'Collegiale hulp kan mismatches tussen middelen en opgaven deels oplossen' - uitkomsten enquête Platform31 / Aedes

Uit een enquête door Platform31 en Aedes onder 144 woningcorporaties blijkt dat corporaties een vorm van collegiale hulp een oplossing kan bieden voor mismatches tussen de (financiële) middelen en de maatschappelijke opgave.

De financiële mogelijkheden en de regionale maatschappelijke opgaven van corporaties verschillen. Eén op de vier corporaties geeft aan te weinig financiële mogelijkheden te hebben om aan de opgave te voldoen. Aedes heeft inmiddels een Aanjaagteam Collegiale hulp ingesteld waarin corporatiebestuurders samen met Aedes-medewerkers enkele nieuwe concrete ‘hulpmatches’ uitwerken.

Voor meer informatie en de uitkomsten van de enquête, kijk op de website van Platform31.


Terug