Verslag inspiratiebijeenkomst "Netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg, voor en met ouderen"- 25 september

Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal, zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten te leveren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. De gemeente vervult daarbij een coördinerende en faciliterende rol.

De VTW en de NVTZ hebben in samenwerking met GenP Governance een drietal inspiratiesessies georganiseerd over ‘personen met verward gedrag’, ‘de aanpak van de schulddienstverlening’ en ‘netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen’.

Op 25 september vond in Leiden de derde inspiratiesessie plaats over de netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg, voor en en met ouderen'.
Lees hier het verslag van GenP Governance
Bekijk hier de presentatie van de gemeente Leiden
Bekijk hier de film die een impressie geeft van de bijeenkomst

Meer informatie over wonen, zorg en welzijn en de eerdere bijeenkomsten:  https://www.vtw.nl/faq/themas/wonen-zorg-welzijn


Terug