PE-aanbod

The Next Step in Governance & Leadership | Aruba

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Aruba Surfside Marina, Oranjestad, Aruba
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze opleiding je brengt:

Veranderende internationale verhoudingen en de invloed hiervan op governance & leadership.
Transformational leadership & change.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de rollen van bestuurder en commissaris.
Het gedeelde leiderschap van de chairman en CEO.
Reflectief inzicht ontwikkelen vanuit inbreng eigen casuïstiek.
Permanente Educatie (PE).
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Prof. dr. Frank Kunneman
Prof. drs. Philip Wagner

Omschrijving bijeenkomst

Het speelveld van bestuur en toezicht wordt in belangrijke mate bepaald door de context waarin jouw organisatie opereert. Actuele vraagstukken en veranderende maatschappelijke ordeningen vragen adaptief leiderschap. Als bestuurder of toezichthouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook medespeler in het gehele stelsel. Wagner geeft duiding aan de context waarin de organisatie zich bevindt, de verschillende rollen die dit met zich meebrengt in het systeem van governance, wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking in bestuur en toezicht en de relatie met de verschillende stakeholders. Hoe kunnen we invulling geven aan good governance terwijl de wereldorde verandert?

Programma

Curriculum

Het geaccrediteerde programma The Next Step in Governance & Leadership bestaat uit 5 modules van elk 4 uur. Per module worden twee onderwerpen uitgediept. Deze opleiding biedt hierdoor zowel voldoende afwisseling als diepgang.
Module 1

Governance & leadership in de nieuwe wereldorde

Veranderende internationale verhoudingen, waaronder de steeds grotere rol van China in de wereld.
Fundamentele veranderingen in de samenlevingsorganisatie als gevolg van breukvlakken op het gebied van technologie, ecologie en demografie.
Nieuwe confrontaties in governance & leadership.

De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ‘governor’

De verhouding tussen aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders en overige rechthebbenden.
De specifieke verhoudingen in overheid en NV’s.
Caribbean governance: de verhouding tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

Module 2

Stakeholdermanagement

De organisatie is groter dan het bestuur en de RvC samen.
Stakeholdersanalyse.
Macht, legitimiteit en urgentie.
Het management van betrokkenheid.

Leadership & change

Transformational leadership vanuit samenspel tussen bestuur en RvC
Het verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap.
Combinatie van verschillende leiderschapsstijlen.
Ontwikkeling van bestuur en RvC in hun onderlinge samenhang.

Module 3

In de boardroom; van kleine naar grote vragen

De kunst van het stellen van neutrale vragen.
Het zoeken naar achterliggende motieven.
Wat neem ik mee in de dialoog vanuit mijzelf.

Intervisie en casuïstiek

De kunst van reflectie.
Het in tweetallen analyseren van de persoonlijke casussen.
Hoe te leren van een casus.

Module 4

Omgaan met informatie, communicatie en reputatie

De problematiek van de informatie asymmetrie tussen verschillende bestuursorganen.
Omgaan met framing in communicatie.
Transparantie en vertrouwen.

Het spanningsveld tussen feitelijke werkzaamheden, (individuele) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Invulling geven aan het begrip verantwoordelijkheid vanuit de rollen van bestuurder en toezichthouder.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Module 5

Het voorzitterschap, inclusief het gedeeld leiderschap (chairman en CEO)

Het onderscheid tussen de rollen van chairman en CEO.
Verschillende modellen en praktijken waarin de (leiderschaps)verhouding tussen deze rollen duidelijk wordt.
Het dubbele paradigma van concurrentie en samenwerking.

Afronding

Wrap up van de opleiding.
Certificaatuitreiking.
Drinks and joy.


The Next Step in Governance & Leadership | Curaçao

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Avila Beach Hotel, Curaçao
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Het speelveld van bestuur en toezicht wordt in belangrijke mate bepaald door de context waarin jouw organisatie opereert. Actuele vraagstukken en veranderende maatschappelijke ordeningen vragen adaptief leiderschap. Als bestuurder of toezichthouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook medespeler in het gehele stelsel. Wagner geeft duiding aan de context waarin de organisatie zich bevindt, de verschillende rollen die dit met zich meebrengt in het systeem van governance, wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking in bestuur en toezicht en de relatie met de verschillende stakeholders. Hoe kunnen we invulling geven aan good governance terwijl de wereldorde verandert?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Prof. dr. Frank Kunneman
Prof. drs. Philip Wagner

Omschrijving bijeenkomst

Het speelveld van bestuur en toezicht wordt in belangrijke mate bepaald door de context waarin jouw organisatie opereert. Actuele vraagstukken en veranderende maatschappelijke ordeningen vragen adaptief leiderschap. Als bestuurder of toezichthouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook medespeler in het gehele stelsel. Wagner geeft duiding aan de context waarin de organisatie zich bevindt, de verschillende rollen die dit met zich meebrengt in het systeem van governance, wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking in bestuur en toezicht en de relatie met de verschillende stakeholders. Hoe kunnen we invulling geven aan good governance terwijl de wereldorde verandert?

Programma

Curriculum

Het geaccrediteerde programma The Next Step in Governance & Leadership bestaat uit 5 modules van elk 4 uur. Per module worden twee onderwerpen uitgediept. Deze opleiding biedt hierdoor zowel voldoende afwisseling als diepgang.
Module 1

Governance & leadership in de nieuwe wereldorde

Veranderende internationale verhoudingen, waaronder de steeds grotere rol van China in de wereld.
Fundamentele veranderingen in de samenlevingsorganisatie als gevolg van breukvlakken op het gebied van technologie, ecologie en demografie.
Nieuwe confrontaties in governance & leadership.

De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ‘governor’

De verhouding tussen aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders en overige rechthebbenden.
De specifieke verhoudingen in overheid en NV’s.
Caribbean governance: de verhouding tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

Module 2

Stakeholdermanagement

De organisatie is groter dan het bestuur en de RvC samen.
Stakeholdersanalyse.
Macht, legitimiteit en urgentie.
Het management van betrokkenheid.

Leadership & change

Transformational leadership vanuit samenspel tussen bestuur en RvC
Het verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap.
Combinatie van verschillende leiderschapsstijlen.
Ontwikkeling van bestuur en RvC in hun onderlinge samenhang.

Module 3

In de boardroom; van kleine naar grote vragen

De kunst van het stellen van neutrale vragen.
Het zoeken naar achterliggende motieven.
Wat neem ik mee in de dialoog vanuit mijzelf.

Intervisie en casuïstiek

De kunst van reflectie.
Het in tweetallen analyseren van de persoonlijke casussen.
Hoe te leren van een casus.

Module 4

Omgaan met informatie, communicatie en reputatie

De problematiek van de informatie asymmetrie tussen verschillende bestuursorganen.
Omgaan met framing in communicatie.
Transparantie en vertrouwen.

Het spanningsveld tussen feitelijke werkzaamheden, (individuele) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Invulling geven aan het begrip verantwoordelijkheid vanuit de rollen van bestuurder en toezichthouder.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Module 5

Het voorzitterschap, inclusief het gedeeld leiderschap (chairman en CEO)

Het onderscheid tussen de rollen van chairman en CEO.
Verschillende modellen en praktijken waarin de (leiderschaps)verhouding tussen deze rollen duidelijk wordt.
Het dubbele paradigma van concurrentie en samenwerking.

Afronding

Wrap up van de opleiding.
Certificaatuitreiking.
Drinks and joy.


VTW Regiobijeenkomst over Onderzoek 'Opgaven en middelen corporatiesector'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Regio Zuid Nederland, Live Online
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 25-08-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Inzicht in de verhouding tussen maatschappelijke opgaven voor corporaties en de beschikbare middelen hiervoor vanuit de positie van het intern toezicht. Inzicht in de beleidsopties die het tekort van 30 miljard euro kunnen terugdringen, zodat u met uw bestuurder hierover het gesprek kunt aangaan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Jeroen Pepers, Aedes directeur en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt Aedes

Omschrijving bijeenkomst

Deze online regiobijeenkomst gaat over het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’, uitgevoerd door drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes. Corporaties komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro aan middelen te kort om aan hun maatschappelijke opgaven te voldoen. Het rapport schetst een aantal mogelijke beleidsopties die het tekort kunnen terugdringen. De VTW wil graag met u in gesprek over de belangrijke rol van het intern toezicht bij het voldoen aan alle maatschappelijke opgaven en de beperkte middelen van corporaties. Het interne toezicht is immers steeds meer betrokken bij de strategie van de corporatie. Vanuit Aedes zullen directeur Jeroen Pepers en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt, een toelichting geven op het rapport. Verder willen we graag met u in discussie over de conclusies van het rapport en de rol van het interne toezicht.

Overzicht bijeenkomsten:
Regio Zuid Nederland dinsdagavond 25 augustus 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Randstad vrijdagochtend 28 augustus 2020 10.00 - 11.30 uur
Regio Oost Nederland dinsdagavond 1 september 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Noord Nederland vrijdagochtend 4 september 2020 10.00 - 11.30 uur

Programma

18.45 uur Inlog via Zoom
19.00 uur Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt bij Aedes geven een toelichting op het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ en de genoemde beleidsopties.
20.00 uur Onder begeleiding van een VTW lid, met kennis van de regio, wordt gediscussieerd over de effecten van het rapport op uw rol als RvC-lid.
20.30 uur Einde bijeenkomst


VTW Regiobijeenkomst over Onderzoek 'Opgaven en middelen corporatiesector'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Regio Randstad, Live Online
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 28-08-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Inzicht in de verhouding tussen maatschappelijke opgaven voor corporaties en de beschikbare middelen hiervoor vanuit de positie van het intern toezicht. Inzicht in de beleidsopties die het tekort van 30 miljard euro kunnen terugdringen, zodat u met uw bestuurder hierover het gesprek kunt aangaan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Jeroen Pepers, Aedes directeur en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt Aedes

Omschrijving bijeenkomst

Deze online regiobijeenkomst gaat over het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’, uitgevoerd door drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes. Corporaties komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro aan middelen te kort om aan hun maatschappelijke opgaven te voldoen. Het rapport schetst een aantal mogelijke beleidsopties die het tekort kunnen terugdringen. De VTW wil graag met u in gesprek over de belangrijke rol van het intern toezicht bij het voldoen aan alle maatschappelijke opgaven en de beperkte middelen van corporaties. Het interne toezicht is immers steeds meer betrokken bij de strategie van de corporatie. Vanuit Aedes zullen directeur Jeroen Pepers en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt, een toelichting geven op het rapport. Verder willen we graag met u in discussie over de conclusies van het rapport en de rol van het interne toezicht

Overzicht bijeenkomsten:
Regio Zuid Nederland dinsdagavond 25 augustus 2020 19.00 - 20.30 uur
Randstad vrijdagochtend 28 augustus 2020 10.00 - 11.30 uur
Regio Oost Nederland dinsdagavond 1 september 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Noord Nederland vrijdagochtend 4 september 2020 10.00 - 11.30 uur

Programma

9.45 uur Inlog via Zoom
10.00 uur Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt bij Aedes geven een toelichting op het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ en de genoemde beleidsopties.
11.00 uur Onder begeleiding van een VTW lid, met kennis van de regio, wordt gediscussieerd over de effecten van het rapport op uw rol als RvC-lid.
11.30 uur Einde Bijeenkomst


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Karel V, Utrecht
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


VTW Regiobijeenkomst over Onderzoek 'Opgaven en middelen corporatiesector'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Regio Oost Nederland, Live Online
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 01-09-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Inzicht in de verhouding tussen maatschappelijke opgaven voor corporaties en de beschikbare middelen hiervoor vanuit de positie van het intern toezicht. Inzicht in de beleidsopties die het tekort van 30 miljard euro kunnen terugdringen, zodat u met uw bestuurder hierover het gesprek kunt aangaan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Jeroen Pepers, Aedes directeur en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt Aedes

Omschrijving bijeenkomst

Deze online regiobijeenkomst gaat over het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’, uitgevoerd door drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes. Het onderzoek is in opdracht van drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes uitgevoerd. Corporaties komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro aan middelen te kort om aan hun maatschappelijke opgaven te voldoen. Het rapport schetst een aantal mogelijke beleidsopties die het tekort kunnen terugdringen. De VTW wil graag met u in gesprek over de belangrijke rol van het intern toezicht bij het voldoen aan de maatschappelijke opgaven en de beperkte middelen van corporaties. Het interne toezicht is immers steeds meer betrokken bij de strategie van de corporatie. Vanuit Aedes zullen directeur Jeroen Pepers en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt, een toelichting geven op het rapport. Verder willen we graag met u in discussie over de conclusies van het rapport en de belangrijke rol van het interne toezicht.

Overzicht bijeenkomsten:
Regio Randstad dinsdagavond 25 augustus 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Zuid Nederland vrijdagochtend 28 augustus 2020 10.00 - 11.30 uur
Regio Oost Nederland dinsdagavond 1 september 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Noord Nederland vrijdagochtend 4 september 2020 10.00 - 11.30 uur

Programma

18.45 uur Inlog via Zoom
19.00 uur Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt bij Aedes geven een toelichting op het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ en de genoemde beleidsopties.
20.00 uur Onder begeleiding van een VTW lid, met kennis van de regio, wordt gediscussieerd over de effecten van het rapport op uw rol als RvC-lid.
20.30 uur Einde bijeenkomst


VTW Regiobijeenkomst over Onderzoek 'Opgaven en middelen corporatiesector'

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Regio Noord Nederland, Live Online
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 04-09-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Inzicht in de verhouding tussen maatschappelijke opgaven voor corporaties en de beschikbare middelen hiervoor vanuit de positie van het intern toezicht. Inzicht in de beleidsopties die het tekort van 30 miljard euro kunnen terugdringen, zodat u met uw bestuurder hierover het gesprek kunt aangaan.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Jeroen Pepers, Aedes directeur en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt Aedes

Omschrijving bijeenkomst

Deze online regiobijeenkomst gaat over het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’, uitgevoerd door drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes. Het onderzoek is in opdracht van drie ministeries (BZK, EZK en Financiën) en Aedes uitgevoerd. Corporaties komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro aan middelen te kort om aan hun maatschappelijke opgaven te voldoen. Het rapport schetst een aantal mogelijke beleidsopties die het tekort kunnen terugdringen.

De VTW wil graag met u in gesprek over de belangrijke rol van het intern toezicht bij het voldoen aan de maatschappelijke opgaven en de beperkte middelen van corporaties. Het interne toezicht is immers steeds meer betrokken bij de strategie van de corporatie. Vanuit Aedes zullen directeur Jeroen Pepers en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt, een toelichting geven op het rapport. Verder willen we graag met u in discussie over de conclusies van het rapport en de belangrijke rol van het interne toezicht.

Overzicht bijeenkomsten:
Regio Zuid Nederland dinsdagavond 25 augustus 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Randstad vrijdagochtend 28 augustus 2020 10.00 - 11.30 uur
Regio Oost Nederland dinsdagavond 1 september 2020 19.00 - 20.30 uur
Regio Noord Nederland vrijdagochtend 4 september 2020 10.00 - 11.30 uur

Programma

9.45 uur Inlog via Zoom
10.00 uur Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Eline Penders, belangenbehartiger woningmarkt bij Aedes geven een toelichting op het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ en de genoemde beleidsopties.1
1.00 uur Onder begeleiding van een VTW lid, met kennis van de regio, wordt gediscussieerd over de effecten van het rapport op uw rol als RvC-lid.
11.30 uur Einde Bijeenkomst


Teamvorming in de raad van commissarissen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is;
- Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
- Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
- Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
- Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Leerklimaat
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Programma

- Persoonlijke drijfveren en waarden;
- Het benutten van complementariteit;
- Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
- Formuleren van een gedeelde visie;
- Van en met elkaar leren;
- Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
- Hanteren van deze ‘derailers’.


Scenarioplanning

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

De ééndaagse masterclass “Scenarioplanning” verdiept uw inzicht in de specifieke kenmerken van scenarioplanning. Er wordt nader in gegaan op de methodiek en de wijze waarop u deze kunt toepassen op actuele vraagstukken en samen met de docenten en mededeelnemers bespreekt u de rol van de commissaris in een scenarioproject.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Teamspeler
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Scenarioplanning
Docenten/Sprekers

Jeroen Toet en Wilbert van Bakel.

Omschrijving bijeenkomst

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen en laat maatschappelijk, economisch en politiek diepe sporen na. Complete landen worden afgesloten, inwoners komen niet meer de straat op. Zo’n ingrijpende gebeurtenis, waarbij de duur en intensiteit nog ongewis is, laat diepe sporen na in het leven van mensen. Na de pandemie zal onze maatschappij en economie hoogstwaarschijnlijk sterk veranderen. Hoe precies, is lastig te voorspellen.

Scenarioplanning is een manier om gestructureerd de lange termijn te exploreren. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘voorstellingen’ van de toekomst. Het zijn verkenningen van verschillende hypothetische omstandigheden in de toekomst, gebaseerd op de onzekerheden waar uw organisatie in de nasleep van de coronacrisis mee te maken heeft of krijgt. De scenario’s zelf bieden geen panklare oplossing of strategie. Ze schetsen een context waar een nieuwe strategie op in moet spelen. Hiermee vormen ze zowel een manier om nieuwe opgave te identificeren als een toetsingskader om de robuustheid, de toekomstvastheid, van strategische keuzes te toetsen.

Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt. In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in een scenarioproject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

Programma

Tijdens deze masterclass worden, in de vorm van compacte kenniscolleges gecombineerd met een interactieve game, verschillende scenario’s voor woningcorporaties inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt tevens de rol van de commissaris en het samenspel met de bestuurder in dit proces besproken.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Buitensociëteit, Groningen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Toezicht op zorgvastgoed Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Zorgvastgoed
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demografisch, klantperspectief;
- Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed;
- Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed;
- Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht;
- Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed.


Leergang voor de Voorzitter Editie 5

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Woningcorporatie Dag 2020

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U leert wat bewoners en maatschappij van de corporatie vragen, welke nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag nodig zijn en hoe circulair wonen de nieuwe standaard voor woningbouw wordt. U krijgt kennis en inzicht in energietransitie / warmtenetten, datagestuurde woningcorporatie, vraagbundeling en sneller en goedkoper bouwen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Informatievoorziening RvC
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Dagvoorzitter, Tom van ‘t Hek, spreker/presentator
Hoofdprogramma en 8 breakout sessies
Zie de website voor alle sprekers en onderwerpen

Omschrijving bijeenkomst

De uitdagingen van de twintiger jaren
Veranderingen in de samenleving en in de bouw, de omvangrijke energietransitie, de beperkte capaciteit van onze aardbol en de versnelling in de datawereld zullen de twintiger jaren van deze eeuw karakteriseren. De uitdaging voor woningcorporaties is om in deze omgeving een toekomstbestendige koers uit te zetten én te volgen.
Oplossingen en inspiratie
Dit congres geeft u handvatten voor de uitdagingen van de twintiger jaren met oplossingen en inspiratie.

Programma

09.30- 17.00 uur
Bas Sievers van Woonpartners gaat in op wat bewoners en maatschappij van de corporatie vragen. Willem Krzeszewski van Staedion vertelt waarom nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag nodig zijn. Jaap Boekholt van de Volmacht ziet circulair wonen als de nieuwe standaard voor woningbouw. Zo pakken we ook de energietransitie / warmtenetten op en schilderen het beeld van de datagestuurde woningcorporatie. Margriet Drijver zal als boegbeeld van de renovatieversneller het met u hebben over vraagbundeling en Marjet Rutten, aanjager en vernieuwer bouw, is ervan overtuigd dat beter, sneller en goedkoper bouwen kan, als je het anders organiseert. Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma verder persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende break-out sessies te volgen.


Leergang voor de Voorzitter Editie 6

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Proactief toezichthouden Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Digitalisering en informatisering Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
• Onderscheid tussen hype en realiteit;
• Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
• Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
• Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
 • Digitalisering
Programma

• Toezicht houden op digitaal en IT;
• De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
• Data en privacy;
• Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


De lange weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad

Incompany

 • GenP Governance BV
 • CRKBO
 • Van der Valk Hotel, Middelburg
 • Commissarissen en bestuurders
 • Maatwerk
Leerdoelen

Kennis over de dilemma's en mogelijkheden bij het komen tot een CO2 neutrale woningvoorraad;
Kennis over de wijze waarop belanghouders en in het bijzonder huurders betrokken worden;
Leren van elkaars praktijken en de rol van de RvC bij dit vraagstuk
Kennis van actualiteiten in de volkshuisvesting

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Mevrouw Linda Groenen (directeur innovatie Atriensis)
Drie voorzitters van een van de deelnemende RvC's
Leo Gerrichhauzen

Omschrijving bijeenkomst

Woningcorporaties zijn intensief bezig met de vraag hoe en in welk tempo hun woningvoorraad verduurzaamd kan worden. Zowel de lengte van hun financiële polsstok alsmede het draagvermogen van hun bewoners zijn belangrijke factoren bij hun afwegingen. Daarnaast verwachten zij van de overheid een duidelijke en betrouwbare koers. Voor de RvC's ligt hier een belangrijke opgave. Wat is hun rol? Hoe geven ze daar in de praktijk vorm aan.

Programma

1. Opening en doelen door dagvoorzitter
2.Inleiding Linda Groenen (directeur innovatie Atriensis) bespreekt de mogelijkheden en dilemma's bij het CO2 neutraal maken van de woningvoorraad. Daarna interactie met de deelnemers.
3. Drie voorzitters van RvC's staan kort stil hoe zij de rol van de RvC zien en is er interactie met deelnemers.
4. Kort bijdrage over actualiteiten door Leo Gerrichhauzen


Governance Basics

Open inschrijving

 • crmLiNK bv
 • CRKBO
 • Diversen, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Na afronding van het leertraject heeft de deelnemer:
• kennis over good governance en het belang ervan in
maatschappelijk en economisch opzicht;
• kennis van de verschillende rollen en wat bijdraagt tot
effectief toezichthouderschap;
• vertrouwdheid met de sleutelbegrippen en basisregels
die spelen in de boardroom;
• beeld van vraagstukken en dilemma’s die zich voor kunnen
doen in de raad;
• inzage in de eigen fit met een modelprofiel commissaris;
• kennis voor een kwalitatieve en proactieve dialoog tussen
RvC/RvT en Bestuur;
• inzicht in de relatie governance, bedrijfswaarden en ethiek;
• een waardevolle set met tools en inzichten om good
governance praktisch en direct toe te passen.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • IT en innovatie met IT
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • Wet- en regelgeving overheid
Programma

De modules van de groepen op woensdag vinden plaats gedurende de middag (starttijden vanaf 14.00 uur) tot en met de avond (afronding om 21.30 uur).


Opleiding Commissaris Publieke Sector

Open inschrijving

 • ERLY | Public Academy
 • CEDEO, NBA, CRKBO
 • Kantoor van ERLY, Eemnesserweg 67, Baarn
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

-Inzicht in de rol van commissaris, het functioneren van de raad als team
en de samenwerking met de bestuurder(s) en stakeholders
-Naast gedegen theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, worden veel praktische handvatten aangereikt om als
volwaardig commissaris te kunnen beginnen
-De expertise van bevlogen en vooraanstaande docenten die de maatschappelijke sectoren van binnenuit kennen en als commissaris of toezichthouder als geen ander
kennis hebben van de te vervullen rol
-Een individuele benadering en veel interactie dankzij de kleine en inspirerende groepen
-Uitbreiding van het netwerk met mede-aankomend commissarissen en huidige
toezichthouders en commissarissen
-Een goede voorbereiding op een positie als lid Raad van Commissarissen in de maatschappelijke sector
-De Opleiding Commissaris Publieke Sector is een geaccrediteerde
opleiding. U ontvangt bij afronding van de opleiding een certificaat.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • IT en innovatie met IT
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Ervaren docenten die zelf toezichthoudende ervaring hebben bij een
maatschappelijke organisaties nemen u mee in de dynamiek van het
toezicht houden waarbij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden
zal worden ingegaan op de rol van de commissaris, het functioneren van
de raad als team en het samenspel met de bestuurder en andere stakeholders.

Omschrijving bijeenkomst

Deze opleiding geeft u als nieuwe en aankomend commissaris een brede basis om uw rol als toezichthouder goed in te kunnen vullen. Een toezichthoudende positie in de publieke sector is een uitdagende en leerzame ervaring; als toezichthouder wordt u geconfronteerd met een ingewikkeld speelveld waar zowel maatschappelijke als financiële belangen een grote rol spelen.
In de Opleiding Commissaris Publieke Sector wordt zowel
theoretisch als aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uitgebreid
stil gestaan bij de ontwikkelingen van het toezicht in de publieke sector,
de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen,
governance codes, risico’s en dilemma’s binnen de raad, financieel
toezicht en de boardroom dynamics. De inhoudelijke modules in de
opleiding worden begeleid door bevlogen en vooraanstaande docenten
die als toezichthouder en/of bestuurder actief zijn (geweest) in de
publieke sector. Dit biedt de garantie van een combinatie van theorie en
praktijk. De docenten zetten zich met enthousiasme in om nieuwe
toezichthouders mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van
governance en toezicht in de publieke sector.

Wij verwijzen u graag naar onze website voor de overige startdata voor de Opleiding Commissaris Publieke Sector.

Programma

De Opleiding Commissaris Publieke Sector bestaat uit zes modules
verspreid over zes dagen:
Module 1: Toezicht in de publieke sector
Module 2: Rol en verantwoordelijkheden RvC
Module 3: Do’s en don’ts binnen de RvC
Module 4: Financieel toezicht in de publieke sector
Module 5: Boardroom dynamics en interventietechnieken
Module 6: Een positie als lid Raad van Commissarissen


De nieuwe commissaris Editie 3

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


Zorgvastgoed Dag 2020

Open inschrijving

 • Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Nyenrode Business Universiteit, Nyenrode Business Universiteit
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U krijgt actueel inzicht in de strategie bij zorgvastgoed, u leert van voorbeelden van koplopers uit de cure en de care en hoe een instellingsroutekaart te ontwikkelen om de klimaatdoelstellingen te halen. U leert hoe buitenlandse beleggers kijken naar de zorg- en zorgvastgoedmarkt in Nederland. En wij gaan in op samenwerking om bepaalde typen zorg in inclusieve buurten en wijken te realiseren.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Informatievoorziening RvC
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Dagvoorzitter, Tom van ‘t Hek, spreker/presentator
Hoofdprogramma en 8 breakout sessies
Zie de website voor alle sprekers en onderwerpen

Omschrijving bijeenkomst

Congres over Zorgvastgoed: Strategie, inspiratie en oplossingen
Tijdens de zesde editie van de Zorgvastgoed Dag vormen naast inhoudelijke kwaliteit drie kernwoorden de rode draad: Strategie, inspiratie en oplossingen. Uiteraard presenteren wij wederom de Nationale Trendradar Zorgvastgoed 2020.
text

Programma

09.30- 17.00 uur
Strategie in zorgvastgoed. Teunis Stoop van Cedrah beantwoordt de vraag of zorgvastgoed een edelsteen of molensteen is voor zorginstellingen. Daarnaast geeft Rinus Vader van Royal Haskoning DHV, met gebruik van voorbeelden van koplopers uit de cure en de care, oplossingen om een instellingsroutekaart te ontwikkelen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Tijdens het middagprogramma geeft Dominiek Beelen van het Franse beursfonds Korian toelichting op hun perspectief op de zorg- en zorgvastgoedmarkt in Nederland.

Laat u verder inspireren door de bijdragen over samenwerking om bepaalde typen zorg in inclusieve buurten en wijken te realiseren. Cecil Exterkate van Pro Persona en Rob Hoogma van Academy Het Dorp verzorgen deze bijdragen. In de break-out sessie “Hoe je komt tot een integrale aanpak voor inclusieve buurten”, gaat Anneke Nijhoff van Fame Groep hier dieper op in.


Psychologie in de Bestuurskamer

Open inschrijving

Leerdoelen

Met Marjan Slob:
Kennis en inzicht in de betekenis en werking van aandacht, zowel voor je werk als toezichthouder of bestuurder, als voor jezelf persoonlijk.
.Je hebt ervaren wat het betekent om met aandacht te werken.

Met Lisette Thun:
Kennis en inzicht in de betekenis en werking van de onderstroom op persoonlijk en organisatieniveau.
.Je hebt een ervaring opgedaan in wat jij in de bovenstroom laat zien en hoe dit de onderstroom voedt.
.Je hebt aan een herkenbare werkcasus gewerkt in een organisatieopstelling.

Met Rob van Es:
Kennis en inzicht in de betekenis en werking van morele besluitvorming en integriteit, zowel voor je werk als toezichthouder of bestuurder, als voor jou persoonlijk.
Je hebt ervaren hoe je systematisch besluiten neemt over morele kwesties.

Met Marcel Kuhlmann:
Inzicht in hoe je denkt over veranderen in organisaties.
Kennis van de betekenis en werking van organisatieverandering voor je werk als toezichthouder of bestuurder.
Je ervaart hoe je het gesprek voert over verandering binnen je eigen raad of DT/MT en welke kennisbronnen je daarbij kunt gebruiken.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Marjan Slob - filosoof en psycholoog samen met Martijn de Loor
Lisette Thun - systemisch coach en organisatiekundige samen met Martijn de Loor
Rob van Es - organisatiefilosoof samen met Martijn de Loor
Marcel Kuhlmann - veranderkundige en psycholoog samen met Martijn de Loor

Omschrijving bijeenkomst

Psychologie in de Bestuurskamer biedt vier interessante en interactieve workshops aan over thema's die van belang zijn voor het werk in de bestuurskamer. Vier workshops met ieder een eigen inleider, die je aanzet met frisse blik en een kritisch oog naar je werkpraktijk te kijken. Hiervan kun je zowel in de bestuurskamer als in je persoonlijk leven veel profijt hebben. Ze hebben alle betrekking op belangrijke psychologische fenomenen die daar spelen:
1. de werking van aandacht
2. de dynamiek van de onderstroom
3. morele besluitvorming en integriteit
4. veranderen in organisaties.

De workshops zijn los van elkaar te volgen. Meer informatie en aanmelden doe je via Gevoel voor de Zaak Opleidingen. Je ontvangt PE-punten voor je deelname.

Programma

De workshops vinden plaats op 28 september, 26 oktober, 3 november en 16 december. Steeds van 14 tot 19 uur, waarna een eenvoudig diner. Daarbij sudderen we nog na op wat we die middag hoorden langsgekomen. Dat biedt tevens de gelegenheid verder met elkaar te netwerken.


Een andere kijk op Gezondheid & Governance Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
- Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Theo Schraven, Mieke Reijnen en Machteld Huber.

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. De kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:
- Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve - - - - Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
- Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ;
- Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen.


Strategische allianties en fusies Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Fusietraject
Docenten/Sprekers

Paul Vlug.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in huidige schaaldiscussies bij corporaties en fusie als een mogelijk antwoord daarop. Daarnaast gaat de masterclass in op het fusietraject, de rol van de RvC in dat proces en waarop te letten. Zoomt in op lastige situaties en hoe daar als commissaris mee om te gaan.

Programma

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase


Masterclass Zingeving & Conflicthantering

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Berghotel, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Masterclass je brengt

Een breder bewustzijn van de begrippen conflict en zingeving en hun samenhang.
Interventies die je ondersteunen bij het verbinden van conflicterende partijen.
Inzicht in het belang van zingevend leiderschap en je eigen ontwikkeling op dat gebied.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
Docenten/Sprekers

Alina de Roo MA

Omschrijving bijeenkomst

Zingeving, in het bijzonder in relaties, is voor iedereen belangrijk. Maar waar mensen samen leven en werken ontstaan onvermijdelijk conflicten.

Hoe verhouden de begrippen conflict en zingeving zich tot elkaar?
Is het mogelijk om met een goede interventie de angel uit een conflict te halen zonder dat de waarde van standpunten verloren gaat?
Hoe ontwikkel je zingevend leiderschap?

Deze vragen komen aan de orde in de Masterclass Zingeving & Conflicthantering.

De mens is een relationeel wezen. We gaan relaties met andere personen en partijen aan om te overleven. Binnen relaties worden fouten gemaakt en ontstaan botsingen. Zeker in een samenleving die zich in een rap tempo ontwikkelt en vraagt dat wij onze patronen vernieuwen. Hiërarchische structuren en gezagsverhoudingen veranderen en maken plaats voor horizontale machtsuitoefening. Via social media vinden onderwerpen en meningen een breed publiek en is het eenvoudig anderen te bekritiseren. Versnellen lijkt het motto en de druk die mensen daardoor voelen is hoog. Mensen ervaren regelmatig een discrepantie tussen hun drijfveren en hun daadwerkelijke effect. Het zijn stuk voor stuk bronnen van conflict.

In deze masterclass onderzoeken we de samenhang tussen de begrippen zingeving en conflict. De hypothese die we daarbij hanteren is dat elk conflict een zingevingscrisis is. Dat inzicht inspireert om boven conflicterende standpunten uit te stijgen en van daaruit nieuwe energie aan te boren. We dagen je uit de begrippen en je eigen standpunten vanuit wisselende perspectieven te beschouwen en ontleden. En we behandelen gereedschappen en interventies om conflicterende personen of partijen te verbinden, zonder voorbij te gaan aan hun eigenheid.

Programma

Algemeen
Curriculum
Praktische informatie
Faculty
Accreditatie

Curriculum

Dag 1: Theorie en begripsvorming

Aan de hand van theoretische modellen en oefeningen exploreren we de begrippen zingeving en conflict. We onderzoeken verbanden tussen de begrippen en beschouwen ze vanuit verschillende perspectieven en dimensies. De huidige maatschappelijke context en het overheersende mensbeeld komt aan de orde. We werken met eigen thema’s naar aanleiding van ervaren conflicten en beschouwen de context en de betekenis van deze conflicten.

Dag 2: Relevante interventies

Vanuit de theorie en inzichten van de eerste dag maken we verbinding met de praktijk. We behandelen interventies die zingevend leiderschap ondersteunen en conflicten helpen hanteren. Het gaat om constructen die bij conflicten een onderlinge sfeer creëren waarin betekenisgeving kan ontstaan. We benoemen situaties en momenten waarop de interventies kunnen worden ingezet.


workshop bouwkosten

Incompany

 • Mieke Hanemaaijer organisatie advies
 • CEDEO, NRTO
 • groenwonenvlist, Haasstrecht
 • Commissarissen en bestuur
 • Verdieping
Leerdoelen

Doelstelling is het verkrijgen van een gedeeld inzicht in de wijze waarop gekeken kan worden naar de kwaliteit van nieuwbouw in relatie tot de bouw- en stichtingskosten.

Competenties
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Toetsingskader RvC
Docenten/Sprekers

Thijs Luijkx, adviseur van watkostdebouwvaneenhuurwoning

Omschrijving bijeenkomst

Workshop waarin interactief de ontwikkelingen in de bouwkosten worden besproken. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de nieuwbouw in de sector, inclusief een historisch referentiekader. Welk kosten niveau daarbij hoort en welke alternatieven en innovaties er zijn.

Programma

Het programma wordt doorlopen aan de hand van een interactieve presentatie en duurt minimaal twee uur.


Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

Open inschrijving

 • Erasmus School of Accounting & Assurance - ESAA
 • CEDEO
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

Bijeenkomst: Risk Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

Bijeenkomst: Financial Accounting
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

Bijeenkomst: Project Control
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

Bijeenkomst: Performance Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

Bijeenkomst: Internal Control
Deel 1: Rol Intern Toezicht
Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

Bijeenkomst: Financial Management
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

Bijeenkomst: Treasury Management
Kern van deze bijeenkomst is: Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

Bijeenkomst: Corporate Governance
Kern van deze bijeenkomst is: Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

•Risk Management
drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.

•Financial Accounting
drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector

•Project Control
drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.

•Performance Management
prof. dr. S.P. Kaptein, partner bij KPMG Forensic & Integrity en als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management. en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.

•Internal Control
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

•Financial Management
drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.

•Treasury Management
drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur en drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia

•Corporate Governance
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

Omschrijving bijeenkomst

Wat mag u van het programma verwachten?

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

Programma

Start 2x per jaar, aanvang vooralsnog in JUNI 2020 en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen. Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

Aanvang en einde bijeenkomst: 16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur).


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Château Neercanne, Maastricht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


NBA-VTW Bijeenkomst ‘Relatie Commissarissen en Accountants Woningcorporaties’

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • NBA, Amsterdam
 • Commissarissen
 • Specialisatie
 • 02-10-2020
 • 1
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

De relatie met de accountant optimaliseren voor beter financieel intern toezicht.

Competenties
Kennisgebieden
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Zie programma

Omschrijving bijeenkomst

In de VTW handreiking ‘Spel met meerwaarde, de relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant’ staan 12 aanbevelingen voor de praktijk.
Aan de praktijk is het de uitdaging om deze aanbevelingen om te zetten in daadwerkelijke acties, zodanig, dat zij bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de RvC en de accountant.
Er is via een enquête onderzocht in hoeverre commissarissen en accountants van corporaties met de 12 aanbevelingen aan de slag zijn gegaan

Programma

10.15- 10.30 uur Inloggen
10.30- 10.05 uur Welkom/inleiding door dagvoorzitter Ben Spelbos (commissaris en oud partner PwC)
10.05- 10.15 uur Presentatie belangrijkste onderzoeksresultaten door Albert Kerssies (directeur VTW) en Johan Scheffe (beleidsmedewerker NBA)
10.15- 10.30 uur Reflectie op onderzoeksresultaten door accountant Lizan Goossens Kloek (partner Deloitte en voorzitter NBA Stuurgroep woningcorporaties))
10.30- 10.45 uur Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Andre Loogman
10.45- 11.00 uur Pauze
11.15- 11.30 uur Reflectie op onderzoeksresultaten door commissaris Margot Scheltema
11.30- 11.55 uur Discussie, vragen en antwoorden..
11.55- 12.00 uur Afsluiting door Ben Spelbos


Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
- Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
- Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische - kwesties met elkaar te bespreken.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
Docenten/Sprekers

Pieter Wijnsma.

Omschrijving bijeenkomst

In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Deze opleiding is bestemd voor alle commissarissen en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de commissaris ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het toezicht zelf.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
- Ethiek van het besturen van een organisatie;
- Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
- Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Ron Henkes en Koos Parie.

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


Postgraduate Opleiding Entrepreneurship

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

De Postgraduate Opleiding Entrepreneurship brengt je:

Strategische focus
Effectievere portfolio-ontwikkeling
Inzicht in sociale- en procesinnovatie
Concreet realiseerbare maatschappelijke waarde en/of business
Oog voor passende nieuwe realisatieprocessen in de organisatie
Opbouw van duurzame netwerken; duurzaam bewustzijn
Creëren van condities voor succes
Praktische instrumenten en effectieve richtlijnen

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Prof. drs. Philip Wagner, Leen de Waal MSc MA, Maarten Rincker MSc, Maikel Loots MBA, Drs. Jolijn Creutzberg, Drs. Ingrid van Miltenburg, Jan Gerbrands MGM, Drs. Guus Klück, Drs. Auke van Stralen, Dr. Nikolaas Bellens, Annemarie de Vreese MSc MA

Omschrijving bijeenkomst

Wij zien, net als jij, dat de wereld om ons heen snel verandert. Ingrijpende zaken als energietransitie, woningnood, vergrijzing, vooral in het onderwijs en de zorg schaarste op de arbeidsmarkt, kansenongelijkheid en klimaatverandering vragen dagelijks de aandacht. Deze ontwikkelingen hebben enorme impact op het sociaal domein, het bedrijfsleven en de publieke infrastructuur. Tegelijkertijd vindt binnen onze maatschappij een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden en taken. Gevolg hiervan is dat in en rondom organisaties en instellingen ruimte ontstaat voor entrepreneurship. Hierbij zijn mensen die innovatief kunnen denken, initiatieven kunnen vormgeven en realiseren, onmisbaar. Mensen die nieuwe verbindingen kunnen maken tussen publieke en private partijen. Mensen die verschuivingen kunnen voorzien, processen kunnen inrichten en aansturen. Die mensen, jou dus, leiden wij op.

Programma

Curriculum

Het waardevol kunnen verbinden van de buiten- en binnenwereld is de kern van het programma. De onderwerpen die tijdens het programma aan bod komen, zullen steeds vanuit drie perspectieven (Extern-Waarde-Intern) belicht worden. Het programma bestaat uit drie fasen van elk twee dagen.

1. Ontwikkelen van ondernemendheid

Ontwikkeling omgevingsbewustzijn
Omgaan met paradigmashifts
Antennegevoel en sensitiviteit ontwikkelen
Herkennen van breukvlakken

2. Ontwikkelen van een succesvol ondernemingsmodel

Vanuit (klant-)waardebesef ontwikkelen van (nieuwe) relevantie
Relevantie vertalen in concrete waardeproposities
Met behulp van Design Thinking ontwikkelen van nieuwe ondernemingsmodellen
Lean ontwikkelen van het nieuwe business model
Hoe je komt tot daadwerkelijke realisatie van een nieuwe waardepropositie

3. Toekomstbestendige realisatie van dit ondernemingsmodel

Governance: besturing & performance management
Financiering & waardering van nieuwe waardeproposities
Strategic Sourcing: opbouw en managen van netwerken, portfolio’s en partnerships
Stakeholdermanagement


Leergang voor de Voorzitter Editie 7

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Huurdersbelang en betrokken huurders Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in huurderparticipatie
- Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de stakeholder ‘huurders’
- Meer duidelijkheid voor eigen rol als commissaris t.a.v. huurders

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Sylvo Gaastra en Annemarie Reintjes.

Omschrijving bijeenkomst

De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties. Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de woningcorporatie richting huurders en vice versa.

Programma

- Regelgeving inzake betrekken huurders
- Het samenspel tussen corporaties en huurdersorganisaties
- Betrekken van huurders bij visieontwikkeling, beleidsontwikkelingen en plannen
- Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
- Samenstellen en werven van representatieve huurderscommissies


Leergang voor de Voorzitter Editie 8

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Werkgeverstaken van de RvC Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde.
• Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Paul Stamsnijder, Hassan Najja en Sylvo Gaastra.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Programma

- De diverse rollen van bestuur en commissaris
- De steeds groter wordende rol van huurders
- De verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • Nee
 • Sociëteit de Witte, Den Haag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Strategisch Partnerschap Editie2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
- Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
- Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Toezichthoudende kwaliteiten
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
- Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
- Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
- Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


De nieuwe commissaris Editie 4

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


VTW Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Stadsvilla Sonsbeek, Arnhem
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 13-11-2020
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Meer inzicht in professioneel opdrachtgeverschap en hoe dit onderwerp van gesprek kan zijn tussen bestuurder en RvC.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Opdrachtgeverschap
Docenten/Sprekers

Emile Spek, Margriet Drijver, Maarten Georgius, Hans Geurts

Omschrijving bijeenkomst

Save the Date, inschrijven is nog niet mogelijk

Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”. We hopen op een mooie interactieve discussie en veel goede praktijkvoorbeelden. De handreiking Opdrachtgeverschap, waarvan Emile en Margriet coauteurs waren, vormt de basis voor de bijeenkomst. Zie http://www.vtw-publicaties.nl/opdrachtgeverschap.

Programma

Programma
13.00 uur: Lunch
14.00 uur: Start bijeenkomst met inleidingen van Margriet Drijver (interim bestuurder) en Emile Spek (directeur AMC en toezichthouder)
14.30 uur: Interactieve discussie, vragen en praktijkvoorbeelden
16:00 uur: Drankjee


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

•Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten
•Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is
•Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen
•Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen
•In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

Omschrijving bijeenkomst

De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Programma

Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
•Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
•Onderscheiding van soort soft signals?
•Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
•Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
•Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?

Dilemma’s waar je als toezichthouder tegenaan loopt:
•Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
•Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
•Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
•Soft signals in de praktijk
•Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?
•Bronnen van soft signals
•Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


Proactief toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid Editie 2

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Programma

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.


VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Van der Valk, Veenendaal
 • 24-11-2020
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden
Programma

15.30 uur Inloop deelnemers
16.00 uur Themabijeenkomst
18.00 uur Netwerkbuffet
19.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
20.30 uur Einde bijeenkomst


Dynamische oordeelsvorming Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Ron Henkes en Koos Parie.

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


Samenspel tussen commissarissen en bestuurder Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder;
- Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
- Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
- Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder
Docenten/Sprekers

Mat Botman.

Omschrijving bijeenkomst

Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen:

- De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
- Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
- Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder;
- De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.


Mediation Opleiding MfN | Brummen

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat de Mediation Opleiding MfN je brengt

Kennis en kunde als randvoorwaarde; voor het begeleiden van mediationtrajecten die vertrouwd, haalbaar en realistisch zijn.
Een eigen mediationstijl die je in staat stelt mediationgesprekken te leiden die inzicht, bewustwording en ander gedrag voortbrengen.
Je kunt partijen, via jou als spiegel, op andere manieren naar zichzelf en hun belevingswereld laten kijken. Je bent vanuit je rol een neutraal doch betrokken procesbegeleider en werkt toekomstgericht.
Je bent toegerust de MfN Kennistoets en het Assessment af te leggen en wordt MfN Registermediator.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Mr. Judith Bos

Omschrijving bijeenkomst

In een wereld van veranderende belangen neemt de vraag om mediation snel toe. Of het nu gaat om grote bouwprojecten, zorg, infrastructuur, overnames, reorganisaties, ontwikkelingen in de publieke ruimte of publieke dienstverlening: mensen roeren zich sneller om op te komen voor hún belang. Daarom gaat mediation over verbinden, over bruggen bouwen. Het herkennen en erkennen van andermans belang, alvorens aan een gedragen oplossing te werken.

In de Mediation Opleiding MfN leer je het onderscheid te maken tussen inhoud en emotie, waardoor je draagvlak kunt creëren en gefaseerd toewerkt naar een duurzaam eindresultaat. Betrokkenheid, gesprekstechniek en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij een must. Jouw rol is toekomstgericht, met als doel het gesprek van conflict naar kans te brengen.

Programma

De Mediation Opleiding MfN bestaat uit 6 modules van 2 dagen. Elke dag heeft een mix van theorie, modellen, oefeningen & werkvormen. Ze zijn afkomstig uit de verschillende psychologische stromingen en uit de conflicthantering, uit persoonlijke cliëntsessies, groepsdynamica, persoonlijke feedback, presentaties en veel oefenen.

De groepsomvang bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. Voorafgaand wordt de bijbehorende theorie en literatuur thuis bestudeerd. De bestudeerde literatuur wordt via inzichtvragen ingebracht in de praktijkdagen.

Type educatie: Post-HBO

Vooropleiding: De opleiding vereist een HBO leer-, denk-, of ervaringsniveau.

Studiebelasting: 6 uren per week.

Groepsomvang: Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.

Module 1: Proces van conflictmanagement: Je werkt met verschillende vormen van conflictmanagement, versterken van de dialoog en leren om te gaan met behoeften en belangen.
Module 2: Mediation: Leidinggeven in een meerpartijengesprek: We behandelen conflicttheorieën en interveniëren in moeilijke omstandigheden. Hoe oordeel ik? Hoe kom ik tot besluiten?
Module 3: Fasen van mediation: We kijken naar patronen in conflicten en stijlen in conflicthantering. Met accent op de intakefase, gespreksopening en gebruik van Mediationovereenkomst.
Module 4: Exploreren: We werken aan het brainstormen en exploreren van alle belangen. We behandelen daarnaast normen, waarden en de ethiek van de mediator.
Module 5: Probleemoplossend onderhandelen: We beoefenen de kunst van het probleemoplossend onderhandelen volgens de Harvard Methode.
Module 6: Invloed uitoefenen zonder macht: Centraal staan juridische aspecten van mediation, besluiten vastleggen en hoe mediation af te sluiten. Verder: voorbereiding op de kennistoets en het assessment van de MfN.


Strategische risico's en risicocultuur Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in risico’s van corporaties en hoe risicomanagement kan helpen risico’s te beheersen. Tijdens de masterclass wordt de rol van de RvC in deze besproken en worden handvaten gegeven voor de praktijk van het toezicht op risicomanagement.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Alice Jansen-van den Tillaart en Marc Breij.

Omschrijving bijeenkomst

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen, ook aan maatschappelijk ondernemen. Hoe doe je dat verantwoord? Dat is primair zaak van de bestuurder. Het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie.

Het gaat om vragen als: Hoe identificeer je risico’s? Hoe bepaal je hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Welke mogelijkheden zijn er om de risico’s te beheersen? Hoe houd ik als commissaris goed zicht op de risico’s en de effectiviteit van de beheersing daarvan? Doel van de masterclass is om u beter in staat te stellen het risicomanagement in uw corporatie te beoordelen en tijdig te signaleren wanneer ingegrepen moet worden.

Programma

- Methoden van risicomanagement en de vertaling naar de praktijk
- Specifieke risico’s voor woningcorporaties van vandaag en morgen worden besproken


Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Het effectief bespreken van vraagstukken;
- Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
- Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen;
- Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunten.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
Docenten/Sprekers

Ilona Eichhorn en Peter Ruigrok.

Omschrijving bijeenkomst

Als toezichthouder moet de commissaris vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen de collega’s gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

Hoe kan het collectief van de RvC een vraagstuk effectief bespreken en tot besluitvorming komen? Hoe kan ik mijn boodschap brengen dat deze goed overkomt? Hoe verkrijg ik draagvlak voor mijn standpunten? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens deze Masterclass.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen:

- Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht;
- Structuur van het vragen stellen;
- Constructieve communicatietechnieken.


Leefbare wijken Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen
waarvoor de corporatie staat.
- Beoordeling van de inzet en rol van de corporatie op dit terrein.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat
Docenten/Sprekers

André Ouwehand en Albert Kerssies.

Omschrijving bijeenkomst

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, stand of afkomst.
De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd, net als de wijken en bewoners zelf. Niet lang geleden was wijkvernieuwing een sterk vanuit het Rijk georganiseerd beleid waarbij grootschalige ingrepen niet geschroomd werden en de oplossing voor gesignaleerde problemen helder en eenduidig leken. Dat is nu anders. Ingrepen die goed waren voor de wijk, bleken lang niet altijd ook een verbetering voor de bewoner op te leveren. In plaats van grootschalige van bovenaf geregisseerde ingrepen wordt nu meer ingezet op een lokale aanpak. Woningcorporaties, bewoners en gemeenten zullen met elkaar moeten vaststellen wat ze verstaan onder leefbare wijken, welke problemen als eerste aangepakt moeten worden en wie daarin de verantwoordelijkheid neemt.

De Woningwet stelt daarbij nieuwe, deels strakkere kaders voor de corporatie, zowel wat betreft het realiseren van het gewenste woningbouwprogramma, als de bijdrage van corporaties aan leefbaarheids- en sociale programma’s, van buurtbarbecue tot het realiseren van onderwijsgebouwen. Ook de veranderingen in de zorgsector beïnvloeden de leefbaarheid in de wijk en leiden tot meer instroom van kwetsbare bewoners en de vraag welke draagkracht de buurt kan leveren en welke partijen daarin aan zet zijn.

Programma

- Begripsbepaling leefbare wijken
- Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling
- De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen
- Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering
- Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad,woonruimteverdeling
tot sociaal beheer.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterda
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Curriculum
Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Toezicht op duurzaamheid Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?
- Kennis over duurzaamheid in het algemeen en actuele thema’s
Inzicht in de vertaling van duurzaamheid voor organisaties
- Inzicht in de instrumenten voor het monitoren van duurzaamheid in organisaties
- Hoe om te gaan met duurzaamheid dilemma’s in besluitvorming
- Bewustzijn in de rol van commissaris van de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie
- Kennis en inzicht hoe duurzaamheid past in de taken van de commissaris

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Docenten/Sprekers

Elfrieke van Galen en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang?

Programma

Onderwerpen:
- Definiëren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid
- Redenen waarom een organisatie zich met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezighoudt
- Aanbrengen van focus voor de organisatie in het brede – vaak container – begrip duurzaamheid
- Verschillende stadia van duurzaamheid/maatschappelijke verantwoord ondernemen in organisaties
- Duurzaamheid en de rol van de commissaris: in welke aspecten van toezicht komt duurzaamheid terug
- Gebruik van instrumenten bij het toezicht op duurzaamheid
- Duurzaamheid en geïntegreerde besluitvorming
- Ontwikkelingen in regelgeving ten aanzien van toezicht en duurzaamheid


Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Methoden om de betaalbaarheid objectief vast te stellen
- Inzicht in de toekomstige woningvraag
- Beter zicht op wat een betaalbare huurwoning is voor diverse huishoudenstypen
- Beleidsinstrumenten om invloed op de betaalbaarheid uit te oefenen

Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met de Raad van Commissarissen over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Inzicht in de toekomstige woningvraag
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer.

Omschrijving bijeenkomst

Deze compacte eendaagse masterclass geeft een helder overzicht over de toegankelijkheid van de huidige en toekomstige woningmarkt voor diverse huishoudensgroepen. De toegankelijkheid wordt bepaald door de twee kernbegrippen uit de Volkshuisvesting: de beschikbaarheid van voldoende woningen en de betaalbaarheid. Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd hoe de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en hoe de betaalbaarheid van de woningvoorraad zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Om de beschikbaarheid te kunnen bepalen is het tevens nuttig om inzicht te hebben in de toekomstige woningvraag. Op basis van deze achtergrondinformatie passeert vervolgens het beleidsinstrumentarium dat woningcorporaties ter beschikking staat om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden de revue.

Programma

- Inzicht in de huidige woningvraag
- Ontwikkeling van de toekomstige woningvraag
- De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag
- De mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken
- De positie van starters en midden inkomensgroepen op de woningmarkt
- Diverse methodieken om de betaalbaarheid vast te stellen
- De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief
- De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren
- Inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid
- De beleidsdriehoek van woningcorporaties
- Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden
- Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid
- Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
- Het beleidsinstrumentarium dat corporaties kunnen inzetten om de betaalbaarheid te beïnvloeden


Online Masterclass 'De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Als commissaris wordt u geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt;
- 5 subthema’s worden nader toegelicht;
I. Vastgoedsturing
II. Projectmanagement
III. Organiseren & contracteren
IV. Financieel
V. Investeringsstatuut

Competenties
Kennisgebieden
 • Vastgoedsturing, projectmanagement, organiseren & contracteren, finanieel en investeringsstatuut
Docenten/Sprekers

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

Omschrijving bijeenkomst

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact, er is veel geld mee gemoeid. De RvC dient haar rol dan ook tijdig te pakken in projecten zoals bouwopgave en renovaties. Deze Online Masterclass voorziet commissarissen van de nodige basiskennis om dit te doen. Cruciaal in deze, vaak complexe, processen met een zeer lange doorlooptijd en vele factoren met grote belangen. Het kan betekenen dat een RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert alvorens het project daadwerkelijk van start gaat.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:38:03 minuten).


Online Masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- U leert hoe u de risico’s op aansprakelijkheid kunt beperken;
- U krijgt meer kijk op de Aw (Autoriteit woningcorporaties) en leert wat een governance audit inhoudt voor een corporatie;
- U hoort met wie u als RvC te maken heeft en waarom. En waar moet u hierbij op letten?
- Inzicht in uw taken als commissaris en hoe deze zich op juridisch vlak met elkaar verhouden;
- En leert u hoe u de interventieladder toepast.

Competenties
Kennisgebieden
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • Wet- en regelgeving overheid
Docenten/Sprekers

Mr. Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het adviseren van woningcorporaties over onder meer de Woningwet, governance, toezicht Aw, en herstructureringen. Eelkje adviseert Aedes, VTW en meer dan 50 corporaties in Nederland. Daarnaast publiceert ze regelmatig over voor corporaties relevante onderwerpen. De deelnemers worden wegwijs gemaakt in de complexe juridische wereld van woningcorporaties; pragmatisch, strategisch, up-to-date en creatief kenmerken haar manier van doceren.

Omschrijving bijeenkomst

Zonder noodzakelijke juridische voorkennis wordt u op de hoogte gebracht van het wettelijk kader voor een RvC en wat dat vervolgens voor u als commissaris betekent in de praktijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 48:39 minuten).


Online Masterclass 'Financiën voor de niet-financiële commissaris'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Meer kennis en achtergrond van de financiële begrippen;
- Inzicht en de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
- Meer handvatten op het gebied van waarderen en investeren;
- Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurder,zonder zelf de specialist te worden.

Competenties
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Financiële basisinstrumenten
Docenten/Sprekers

Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft trainingen op die terreinen en is coauteur van een aantal publicaties voor woningcorporaties. Hans vervult al vele jaren (bestuurs)functies in met name de charitatieve sfeer. Hij is voorzitter van de RvT van Woonzorgunie Veluwe.

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 49:48 minuten).


Online Masterclass 'De wereld van de woningcorporaties'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
- Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
- Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
- De betekenis van de diverse belanghouders;
- Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

Competenties
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Rol van de RvC
Docenten/Sprekers

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld als extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

Omschrijving bijeenkomst

Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken (totale duur: 1:53:52 minuten).


Online Masterclass 'Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC'

Online Masterclass

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Online
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

- Weet u welk beleidsinstrumentarium woningcorporaties ter beschikking hebben om de betaalbaarheid daadwerkelijk te beïnvloeden?
- Hoe kunnen de corporaties en de RvC in de praktijk het woonlastenbeleid vormgeven?
- Heeft u als commissaris inzicht in de toekomstige woningvraag?
- Welke fundamentele beleidskeuzes liggen er voor de toekomst?

Competenties
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Huur- en woonlastenbeleid
Docenten/Sprekers

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft. Sinds bijna 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Omschrijving bijeenkomst

In deze Online Masterclass worden u diverse methoden uitgelegd waarop de betaalbaarheid kan worden vastgesteld en welke fundamentele beleidskeuzes er voor u liggen in de toekomst. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een belangrijk thema dat wordt behandeld.

Programma

De Online Masterclass bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u de Online Masterclass onbeperkt terugkijken ( totale duur 1:02:01 minuten).


b028 strategiesessie "betaalbare energietransitie in de steigers"

Incompany

 • bureau073 bv
 • NRTO
 • incompany, incompany
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
 • Datum op aanvraag
 • 1
 • 6
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Het krijgen van een samenhangend zicht op de achtergronden van de energietransitie. Hoe is een vertaling te maken naar de woningcorporatie en wat betekent dat voor de sturing. Door onderlinge interactie en door interactie met de sprekers/inleiders worden professionele opvattingen en verwachtingen in perspectief geplaatst.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

René van Genugten en diverse gastsprekers

Omschrijving bijeenkomst

De bijeenkomst gaat in op de strategische achtergronden van de energietransitie. Hoe kun je hier als woningcorporatie je koers op afstellen. Wat is een verstandige koers en hoe is deze te vertalen naar een investeringsbeleid en prestatieafspraken. Het belang en de dimensies van een gebiedsgerichte aanpak komen aan bod. Wat zijn vanuit RvC en bestuur professionele opvattingen en verwachtingen.

Programma

blok 1: wat zijn de kaders
blok 2: waar staat de eigen woningcorporatie vanuit het huidige beleid
blok 3: wat zijn opvattingen vanuit het perspectief van de Nederlandse Woonbond en van Urgenda
blok 4: wat betekent een gebiedsgerichte aanpak
blok 5: een gesprek over eigen opvattingen, sturing en risico's


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, ook als voorzitter.

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen