Masterclasses - online

De VTW biedt drie online masterclasses (zie onder). Op deze manier kunt u op elk gewenst tijdstip een masterclass van een uur volgen en daar ook 1 PE-punt mee behalen (dat punt kunt u zelf registreren in het online PE-registratiesysteem).

Als u de masterclass voor de eerste keer volgt worden tussentijds zogenaamde pollvragen gesteld met het verzoek om die te beantwoorden. Zo wordt informatie verkregen over uw aanwezigheid gedurende het college. Als u de masterclass daarna nog eens wilt volgen, dan kunt u ook delen overslaan om onmiddellijk uit te komen bij de delen die u nog eens terug wilt horen. 

Kosten en aanmelding

De kosten voor deelname zijn 75 euro per masterclass voor VTW-leden (niet leden betalen 125 euro). U kunt zich hiervoor online aanmelden. Kies hiervoor Leden Login en klik op de knop ‘Agenda’ in het menu links. Selecteer vervolgens de online masterclass van uw keuze en klik op de knop ‘Direct inschrijven’. 

NB1 De online masterclasses staan vanwege een technische onmogelijkheid op een (fictieve) datum. U kunt de online masterclasses echter op elk door u gewenste datum en tijd volgen.

NB2 De online masterclasses zijn alleen te volgen vanaf een desktop/laptop, niet vanaf mobiele devices zoals een iPad of smartphone.

Na inschrijving ontvangt u vrijwel direct een mail met de bevestiging van uw inschrijving en de link naar de online masterclass. Om de masterclass daadwerkelijk te volgen, klikt u op 'Bekijk het webinar'. Log eerst in bij Online seminar om de online masterclass te starten. Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan een online masterclass maak dan een account aan bij Online seminar.

Aanbod online masterclasses

De RvC vanuit juridisch perspectief - Het wettelijke kader voor de RvC en de betekenis voor de praktijk
Deze online masterclass informeert u over de relevante wet- en regelgeving. Hierbij staat zowel de Woningwet (ingevoerd per 1-7-2015) als de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die waarschijnlijk later dit jaar ingaat) centraal. 

Twee juristen van Houthoff Buruma treden op als spreker en nemen u mee in de juridische regels. De bepalingen die de inrichting en het behoorlijk functioneren van RvC’s adresseren worden eruit gelicht. Aan de hand van casuïstiek uit de rechtspraak krijgt u inzicht in hoe de rechter vandaag naar zaken kijkt en worden u praktische handvatten aangereikt. Juridische voorkennis is niet vereist.

Sprekers: mr. M. (Myrthe) Stolp en mr. T. (Tjark) de Waard, advocaten bij Houthoff Buruma

De rol van de RvC bij bouwen en renoveren - Basiskennis van het bouwproces

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie.
De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 mln Euro vooraf door de RvC worden goedgekeurd. Het is dan ook belangrijk dat de RvC bij bouwopgaven en renovaties haar toezichtrol tijdig en met het nodige inzicht in de materie oppakt. Dit online college voorziet commissarissen daartoe van de nodige basiskennis.

Spreker:  G. Thaens, adviseert zorginstellingen, corporaties, investeerders, vastgoedbedrijven, zorgondernemingen en overheden op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van vastgoed met een zorgcomponent

De rol van de RvC bij bouwen en renoveren - Verdieping
Bouwen en renoveren zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. In de voorfase kunnen echter al keuzen zijn gemaakt, die dan moeilijk meer bij te sturen zijn. Dat kan betekenen dat de RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert.
U wordt in dit online college ook geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt.

Spreker: G. Thaens, adviseert zorginstellingen, corporaties, investeerders, vastgoedbedrijven, zorgondernemingen en overheden op het gebied van ontwikkeling en exploitatie van vastgoed met een zorgcomponent

Tags

VTW Publicaties
Toezicht met Passie