Lid van de VTW en accountant? Kom dan naar de NBA bijeenkomst over de evaluatie van de Woningwet

Het ministerie van BZK voert momenteel een evaluatie uit naar de ervaringen met de Woningwet 2015. De focus van deze evaluatie ligt op de doorwerking van de maatregelen uit de Woningwet op de beoogde doelen. Werkt de wet zoals beoogd? Wat zijn daarbij eventuele neveneffecten?

NBA bijeenkomst
De NBA wil gebruik maken van de mogelijkheid om input te leveren voor de evaluatie van de wet en organiseert om die reden een bijeenkomst voor accountants werkzaam in of voor de woningcorporatiesector. Bent u VTW lid en werkzaam als accountant? U bent van harte welkom op maandag 5 november a.s. van 14.00-17.00 uur bij de NBA in Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden via de website van de NBA


Terug