Heeft u zich al opgegeven voor de Commissarissenpool?

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk kunnen voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Inmiddels hebben zich al meer dan 100 leden aangemeld. Het afgelopen jaar is vijf keer met succes door corporaties en de Aw een beroep gedaan op de Commissarissenpool.

Voorwaarden deelname Commissarissenpool
Om als commissaris te kunnen deelnemen aan de Commissarissenpool dient u lid te zijn van de VTW en te voldoen aan onderstaande vier voorwaarden:

Deelnemen aan de Commissarissenpool
Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u als commissaris deelnemen aan de Commissarissenpool? Ga via Leden Login naar de pagina 'Mijn gegevens'. Vink JA aan bij 'Deelname Commissarissenpool' onder 'Mijn gegevens'.
U kunt ook een mail sturen naar bureau@vtw.nl. Hierin dient u aan te geven dat u voldoet aan bovenvermelde voorwaarden.

Meer informatie
Meer informatie over de Commissarissenpool kunt u lezen op de website van de VTW. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan Ingrid van der Kraan (T 06 448 120 38, E i.vdkraan@vtw.nl).


Terug