Voorbeeld praktische richtlijnen vanuit corporaties

Op de website deelt Aedes een aantal voorbeelden van praktische richtlijnen die corporaties hebben opgesteld, ook voor het contact met de bewoners. 

Corporatie Alwel (Roosendaal) heeft richtlijnen opgesteld en een 'what if' scenario dat betrekking heeft op medewerkers en huurders. Corporatie Ons Huis (Apeldoorn) deelt eveneens richtlijnen. 

U vindt deze informatie op de website van Aedes.


Terug