Overzicht publicaties

Ga naar VTW Publicaties voor de meest actuele handreikingen

De VTW publiceert handreikingen, evaluaties en onderzoeken over onderwerpen die voor toezichthouder van woningcorporaties relevant zijn. De actuele handreikingen staan op http://www.vtw-publicaties.nl. Deze aparte website wordt steeds verder vernieuwd en aangevuld.

Hieronder vindt u eerder verschenen uitgaven. De meeste kunt u gratis downloaden. Enkele zijn alleen in druk beschikbaar. Als u deze wilt bestellen, kunt u contact opnemen met het VTW bureau.

Beroepsregels/Codes

Handreikingen

Onderzoeken

Speciale uitgaven

Tags

Toezicht met passie
Toezicht op duurzaamheid