9 november 2018: eerste regionale ledenbijeenkomst 'Lessons learned uit de governance inspecties'

Op vrijdag 9 november wordt de eerste uit de rij van vijf regionale ledenbijeenkomsten 'Lessons learned uit de governance inspecties' gehouden. Doel hiervan is dat het interne toezicht en het externe toezicht leren van elkaars ervaringen met de governance inspecties die de Aw uitvoert.

De bijeenkomst op 9 november is van 10.00-13.30 uur bij Vestia in Rotterdam (Watermanweg 44-88, 3067 GA). De andere bijeenkomsten vinden ook steeds plaats op een vrijdag van 10.00-13.30 uur: 

Aanmelden
Aanmelden voor één van deze bijeenkomsten kan via de Agenda op de Leden Login.
U kunt zich ook opgeven door een mail sturen naar: bureau@vtw.nl.

Vanwege het interactieve karakter geldt een maximaal aantal deelnemers per bijeenkomst van 40!Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met de routebeschrijving en informatie over parkeren.

Inhoud
In de bijeenkomsten zal de Aw ingaan op het toezichtkader dat zij hanteert voor de governance van corporaties en leidend is voor de governance inspecties die zij sinds 2016, het jaar waarin de Aw van start ging, uitvoert. Hierbij vindt discussie plaats met de deelnemers over de beperkingen die de huidige methodiek van een inspectie heeft en hoe deze zou kunnen worden doorontwikkeld en verbeterd. Ook komen ervaringen met governance toezicht aan de orde. Aan de hand van de bespreking van casussen en het voorleggen van dilemma's over governance zullen ervaringen van de Aw worden belicht. Daarnaast zal een aantal voorzitters in de bijeenkomsten reflecteren op hun ervaringen met governance inspecties.

Gezocht: voorzitters die willen reflecteren op de governance inspectie door de Aw
Wilt u tijdens één van de bijeenkomsten reflecteren op de governance inspectie door de Aw dan stellen de VTW en de Aw dat zeer op prijs. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingrid van der Kraan (M 06 448 120 38, E i.vdkraan@vtw.nl

Programma
10.00 uur Inloop
10.30 uur Start bijeenkomst
11.30 uur Pauze
11.45 uur Vervolg bijeenkomst
12.45 uur Netwerklunch
13.30 uur Einde

PE-punten
U kunt voor deze bijeenkomst 2 PE punten bijschrijven

No show kosten
Voor deelname aan de bijeenkomsten worden geen kosten gerekend.

Als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst houden wij rekening met uw aanwezigheid en maken wij kosten. Meldt u zich binnen 7 dagen voor aanvang af,  dan zullen no show kosten ad. €40 aan u doorberekend worden.


Terug