelopen jaren op hun handelen hebben gehad. Raden van Commissarissen  zouden hun controlerende functie verwaarloosd hebben en Raden van Bestuur zouden geen lange termijn visie hebben laten zien. In reactie hierop werden tot op...

Lees verder

16-09-2010 07:29

Van Essen in VTW-Lagerhuisdebat: "Leg handhaving codes neer bij nieuwe Volkshuisvestingsautoriteit"

Afgelopen week kwamen zo'n 200 leden en relaties van de VTW bijeen in DeFabrique te Utrecht voor de 2e VTW-dag. Onder leiding van Peter van der Geer van debat.nl gingen Eric Angenent  (directeur-bestuurder Vivare), Jorien Crol (commissaris Standvast Wonen), Frank de Grave (voorzitter RvC de Key), Jan Roncken (commissaris SSH Utrecht)...

Lees verder

14-09-2010 07:18

VTW presenteert Handboek Integriteitsbeleid voor woningcorporaties

PERSBERICHT Utrecht, 14 september 2010 – De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) presenteert vandaag ‘Tussen regels en gedrag’, een handboek voor integriteitsbeleid van woningcorporaties, dat is gepubliceerd in samenwerking met Aedes Vereniging van Woningcorporaties. De publicatie heeft tot doel het bewustzijn bij woningcorporaties over integriteitsrisico’s te vergroten en de...

Lees verder

10-09-2010 13:34

Thema Integriteit

Voor de VTW is het thema integriteit een essentieel onderdeel van de verdere professionalisering van het interne toezicht. Vanaf medio september vertaalt zich dit ook in een themapagina op de website met meer informatie en dilemma’s. Tevens vindt u op het Forum Integriteit ook regelmatig nieuwe stellingen over dit thema....

Lees verder