PE-aanbod

VTW Ledenbijeenkomst over actuele Vestia ontwikkelingen

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Zoom Videoconferentie,
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 11-02-2021
 • 0
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Actuele informatie over de ontwikkelingen bij Vestia verkrijgen voor een adequate besluitvorming over Vestia.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
Docenten/Sprekers

Guido van Woerkom (VTW)Arjen Schakenbos en Willy de Mooij (Vestia)Karo van Dongen (vz ACV)

Omschrijving bijeenkomst

De VTW leden worden bijgepraat over de actuele informatie van de ontwikkelingen bij Vestia, voor een adequate besluitvorming over Vestia.

Programma

19.00 - 20.30 uurOpeningUitleg VestiaUitleg ACVVragen en discussie


VTW Ledenbijeenkomst over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het toezicht

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Zoom Videoconferentie,
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 12-02-2021
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Kennis en inzicht over gevolgen vergrijzing voor corporaties en het interne toezicht.

Competenties
Kennisgebieden
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Albert Kerssies, Peter Boerefijn, Edwin van der Meer, Martin van Rijn en Karin Schrederhof

Omschrijving bijeenkomst

Er komen steeds meer ouderen in Nederland en de ouderen worden steeds ouder. Een groot deel van deze ouderen woont in woningen van corporaties. Alle corporaties hebben steeds meer te maken met deze dubbele vergrijzing. Welke gevolgen heeft dit alles voor de woningvoorraad van corporaties en de samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en zorgorganisaties. Welke kennis is relevant voor het interne toezicht en wat is de rol van het interne toezicht hierbij? Al deze vraagstukken zullen in deze bijeenkomst worden besproken.

‘Oud en zelfstandig 2030, aangepast REISadvies’ Het definitieve advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden dient als basis voor deze bijeenkomst. Wouter Bos is voorzitter van deze commissie. rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/oud-en-zelfstandig-in-2030-aangepast-reisadvies

Programma

Programma (10.00 - 12.00 uur)

 • Welkom door Albert Kerssies; directeur VTW,
 • Peter Boerefijn, bestuurder Habion, over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het toezicht
 • Martin van Rijn, voorzitter Aedes, over zorg, wonen en financiering
 • Edwin van der Meer, bestuurder van het BovenIJ ziekenhuis, over ervaringen met ouderen die te lang in het ziekenhuis liggen vanwege gebrek aan passende huisvesting
 • Karin Schrederhof, Wethouder gemeente Delft, over vergrijzing, wonen en gemeenten
 • Discussie in groepjes (break-out rooms)
 • Plenaire afronding


 • VTW Ledenbijeenkomst over actuele Vestia ontwikkelingen

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Zoom Videoconferentie,
  • Commissarissen
  • Verdieping
  • 16-02-2021
  • 0
  • 1
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Leerdoelen

  Actuele informatie over de ontwikkelingen bij Vestia verkrijgen voor een adequate besluitvorming over Vestia.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  Docenten/Sprekers

  Guido van Woerkom (VTW)
  Arjen Schakenbos en Willy de Mooij (Vestia)
  Karo van Dongen (vz ACV)

  Omschrijving bijeenkomst

  De VTW leden worden bijgepraat over de actuele informatie van de ontwikkelingen bij Vestia, voor een adequate besluitvorming over Vestia.

  Programma

  19.00 - 20.30 uur
  Opening
  Uitleg Vestia
  Uitleg ACV
  Vragen en discussie


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Ruwenberg, St. Michielsgestel
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Edwin van Staden, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten

  Vrijdag 26 februari 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 5 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Donderdag 11 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 19 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 26 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 09 april 2021, 09.30 – 17.00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 09 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 4 maart 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • Nee
  • Amersfoort,
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten •Daardoor beter
  kunnen inschatten en duiden wat de situatie is •Beter bespreekbaar
  maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen •Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen. In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen. Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte
  dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze
  masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een
  professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed
  aan dilemma’s uit de praktijk.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

  Omschrijving bijeenkomst

  De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de
  commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker.
  De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen
  geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen
  duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

  Programma

  Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris: •Welke elementen
  hebben invloed op ons gedrag? •Onderscheiding van soort soft signals?
  •Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris? •Welke
  gedragskenmerken zijn hier van invloed op? •Welk overige factoren
  hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)? Dilemma’s waar je als
  toezichthouder tegenaan loopt: •Welke dilemma’s zijn er in de
  verhouding bestuur – commissaris? •Welke dilemma’s bestaan er onder
  de commissarissen onderling? •Op welke manier kun je dilemma’s en soft
  signals bespreekbaar maken? •Soft signals in de praktijk •Welke
  signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze
  die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische
  houding? •Bronnen van soft signals •Welke verschillende interventies
  zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


  Teamvorming in de raad van commissarissen Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is; - Inzicht in de
  wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden; - Zicht op de wijze
  waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut; -
  Praktische tips om een lerend klimaat te versterken; - Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder
  of veranderend samenspel in de raad.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Integriteit
  • Leerklimaat
  Docenten/Sprekers

  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een
  raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de
  teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het
  realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het
  formuleren van een gedeelde visie en het leren en reecteren als team.
  Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern
  als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek
  over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te
  kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de
  bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het
  beste mee om kunt gaan.

  Programma

  - Persoonlijke drijfveren en waarden; - Het benutten van
  complementariteit; - Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen
  de raad en bestuurder; - Formuleren van een gedeelde visie; - Van en met
  elkaar leren; - Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend
  gedrag; - Hanteren van deze ‘derailers’.


  Toezicht op zorgvastgoed Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale
  maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement - Concrete
  handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
  - Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Financieel toezicht
  • Zorgvastgoed
  • Vastgoedsturing
  Docenten/Sprekers

  Arnoud Spithoven en Johan de Jong

  Omschrijving bijeenkomst

  Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een
  maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en
  nanciële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro
  kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en
  assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren
  dat een maximaal nancieel en maatschappelijk rendement behaald
  wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische
  modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de
  materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw
  eigen corporatie voor staat. Deze masterclass wordt in samenwerking
  met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg &
  Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee
  maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Programma

  Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demograsch, klantperspectief; -
  Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed; -
  Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed; - Rol en
  verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht; -
  Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van
  risico’s rondom zorgvastgoed.


  Leergang de nieuwe commissaris Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

  Competenties
  • Basiskennis en inzichten in de functie van commissaris
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Financieel toezicht
  • Actuele kennis van de sector
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie (kerndocent), Albert Kerssies, Sjoerd Hooftman, Johan Schudde en Hannah Bovenkerk

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

  Programma

  Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.


  Leergang voor de voorzitter Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • EIA/NOBCO, NBA
  • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Frank van Egeraat, Christine van Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 12 maart 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 19 maart 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 26 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Donderdag 01 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 09 april 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 16 april 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 16 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 08 april 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Inspraak en zeggenschap voor bewoners van Rebelse woonvormen voor ouderen (NTVZ en VTW Masterclass

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Webinar,
  • Commissarissen
  • 12-03-2021
  • 1
  • 2
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Competenties
  Kennisgebieden
  • Strategieontwikkeling
  • Zorgvastgoed


  Leergang voor de voorzitter Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
  - Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
  - Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  • Positieve gezondheid
  Docenten/Sprekers

  Mieke Reijnen, Machteld Huber en Theo Schraven

  Omschrijving bijeenkomst

  Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

  Programma

  Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:
  - Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
  - Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen;
  - Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen .


  Werkgeverstaken van de RvC Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort,
  • Commissarissen
  Leerdoelen

  Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
  werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de
  evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming
  en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Organisatie vraagstukken
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
  werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de
  bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste
  ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de
  NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en
  de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in
  Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd.
  Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich
  hiervoor aanmelden.

  Programma

  Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van
  commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good
  practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming
  van de bestuurder besproken.


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Landgoed Groot Warnsborn, Arnhem
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Christine van de Berg, Koos Parie, Alice Jansen, Wim Dubbink, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Kim Coppes, Arjan Kindermans, Arjen Verhoef

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Maandag 22 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Dinsdag 23 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Woensdag 24 maart 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Woensdag 31 maart 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Donderdag 1 april 2021, 09.30 – 17.00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 01 april 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Dinsdag 30 maart 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Toezicht op vastgoedinversteringen Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
  - Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren
  - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen
  - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen goedkeuren

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Financieel toezicht
  • Vastgoedsturing
  Docenten/Sprekers

  Arnoud Spithoven en Thijs Paré

  Omschrijving bijeenkomst

  Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie opereert. Een euro kan maar één keer uitgegeven worden en elke investering moet dus passen bij de doelen van uw corporatie.

  Deze masterclass geeft inzicht in de tools waarmee investeringen een maximaal financieel en maatschappelijk rendement genereren. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

  Programma

  - Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties
  - De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing
  - Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een praktijkcasus
  - De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement
  - Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


  Waardegedreven toezicht Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Marianne Luyer

  Omschrijving bijeenkomst

  Waardegedreven Toezicht
  Het waardenperspectief en de inhoudelijke richting zijn voor een maatschappelijke onderneming een groot goed. Een goed raad denkt daar vanuit een breed maatschappelijk perspectief aan mee. Hoe geef je dat vorm?
  Tijdsduur: 1 dag


  In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

  Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

  Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

  Programma

  - Definiëring van waardegedreven werken;
  - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  - Bepaling van de waarden;
  - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
  - Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


  Proactief toezichthouden Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
  - Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
  - Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
  - Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

  Competenties
  • Helikopterview
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden
  • Crisiscommunicatie
  • Interventie RvC
  • Risicomanagement
  • Rolverdeling in de RvC
  Docenten/Sprekers

  Daniel le Gras

  Omschrijving bijeenkomst

  Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

  In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

  Programma

  - Herkennen van waarschuwingssignalen;
  - Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
  - Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  - Rolverdeling in de raad van toezicht;
  - Professionele verhouding met de raad van bestuur;
  - Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
  - Oefenen met praktijkcases.


  De financiële wereld van de woningcorporatie Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Risicomanagement
  Docenten/Sprekers

  Hans van Vark en Rob Rödscheid

  Omschrijving bijeenkomst

  Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche specifieke bijzonderheden kent. Dat maakt deze masterclass zowel voor ‘financiële’ als ‘niet-financiële’ commissarissen tot een zinvolle bijeenkomst.

  Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van het ‘huishoudboekje’ met aspecten als: de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, financieel en maatschappelijk.

  Programma

  - De financiële begrippen in de volkshuisvesting;
  - De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie;
  - De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden;
  - Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
  - Waarderen en investeren;
  - Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing;
  - Monitoring door de Aw en WSW: hun positie in het (extern) toezicht en hun werkwijze.


  Effectieve interventies Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  Kennisgebieden
  • Interventie RvC
  Docenten/Sprekers

  Hildegard Pelzer en Hans Slaman

  Omschrijving bijeenkomst

  Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

  Programma

  Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


  Toezien op het verandervermogen Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.
  - De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.
  - Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.
  - Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen

  In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Informatievoorziening RvC
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Joos Jacobs

  Omschrijving bijeenkomst

  In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

  Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

  Programma

  - Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?
  - Wanneer zijn veranderingen succesvol?
  - Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?
  - Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe?
  - Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?
  - Met wie praat je?
  - Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


  Strategievorming en scenarioplanning Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Teamspeler
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Strategieontwikkeling
  • Scenarioplanning
  Docenten/Sprekers

  Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra

  Omschrijving bijeenkomst

  Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te monitoren wat er van terecht komt. Voor commissarissen is het wezenlijk om inzicht te hebben in de relatie tussen strategieontwikkeling en de kernopgaven van de corporatie.

  Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – of toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie heeft dat betekenis? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten.

  De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering. Concrete voorbeelden zijn de renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends en de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.

  Programma

  - Strategieontwikkeling bij een woningcorporatie;
  - De rolneming van de RvC in het strategietraject;
  - Modellen voor het kijken naar en nader invullen van een toekomstgericht business model;
  - Methodiek van scenarioplanning.


  Finance & Risk Management voor Woningcorporaties

  Open inschrijving

  • Erasmus School of Accounting & Assurance - ESAA
  • CEDEO
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
  • Commissarissen
  • Verdieping
  Leerdoelen

  Bijeenkomst: Risk Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

  Bijeenkomst: Financial Accounting
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

  Bijeenkomst: Project Control
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

  Bijeenkomst: Performance Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

  Bijeenkomst: Internal Control
  Deel 1: Rol Intern Toezicht
  Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

  Bijeenkomst: Financial Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

  Bijeenkomst: Treasury Management
  Kern van deze bijeenkomst is: Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

  Bijeenkomst: Corporate Governance
  Kern van deze bijeenkomst is: Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Stakeholders
  • Wet- en regelgeving overheid
  Docenten/Sprekers

  Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

  •Risk Management
  drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.

  •Financial Accounting
  drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector

  •Project Control
  drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.

  •Performance Management
  prof. dr. S.P. Kaptein, partner bij KPMG Forensic & Integrity en als hoogleraar verbonden aan Rotterdam School of Management. en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.

  •Internal Control
  prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

  •Financial Management
  drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.

  •Treasury Management
  drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur en drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia

  •Corporate Governance
  prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

  Omschrijving bijeenkomst

  Wat mag u van het programma verwachten?

  Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

  Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

  Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

  Programma

  Start 2x per jaar, aanvang vooralsnog in JUNI 2020 en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen. Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

  Aanvang en einde bijeenkomst: 16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur).


  Leergang voor de voorzitter Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • (Zelf)evaluatie RvC
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context.
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders.
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Ethiek van governance en governance van ethiek

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
  - Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
  - Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
  Docenten/Sprekers

  Pieter Wijnsma

  Omschrijving bijeenkomst

  Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook aandacht voor de cultuur.

  Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van medewerkers, van de bestuurder en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek. De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek van de deelnemers met betrekking tot de drie hiervoor genoemde niveaus.

  In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

  Programma

  - Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
  - Ethiek van het besturen van een organisatie;
  - Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
  - Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


  Filosofische Denktrainingen Voorjaar 2021

  Open inschrijving

  • OVERDENKWERK
  • NRTO
  • Landgoed ISVW, Leusden
  • Commissarissen en bestuurders
  • Verdieping
  Leerdoelen

  - U kent verschillende filosofische perspectieven en dat geeft u een ruimere blik op de wereld om u heen.
  - U kunt scherpere en betere vragen stellen en onafhankelijker oordelen;
  - U kunt effectiever en bewuster handelen en uw keuzes beter onderbouwen vanuit verschillende filosofische perspectieven;

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Integriteit
  • Strategieontwikkeling
  Docenten/Sprekers

  Wij werken met gerenommeerde wetenschappers van diverse universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University en de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met diverse praktijkprofessionals bieden zij een interessante mix van wetenschap en praktijkervaring.

  Omschrijving bijeenkomst

  Hoe vaak neemt u als toezichthouder nog de tijd om te twijfelen? Om uw eigen aannames, veronderstellingen en oordelen eens fundamenteel onder de loep te nemen? Twijfelen is essentieel voor het vergaren van betrouwbare kennis. De mens beperkt zich zo vaak in zijn denken door steeds weer te vertrouwen op ingesleten denkpatronen. Filosofische training verruimt het denken en stimuleert de verwondering over de gewoonste dingen.

  De interactieve filosofische trainingsreeks voor bestuurders, toezichthouders en beleidsstrategen wordt dit jaar ook in het voorjaar georganiseerd. Kom even helemaal los van de dagelijkse dynamiek en verrijk uw denken onder het genot van de gastronomie van het landgoed ISVW. Wanneer trainingen/denksessies niet door kunnen gaan vanwege landelijke maatregelen zullen ze gewoon worden verplaatst; geen online trainingen.

  Programma

  Vier denktrainingen met vier thema’s:

  DENKTRAINING 1 | Kennis & Taal – Waar kan ik betrouwbare kennis op funderen?

  DENKTRAINING 2 | Pathos & Logos – Moet ik verstandig zijn of juist mijn hart volgen?

  DENKTRAINING 3 | Integriteit & rechtvaardigheid – Wanneer ben ik eerlijk en oprecht?

  DENKTRAINING 4 | Macht & Legitimiteit – Hoeveel macht geniet ik en wanneer mag ik het inzetten?

  Locatie
  De trainingen van OVERDENKWERK vinden plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden.

  Duur: 4 tweedaagse trainingen. Dag 1 van 13:00 tot 19.30 uur, aansluitend diner. Dag 2 van 9:00 tot 14:30 uur, inclusief lunchbuffet.

  Inschrijven voor aparte denktrainingen is mogelijk.


  Effectieve communicatie in de boardroom Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Het effectief bespreken van vraagstukken;
  - Diverse inzichten om tot optimale besluitvorming te komen;
  - Het leren van effecten van diverse manieren van vragen stellen;
  - Handvatten om draagvlak te verkrijgen voor uw standpunten.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  Docenten/Sprekers

  Ilona Eichhorn

  Omschrijving bijeenkomst

  De commissaris moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het gesprek tussen commissarissen gaat het erom de meerwaarde van een divers samengesteld collectief tot zijn recht te laten komen, bijvoorbeeld bij het beslissen over voorstellen van de bestuurder. Voor de individuele commissaris gaat het erom gehoor te vinden voor zijn/haar eigen inzichten en opvattingen en tegelijk open te blijven staan voor de inbreng van anderen. Dit alles stelt eisen aan het communicatieve vermogen van commissarissen en aan de attitudes en cultuur in de boardroom.

  Deze opleiding beoogt het inzicht en de sensitiviteit voor de processen in de boardroom te vergroten. Ook worden tactieken en technieken aangereikt om de communicatie tussen commissaris en bestuurder en tussen commissarissen onderling verder te professionaliseren en om op constructieve wijze regie te nemen. Deelnemers krijgen praktische handvatten en persoonlijke tips, mede gevoed door reflectie op situaties uit de praktijk en korte oefeningen.

  Programma

  - Communicatie gerelateerd aan de rol en positie van de raad van toezicht;
  - De kunst van het vragen stellen;
  - Constructieve communicatietechnieken;
  - Verschillende manieren om dezelfde boodschap te brengen.


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Frank van Egeraat, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Gerard Erents, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Dinsdag 20 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Woensdag 28 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Woensdag 12 mei 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Woensdag 19 mei 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Woensdag 02 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Woensdag 16 juni 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Woensdag 16 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Dinsdag 1 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Leergang de nieuwe commissaris Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

  Competenties
  • Basiskennis en inzichten in functie van commissaris
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Financieel toezicht
  • Actuele kennis van de sector
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie (kerndocent), Albert Kerssies, Sjoerd Hooftman, Johan Schudde en Hannah Bovenkerk

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen.

  Programma

  Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


  Leergang voor de voorzitter Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

  Open inschrijving

  • Erasmus Q-Intelligence
  • Nee
  • Campus Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
  • Commissarissen en bestuurders
  Leerdoelen

  Na deelname aan deze masterclass bent u in staat om:
  De strategische impact van kunstmatige intelligentie op het businessmodel, de concurrentiepositie en de bedrijfsvoering te overzien.
  De mogelijkheden en de risico’s van kunstmatige intelligentie voor de organisatie in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
  Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap en de rol van de RvC/RvT met betrekking tot kunstmatige intelligentie.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Visie
  Kennisgebieden
  • Informatievoorziening RvC
  • IT en innovatie met IT
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  Docenten/Sprekers

  dr. Willem Peter de Ridder

  Omschrijving bijeenkomst

  De eendaagse masterclass ‘Kunstmatige intelligentie voor commissarissen en toezichthouders’ biedt inzicht in de rol die commissarissen en toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van toepassingen van kunstmatige intelligentie. We bespreken waar u op moet letten en welke vragen u kunt stellen. De masterclass vindt ook nog plaats op: 11 juni 2021, 17 september en 12 november 2021.

  Programma

  In deze masterclass ligt de nadruk op de strategische impact van toepassingen van kunstmatige intelligentie en de implicaties voor het bestuur en het toezicht. Presentaties worden afgewisseld met discussies en andere werkvormen. Gedurende de masterclass worden de bouwstenen aangereikt waarmee u een oordeel kunt vormen over de strategische gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt.


  Dynamische oordeelsvorming Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
  - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
  - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
  - Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
  - Kennis van het proces van een goede dialoog
  - Vaardigheden bij lastige gesprekken
  - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Informatievoorziening RvC
  • Structuur van het vraaggesprek
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie en Ron Henkes

  Omschrijving bijeenkomst

  Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

  Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

  Programma

  - Structuur van het vraaggesprek
  - Strategisch vragen stellen en confronteren
  - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
  - Scheiden van professionele rollen


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Kasteel Groeneveld, Baarn
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Edwin van Staden, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 30 april 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Woensdag 19 mei 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 28 mei 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 04 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 11 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 18 juni 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 18 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 10 juni 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Boardroom Dynamics Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  De ‘backbone’ van deze masterclass wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met verschillende casussen. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen met behulp van de simulatie wordt afgewisseld door compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen. Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor commissarissen. Het wordt voor deelnemers – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten voor commissarissen met een gemiddelde beoordeling van 8,5. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand blijven’, maar om meer inzicht in de persoon en de rol van commissarissen en de groepsdynamica binnen de boardroom.

  Er wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een casus die van toepassing is op alle drie de maatschappelijke sectoren.

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok

  Omschrijving bijeenkomst

  In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve in kunnen zetten in hun werk in de boardroom.

  Programma

  De opbouw van de opleidingsdag bestaat uit een theoretische onderbouwing. Vervolgens zal in het middaggedeelte een attractieve werkvorm, in de vorm van een simulatie, worden toegepast. De verkregen theorie zal worden geïntegreerd en in een vertrouwde omgeving wordt geoefend met het toepassen van de verkregen inzichten.


  Het samenspel tussen commissarissen en bestuurder

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder;
  - Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
  - Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
  - Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman

  Omschrijving bijeenkomst

  Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

  Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.

  Programma

  - De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
  - Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  - Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder;
  - De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.


  Strategisch partnerschap Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
  - Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
  - Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden
  • (Zelf)evaluatie RvC
  • Governance
  Docenten/Sprekers

  Rienk Goodijk

  Omschrijving bijeenkomst

  In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

  Programma

  - Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
  - Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
  - Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
  - Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


  Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waar aan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd wordt van elkaars ervaringen.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Betaalbaarheid
  • Inzicht in de huidige en toekomstige woningvraag
  Docenten/Sprekers

  Peter Boelhouwer en Elfrieke van Galen

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt woningmarktexpert Peter Boelhouwer u door alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en gaat Elfrieke van Galen in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar bewoners betekent.

  Programma

  - De beleidsdriehoek van woningcorporaties;
  - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid;
  - Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden;
  - De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief;
  - De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken;
  - De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt;
  - Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag;
  - De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag;
  - Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid;
  - Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;
  - De verschillende aspecten van kwaliteit;
  - Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer;
  - De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.


  Leefbare wijken in steden en dorpen Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingen waarvoor de corporatie staat.
  - Beoordeling van de inzet en rol van de corporatie op dit terrein.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Meer inzicht in de problematiek van leefbare buurten en wijken en de uitdagingne waarvoor de corporatie voor staat.
  Docenten/Sprekers

  André Ouwehand en Mohamed Archarki

  Omschrijving bijeenkomst

  Veilige en prettige wijken zijn van groot belang voor de samenleving. Dat geldt voor grote steden, voor kleine steden, maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. Veel corporaties besteden daar veel aandacht aan en steeds vaker in samenwerking met andere spelers in de buurt. Docent André Ouwehand zorgt er voor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. Mohamed Acharki laat u in een intermezzo kennis maken met de bijzondere manier waarop zijn corporatie Zayaz middels een netwerkbenadering de leefbaarheid in buurten en wijken bevordert.

  Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort als vanouds tot de agenda van de woningcorporaties. Sociale huisvesting is meer dan het bieden van een goede en betaalbare woning. Het gaat ook om een prettige en veilige woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en een ieder welkom is, ongeacht verschillen in rang, stand of afkomst.
  De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd; net als de wijken en bewoners zelf.

  Programma

  - Begripsbepaling leefbare wijken;
  - Het belang van menging naar inkomen, etniciteit en huishoudensamenstelling;
  - De inclusieve buurt als uitgangspunt: ruimte voor kwetsbare groepen;
  - Betrekken van bewoners en andere partijen bij probleemanalyse, visieontwikkeling, programma en uitvoering;
  - Ingrepen om de leefbaarheid te verbeteren: van verandering van de samenstelling van de woningvoorraad, woonruimteverdelingtot sociaal beheer;
  - Samenwerking tussen partners in wijken en buurten;
  - De rol van de RvC bij deze materie.


  Effectieve interventies Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  Kennisgebieden
  • Interventie RvC
  Docenten/Sprekers

  Hildegard Pelzer en Hans Slaman

  Omschrijving bijeenkomst

  Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

  Programma

  Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


  De RvC, de accountant en de auditcommissie Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Het is zeker relevant voor leden van de auditcommissie. Ook voor andere ervaren commissarissen is de kennis van belang.
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze masterclass actualiseert en verdiept uw kennis van de zich ontwikkelende taken van de accountant en geeft handvatten om de accountant nog beter als informatiebron te gebruiken. De masterclass gaat verder in op de relatie tussen auditcommissie en RvC.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  Kennisgebieden
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Informatievoorziening RvC
  Docenten/Sprekers

  Ben Spelbos en Peter van lieshout

  Omschrijving bijeenkomst

  De afgelopen jaren is de as RvC – accountant versterkt en die trend zet door. Ook de rol van de accountant zelf is ontwikkeld, zoals zwaardere eisen aan onafhankelijkheid en verbreding van de jaarlijkse controletaak, o.a. door aandacht te besteden aan de soft controls. Meestal kent de RvC een auditcommissie. Wat mag je wel en niet van de auditcommissie verwachten? Wat betekent dat voor de samenstelling en werkwijze van de commissie? Hoe borg je dat de RvC betrokken blijft bij financiële vraagstukken en haar integrale verantwoordelijkheid kan dragen? Over deze vraagstukken gaan de docenten – beiden met veel ervaring als commissaris en voorzitter – met u in gesprek. Het gesprek met en tussen de deelnemers is belangrijk onderdeel van de masterclass.

  Programma

  - De verplichte taken van de accountant en de wet- en regelgeving waarop die gebaseerd zijn
  - Verschillende mogelijkheden voor de inrichting van de audit- en controlefuncties
  - Het intern audit plan en de rol van de accountant met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de RvC en de auditcommissie
  - Organisatie van en participatie in het pre-audit gesprek en de inrichting van het selectie- en evaluatieproces?


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Villa Augustus, Dordrecht
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Financieel toezicht
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Edwin van Staden, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 04 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 11 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 18 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 25 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 02 juli 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 09 juli 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 09 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 01 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Proactief Toezichthouden Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
  - Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
  - Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
  - Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

  Competenties
  • Helikopterview
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden
  • Crisiscommunicatie
  • Interventie RvC
  • Risicomanagement
  • Rolverdeling in de RvC
  Docenten/Sprekers

  Daniel le Gras

  Omschrijving bijeenkomst

  Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

  In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

  Programma

  - Herkennen van waarschuwingssignalen;
  - Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
  - Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  - Rolverdeling in de raad van toezicht;
  - Professionele verhouding met de raad van bestuur;
  - Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
  - Oefenen met praktijkcases.


  De huurder als consument en strategische partner Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Voor commissarissen is de uitdaging om adequaat toezicht te houden op dit brede palet van activiteiten die van betekenis zijn voor de belangrijkste stakeholder. Daarnaast is het van belang om met het nodige inzicht in nieuwe ontwikkelingen te kunnen sparren met de bestuurder en in een aantal gevallen is de commissaris zelf ook aan zet.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Stakeholders
  • Klantgericht werken
  Docenten/Sprekers

  Sylvo Gaastra en Sven Turnhout

  Omschrijving bijeenkomst

  In een tijd waarin de wereld voortdurend verandert – denk aan thuiswerken en digitale dienstverlening – wordt het thuisgevoel van huurders van steeds grotere betekenis. Een moderne corporatie zal daar goed op in willen spelen, inzicht willen hebben op de huurdersbeleving en willen weten wanneer hun huurders zich thuis voelen in hun woning en hun buurt. Wat betekent thuis voor huurders? Wat is dan belangrijk en voor welke huurder? Hoe kunnen we de mening, waardering en ervaringen van huurders op de onderwerpen dienstverlening, buurt en woning in beeld brengen? Hoe staan we er op dit onderwerp voor in vergelijking met andere corporaties? En hoe ontstaat sturingsinformatie, niet alleen om de directe dienstverlening te verbeteren, maar ook voor een huurder gedreven wijkaanpak en vastgoedbeslissingen (assetmanagement) op korte en lange termijn. In deze sessie wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft het inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis is voor de strategische keuzes van de corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

  Programma

  - De betekenis van klantwaarderingssystemen;
  - Waar het om gaat bij klantbeleving;
  - Het bevorderen van klantgericht werken;
  - Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling;
  - Het interpreteren van benchmark gegevens;
  - De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties;
  - De betekenis van de prestatieafspraken;
  - De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”;
  - Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


  Waardegedreven toezicht Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Marianne Luyer

  Omschrijving bijeenkomst

  In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

  Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

  Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

  Programma

  - Definiëring van waardegedreven werken;
  - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  - Bepaling van de waarden;
  - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
  - Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


  Dynamische oordeelsvorming Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
  - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
  - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
  - Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
  - Kennis van het proces van een goede dialoog
  - Vaardigheden bij lastige gesprekken
  - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Informatievoorziening RvC
  • Structuur van het vraaggesprek
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie en Ron Henkes

  Omschrijving bijeenkomst

  Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

  Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

  Programma

  - Structuur van het vraaggesprek
  - Strategisch vragen stellen en confronteren
  - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
  - Scheiden van professionele rollen


  Digitalisering en informatisering Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  • Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
  • Onderscheid tussen hype en realiteit;
  • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
  • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
  • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

  Competenties
  • Toezichthouden op digitaal en IT
  Kennisgebieden
  • IT en innovatie met IT
  Docenten/Sprekers

  Ries Bode

  Omschrijving bijeenkomst

  De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet je dan precies toezicht op houden? Welke vragen ga je stellen en hoe weet je of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaal je of de strategie goed is? Hoe voorkom je dat je de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing.

  De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben. In deze masterclass zal onder begeleiding van Ries Bode het speelveld van digitaal en IT nader toegelicht worden en zal de mystiek rondom dit onderwerp worden weggenomen. Aangevuld met aansprekende voorbeelden en interactieve discussies wordt het onderwerp verder uitgediept in kleine groepen.

  Programma

  • Toezicht houden op digitaal en IT;
  • De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
  • Data en privacy;
  • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


  Masterclass Data-Analytics, Process Mining en Databeveiliging voor Woningcorporaties

  Open inschrijving

  • ESAA Erasmus School of Accounting & Assurance
  • CEDEO
  • Campus Woudestein, EUR, ROTTERDAM
  • Controllers; • Hoofden- en medewerkers finnanciën en/of internal control; • Bestuursleden met een financiële positie.
  • Verdieping
  Leerdoelen

  Wat houdt deze Masterclass in?
  Dit programma bestaat uit twee delen.
  Deel 1: Data-Analytic en Process Mining
  • Doel: Inzicht krijgen in wat data-analytics en process mining zijn en hoe die kunnen worden
  toegepast:
  - Introductie: wat is data-analytics en process mining (o.a.
  typen data-analyses), ontstaan, relevantie in huidige tijd en big data; -
  Concepten & basics (data-analytics-proces van verzamelen naar
  opschonen naar analyseren; stamgegevens; betrokken
  functionarissen/rollen);
  - Randvoorwaarden: strategie en visie, van beleid naar KPI, technische en organisatorische aspecten;
  - Datakwaliteit: eisen waar data aan moet voldoen (volledig, betrouwbaar, tijdig), hoe kom je
  tot betrouwbare data, data governance; - Tools en toepassingen;
  - Resultaat: o.a. valideren en interpreteren, audit & interne controle, datakwaliteit
  door data-analyse en procesoptimalisatie.
  • Casus 1: Wat is de toegevoegde waarde van data-analytics, welke vragen zou je stellen en
  welke informatie zou je willen ontvangen?
  • Casus 2: Weergave van een dashboard.
  Als we een vraag hebben gesteld en we krijgen daarop gegevens terug, hoe gaan we dan om met het resultaat. Bij casus 2 ga je zelf met een dashboard (resultaat van een data-analyse) aan de slag en
  om te ervaren welke informatie je uit een dashboard kan halen, en/of
  juist welke vervolgvragen daarbij opkomen/gaan leven. Ook de wijze
  van inrichten van een dashboard krijgt aandacht omdat verschillende
  managementniveaus vragen om een verschillend gebruik van zo’n
  dashboard.

  Deel 2: Databeveiliging
  • Doel: inzicht krijgen in belangrijkste aspecten op het gebied van databeveiliging:
  -Databeveiliging vs cybersecurity; - Belangrijkste concepten; - Hoe
  beveilig ik mijn IT-omgeving? (waar moet ik me op focussen?)
  -Bewustzijn & gedrag; - impact van databeveiliging en privacy op dataanalyse.
  • Casus: het uitvoeren van een risico-analyse (voor een woningcorporatie in het algemeen) op het gebied van databeveiliging (bijv. hoe voer je die nu uit? Wat heb je daarvoor nodig?).

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Integriteit
  • IT en innovatie met IT
  Docenten/Sprekers

  Jeroen Caron MSc RE CIPP/E
  Adriaan Heijstek Msc RE
  ing. Ruben Peters MSc
  Rick van Dijk RE CISA CISM CISSP

  Omschrijving bijeenkomst

  Verrijk uw kennis over en vergroot uw inzichten in data-analytics,
  process mining en databeveiliging door het volgen van de Masterclass over deze onderwerpen.

  Programma

  Datum : Donderdag 17 juni 2021
  van 15.30 uur - 21.00 uur
  Locatie vooralsnog : Campus Erasmus Universiteit Rotterdam
  Inschrijfgeld: € 635,-- (incl. literatuur, maaltijd, koffie en thee) 10% korting voor alumni.
  Programma : Bekijk hier het programma van de masterclass: https://www.eur.nl/esaa/executive-programs/finance-risk-management-voor-woningcorporaties/masterclass-data-analytics-process-mining-en-databeveiliging-voor-woningcorporaties


  VTW Themabijeenkomst en ALV

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Nieuwegein
  • Commissarissen
  • 22-06-2021
  • 0
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Competenties
  Kennisgebieden


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders | High Intensive

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Landgoed Duin en Kruidberg, Santpoort
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeu

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • IT en innovatie met IT
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Frank van Egeraat, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Rosetta Drenth, Arjen Verhoeff

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 04 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 11 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 18 juni 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 25 juni 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 02 juli 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 09 juli 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 09 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 01 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • Nee
  • Buitensociëteit, Groningen
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Petri Ykema, Frank van Egeraat, Christine van den Berg, Koos Parie, Wim Dubbink, Henk Boeschoten, Gerard Erents, Arjan Kindermans, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Donderdag 26 augustus 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Donderdag 02 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Donderdag 09 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Donderdag 16 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Donderdag 23 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Donderdag 30 september 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Donderdag 30 september 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Woensdag 22 september 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Opdrachtgeverschap
  • Organisatie vraagstukken
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Alice Jansen, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Arjan Kindermans, Loes Wouterson

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Maandag 30 augustus 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 03 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 10 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 17 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 24 september 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 01 oktober 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 01 oktober 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 23 september 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort,
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten •Daardoor beter
  kunnen inschatten en duiden wat de situatie is •Beter bespreekbaar
  maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen •Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen. In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen.
  Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte
  dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze
  masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een
  professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed
  aan dilemma’s uit de praktijk.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

  Omschrijving bijeenkomst

  De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de
  commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker.
  De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen
  geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen
  duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

  Programma

  Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris: •Welke elementen
  hebben invloed op ons gedrag? •Onderscheiding van soort soft signals?
  •Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris? •Welke
  gedragskenmerken zijn hier van invloed op? •Welk overige factoren
  hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)? Dilemma’s waar je als
  toezichthouder tegenaan loopt: •Welke dilemma’s zijn er in de
  verhouding bestuur – commissaris? •Welke dilemma’s bestaan er onder
  de commissarissen onderling? •Op welke manier kun je dilemma’s en soft
  signals bespreekbaar maken? •Soft signals in de praktijk •Welke
  signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze
  die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische
  houding? •Bronnen van soft signals •Welke verschillende interventies
  zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


  Toezicht op zorgvastgoed Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale
  maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
  - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
  - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
  - Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Financieel toezicht
  • Zorgvastgoed
  • Vastgoedsturing
  Docenten/Sprekers

  Arnoud Spithoven en Johan de Jong

  Omschrijving bijeenkomst

  Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een
  maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en
  nanciële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro
  kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en
  assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren
  dat een maximaal nancieel en maatschappelijk rendement behaald
  wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische
  modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de
  materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw
  eigen corporatie voor staat. Deze masterclass wordt in samenwerking
  met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg &
  Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee
  maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

  Programma

  - Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demograsch, klantperspectief;
  - Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed;
  - Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed;
  - Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht;
  - Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van
  risico’s rondom zorgvastgoed.


  Teamvorming in de raad van commissarissen Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is; - Inzicht in de
  wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden; - Zicht op de wijze
  waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut; -
  Praktische tips om een lerend klimaat te versterken; - Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder
  of veranderend samenspel in de raad.

  Competenties
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Integriteit
  • Leerklimaat
  Docenten/Sprekers

  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een
  raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de
  teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het
  realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het
  formuleren van een gedeelde visie en het leren en reecteren als team.
  Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern
  als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek
  over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te
  kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de
  bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het
  beste mee om kunt gaan.

  Programma

  - Persoonlijke drijfveren en waarden; - Het benutten van
  complementariteit; - Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen
  de raad en bestuurder; - Formuleren van een gedeelde visie; - Van en met
  elkaar leren; - Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend
  gedrag; - Hanteren van deze ‘derailers’.


  Proactief Toezichthouden Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
  - Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
  - Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
  - Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

  Competenties
  • Helikopterview
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden
  • Crisiscommunicatie
  • Interventie RvC
  • Risicomanagement
  • Rolverdeling in de RvC
  Docenten/Sprekers

  Daniel le Gras

  Omschrijving bijeenkomst

  Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

  In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

  Programma

  Herkennen van waarschuwingssignalen;
  - Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
  - Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  - Rolverdeling in de raad van toezicht;
  - Professionele verhouding met de raad van bestuur;
  - Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
  - Oefenen met praktijkcases.


  Leergang de nieuwe commissaris Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

  Competenties
  • Basiskennis en inzichten in functie van commissaris
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Financieel toezicht
  • Actuele kennis van de sector
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie (kerndocent), Albert Kerssies, Sjoerd Hooftman, Johan Schudde en Hannah Bovenkerk

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen.

  Programma

  Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


  Leergang voor de voorzitter Editie 5

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Leergang voor de voorzitter Editie 6

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Waardegedreven toezicht Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Marianne Luyer

  Omschrijving bijeenkomst

  In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

  Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

  Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

  Programma

  - Definiëring van waardegedreven werken;
  - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  - Bepaling van de waarden;
  - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
  - Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Chateau Neercanne, Maastricht
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Opdrachtgeverschap
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Arjen Verhoeff, Alice Jansen, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Peter Berkhout, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 24 september 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 01 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 08 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 15 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 22 oktober 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 05 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 05 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 21 oktober 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Toezien op het verandervermogen Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.
  - De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.
  - Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.
  - Tools om als RvC bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen.

  In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  Kennisgebieden
  • Informatievoorziening RvC
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Joos Jacobs

  Omschrijving bijeenkomst

  In de VUCA-wereld waarin we actief zijn vraagt om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen op de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kun je als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

  Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

  Programma

  - Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?
  - Wanneer zijn veranderingen succesvol?
  - Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?
  - Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvC daar voldoende toegang toe?
  - Welke vragen stelt je als RvC om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?
  - Met wie praat je?
  - Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe, de organisatie aan tot leren?


  Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor commissarissen van woningcorporaties Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Met de geboden informatie en kennis zijn commissarissen goed in staat het uitgezette beleid op deze gebieden te monitoren en waar aan de orde goed te keuren. Ook kunnen zij als sparringpartner van de bestuurder optreden bij verdere beleidsontwikkeling en beleidskeuzes. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers eigen dilemma’s en cases inbrengen, zodat ook geleerd wordt van elkaars ervaringen.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Betaalbaarheid
  • Inzicht in de huidige en toekomstige woningvraag
  Docenten/Sprekers

  Peter Boelhouwer en Elfrieke van Galen

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze compacte eendaagse masterclass geeft inzicht in de afweging die corporaties moeten maken tussen drie kernbegrippen: betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bij de inzet van de financiële middelen maken corporaties steeds afwegingen tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. In deze eendaagse masterclass leidt woningmarktexpert Peter Boelhouwer u door alle ins en outs van de genoemde volkshuisvestelijke dilemma’s en gaat Elfrieke van Galen in een kort en bondig intermezzo in op wat duurzaamheid en energietransitie concreet voor de corporatie en haar bewoners betekent.

  Tijdens de masterclass worden de diverse methoden uitgelegd waarmee de betaalbaarheid kan worden vastgesteld, hoe deze zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welk instrumentarium de corporatie kan inzetten. De ontwikkeling van de koopkracht en de samenstelling van de diverse doelgroepen krijgt de nodige aandacht.

  Programma

  - De beleidsdriehoek van woningcorporaties;
  - De ontwikkeling van de woonuitgaven in de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkeling van het huurbeleid;
  - Bestaande instrumenten om de betaalbaarheid te beïnvloeden;
  - De betaalbaarheid van het wonen in Nederland in internationaal perspectief;
  - De (on)mogelijkheden die diverse typen huishoudens momenteel hebben om een geschikte woning te betrekken;
  - De positie van starters en groepen met middeninkomens op de woningmarkt;
  - Inzicht in de huidige woningvraag en ontwikkeling van de toekomstige woningvraag;
  - De gebrekkige afstemming tussen de woningproductie en de woningvraag;
  - Het effect van de woonruimteverdeling op de betaalbaarheid;
  - Het effect van de nieuwe wet en regelgeving op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen;
  - De verschillende aspecten van kwaliteit;
  - Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid en energietransitie; rol en positie van de corporaties als maatschappelijk ondernemer;
  - De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de verduurzaming.


  Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 1

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  Leerdoelen

  Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders.

  Competenties
  • Teamspeler
  Kennisgebieden
  • Stakeholders
  • Werkgeversrol RvC
  Docenten/Sprekers

  Paul Stamsnijder en Sylvo Gaastra

  Omschrijving bijeenkomst

  De corporatie werkt steeds meer in verbinding met andere partijen. Met de formele partijen – gemeenten en huurders – waarmee prestatieafspraken worden gemaakt, maar ook bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstellingen. In de Governancecode woningcorporaties luidt code 4 “Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.” De vraag is dan welke zijn die partijen, wie bepaalt dat en hoe kan die dialoog er dan uit zien.

  Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie uitwisseling, om het afleggen van verantwoording en kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen? Dan is het meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en commissaris zuiver te houden, onder meer om het risico te voorkomen dat bijvoorbeeld de wethouder de commissaris ziet als superbestuurder.

  Programma

  Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders. Aan de orde komt het fenomeen Prestatieafspraken die de corporatie jaarlijks maakt met gemeenten en huurdersorganisaties en de rol van de RvC in dat traject. Ook maakt u kennis met de verschillende ervaringen die de Woonbond heeft met eigentijdse benaderingen van bewonersparticipatie.


  Een andere kijk op gezondheid & governance Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
  - Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
  - Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  • Positieve gezondheid
  Docenten/Sprekers

  Mieke Reijnen, Machteld Huber en Theo Schraven

  Omschrijving bijeenkomst

  Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. Deze kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

  Programma

  Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:

  - Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
  - Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ;
  - Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen .


  Effectieve interventies Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  Kennisgebieden
  • Interventie RvC
  Docenten/Sprekers

  Hildegard Pelzer en Hans Slaman

  Omschrijving bijeenkomst

  Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

  Programma

  Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


  Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
  - Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
  - Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
  Docenten/Sprekers

  Pieter Wijnsma

  Omschrijving bijeenkomst

  Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook aandacht voor de cultuur.

  Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van medewerkers, van de bestuurder en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek. De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek van de deelnemers met betrekking tot de drie hiervoor genoemde niveaus.

  In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

  Programma

  - Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
  - Ethiek van het besturen van een organisatie;
  - Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
  - Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


  Samenspel tussen commissarissen en bestuurder Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder;
  - Inzicht in uw rolopvatting in relatie tot de context;
  - Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder in de relatie werkgever-werknemer;
  - Meerwaarde van de raad van commissarissen voor de organisatie.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Rolafbakening tussen de raad van commissarissen en de bestuurder
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman

  Omschrijving bijeenkomst

  Een goede samenwerking tussen commissarissen en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van commissarissen en bestuurder groot, soms komt de raad van commissarissen dichterbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere geledingen bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkom je dat je op elkaars stoel terecht komt? Uiteindelijk gaat het er immers om dat de raad van commissarissen echt van meerwaarde is in het belang van de gehele organisatie.

  Deze masterclass biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.

  Programma

  - De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van commissarissen;
  - Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  - Samenspel tussen de raad van commissarissen en bestuurder;
  - De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp.


  VTW Ledencongres

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Driebergen
  • Commissarissen
  • 08-10-2021
  • 0
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Competenties
  Kennisgebieden


  Dynamische oordeelsvorming Editie 3

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
  - Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
  - Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
  - Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
  - Kennis van het proces van een goede dialoog
  - Vaardigheden bij lastige gesprekken
  - Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Informatievoorziening RvC
  • Structuur van het vraaggesprek
  Docenten/Sprekers

  Koos Parie en Ron Henkes

  Omschrijving bijeenkomst

  Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

  Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren. Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) u de vraag stelt. Dit maakt wel degelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de instelling. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

  Programma

  - Structuur van het vraaggesprek
  - Strategisch vragen stellen en confronteren
  - Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
  - Scheiden van professionele rollen


  Toezicht op vastgoedinvesteringen Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
  - Inzicht in de verschillende fasen van projectontwikkeling en de momenten waarop de commissarissen kunnen en moeten acteren
  - Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en vastgoedinvesteringen
  - Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen goedkeuren

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Financieel toezicht
  • Vastgoedsturing
  Docenten/Sprekers

  Arnoud Spithoven en Thijs Paré

  Omschrijving bijeenkomst

  Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie opereert. Een euro kan maar één keer uitgegeven worden en elke investering moet dus passen bij de doelen van uw corporatie.

  Deze masterclass geeft inzicht in de tools waarmee investeringen een maximaal financieel en maatschappelijk rendement genereren. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

  Programma

  - Overview van de wettelijke en financiële kaders voor corporaties
  - De belangrijkste begrippen en modellen rondom vastgoedsturing
  - Investeringsproces en scenarioanalyse aan de hand van een praktijkcasus
  - De impact van verduurzamingsmaatregelen op vastgoedwaarde en rendement
  - Financiële sturingsmethodieken: van marktwaarde naar beleidswaarde


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Sociëteit de Witte, Den Haag
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Opdrachtgeverschap
  • Organisatie vraagstukken
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Petri Ykema, Frank van Egeraat, Christine van den Berg, Koos Parie, Bert van de Ven, Henk Boeschoten, Mieke Pigeaud, Peter Berkhout, Kim Coppes

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 15 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 29 oktober 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 05 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 12 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 19 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 26 november 2021, 09:30 – 17:00 uur

  Diner parlant
  Vrijdag 26 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Donderdag 18 november 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Leergang voor de voorzitter Editie 7

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Leergang de nieuwe commissaris Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt volop gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

  Competenties
  • Basiskennis en inzichten in functie van commissaris
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Financieel toezicht
  • Actuele kennis van de sector
  Programma

  Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance, rollen en positie van de commissaris en boardroom dynamics.


  Leergang voor de voorzitter Editie 8

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Voorzitters RvC
  Leerdoelen

  U leert:
  - De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
  - Het juiste samenspel: in de Raad van Commissarissen; met de Raad van Bestuur; met andere stakeholders, zowel intern als extern;
  - De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Stakeholders
  • De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
  Docenten/Sprekers

  Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer (kerndocenten)
  Steven de Waal
  Monika Milz
  Abdelilah el Barzouhi
  Puck Dinjens

  Omschrijving bijeenkomst

  De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

  Programma

  Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
  Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
  Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap (simulatie)


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders | Intensive Course

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Kasteel Engelenburg, Brummen
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Opdrachtgeverschap
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Christine van den Berg, Koos Parie, Alice Jansen, Wim Dubbink, Henk Boeschoten, Gerard Erents, Kim Coppes, Arjan Kindermans, Arjen Verhoeff

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat
  ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen.
  Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities
  beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in
  de genen van de board. In de Governance Opleiding voor
  Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo
  belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning
  tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe
  toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding
  maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Maandag 08 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Dinsdag 09 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Woensdag 10 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Dinsdag 16 november 2021, 09.30 – 21:30 uur
  Woensdag 17 november 2021, 09.30 – 17.00 uur

  Diner parlant
  Woensdag 17 november 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Maandag 15 november 2021, 18.00 – 21.00 uur


  Waardegedreven toezicht Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden en kennis over de implementatie daarvan

  Competenties
  • Integriteit en moreel besef
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Marianne Luyer

  Omschrijving bijeenkomst

  In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis, ligt er de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

  Op welke manier kun je als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ (2012) en het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis’(2017) voert mede op basis van meerdere modellen de dialoog met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

  Deze eendaagse masterclass biedt inzicht en duiding in het gedrag van anderen en het eigen gedrag mede gekoppeld aan je moreel kompas. Het gaat in op dilemma’s en praktijkvoorbeelden ten aanzien van signalen waar je als toezichthouder mee te maken kunt krijgen. Ook andere bronnen, naast de bestuurder zelf en de duiding van de daaruit voortkomende signalen komen aan de orde.

  Programma

  - Definiëring van waardegedreven werken;
  - Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar de sectoren;
  - Bepaling van de waarden;
  - Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor bestuur en de medewerkers;
  - Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.


  De financiële wereld van de woningcorporatie Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  In deze masterclass wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van casussen. Zo krijgt de deelnemer in de financiële systemen van de woningcorporatie. De rode draad bij de behandeling van de onderwerpen is de rol die de commissarissen daarbij hebben.

  Competenties
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Risicomanagement
  Docenten/Sprekers

  Hans van Vark en Rob Rödscheid

  Omschrijving bijeenkomst

  Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond. Dat laat onverlet dat iedere commissaris de basiskennis moet hebben om ook zelf het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branche specifieke bijzonderheden kent. Dat maakt deze masterclass zowel voor ‘financiële’ als ‘niet-financiële’ commissarissen tot een zinvolle bijeenkomst.

  Een gezonde financiële positie en bedrijfsvoering van de woningcorporatie is een voorwaarde voor het realiseren van volkshuisvestelijke doelen. Dat is tegen de achtergrond van de huidige woningmarkt en het overheidsbeleid een steeds grotere opgave geworden. De masterclass heeft als doel bij de deelnemers een basis te leggen voor het begrijpen van het ‘huishoudboekje’ met aspecten als: de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarstukken. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, financieel en maatschappelijk.

  Programma

  - De financiële begrippen in de volkshuisvesting;
  - De geldstromen in de sector en binnen de woningcorporatie;
  - De knoppen waaraan gedraaid kan worden om de financiën te beïnvloeden;
  - Informatievoorziening, verslaggeving en inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
  - Waarderen en investeren;
  - Ontwikkelingen in de corporatiesector die bepalend zijn voor de risicobeheersing;
  - Monitoring door de Aw en WSW: hun positie in het (extern) toezicht en hun werkwijze.


  Strategievorming en scenarioplanning

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  In de masterclass wordt uiteraard ook stilgestaan bij de rolneming van de RvC. Wanneer is de RvC in het strategietraject in beeld? Hoe acteert de raad dan? Hoe kan de raad een waardevolle sparringpartner zijn? Wie bepaalt uiteindelijk de hoogte van de lat?

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Teamspeler
  • Visie
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Strategieontwikkeling
  • Scenarioplanning
  Docenten/Sprekers

  Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra

  Omschrijving bijeenkomst

  Bij de moderne corporatie heeft de RvC een actieve rol bij belangrijke strategische thema’s en de verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Aan het begin van het traject om input te leveren vanuit de zogenaamde buitenwereld en als klankbord op te treden van het bestuur, later om de beleidsvoornemens goed te keuren en te monitoren wat er van terecht komt. Voor commissarissen is het wezenlijk om inzicht te hebben in de relatie tussen strategieontwikkeling en de kernopgaven van de corporatie.

  Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – of toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie heeft dat betekenis? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan èn moet benutten.

  De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering. Concrete voorbeelden zijn de renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends en de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.

  Programma

  - Strategieontwikkeling bij een woningcorporatie;
  - De rolneming van de RvC in het strategietraject;
  - Modellen voor het kijken naar en nader invullen van een toekomstgericht business model;
  - Methodiek van scenarioplanning.


  Postgraduate Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

  Open inschrijving

  • Wagner
  • CEDEO, NBA
  • Karel V, Utrecht
  • Commissarissen en bestuurders
  • Basis
  Leerdoelen

  Na afronding van de Governance Opleiding dient de deelnemer als commissaris kwaliteiten te hebben voor de onderstaande vier rollen:

  Het houden van toezicht
  Het zijn van werkgever
  Het geven van advies
  Het zijn van ambassadeur

  Competenties
  • Authenticiteit
  • Bestuurlijk inzicht
  • Helikopterview
  • Integriteit en moreel besef
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Visie
  • Voorzittersvaardigheid
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Assetmanagement
  • Bedrijfslasten
  • Betaalbaarheid
  • Board Dynamics RvC
  • Communicatie in RvC en met bestuur
  • Corporate government
  • Corporatiebranche
  • Crisiscommunicatie
  • Efficiency
  • Externe accountant en relatie RvC
  • Financieel toezicht
  • Informatievoorziening RvC
  • Integriteit
  • Interventie RvC
  • Juridische aspecten intern toezicht
  • Opdrachtgeverschap
  • Organisatie vraagstukken
  • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
  • Risicomanagement
  • Strategieontwikkeling
  • Toetsingskader RvC
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Philip Wagner, Petri Ykema, Alice Jansen, Christine van den Berg, Koos Parie, Mieke Pigeaud, Bert van den Ven, Henk Boeschoten, Kim Coppes, Arjan Kindermans

  Omschrijving bijeenkomst

  Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

  Programma

  Bijeenkomsten
  Vrijdag 12 november 2021, 17.30 – 21.30 uur
  Zaterdag 13 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 19 november 2021, 17.30 – 21.30 uur
  Zaterdag 20 november 2021, 09.30 – 17:00 uur
  Vrijdag 26 november 2021, 13.45 – 21.30 uur
  Zaterdag 27 november 2021, 09.30 – 17.00 uur
  Vrijdag 03 december 2021, 17.30 - 21.30 uur
  Zaterdag 04 december 2021, 09.30 - 17.00 uur


  Diner parlant
  Zaterdag 04 december 2021, 18.00 – 21.00 uur

  Workshop Basisbegrippen Financieel Toezicht
  Vrijdag 26 november 2021, 13.45 – 17.00 uur


  Digitalisering en informatisering Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  • Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
  • Onderscheid tussen hype en realiteit;
  • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
  • Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
  • Input voor een goed gesprek met de bestuurder

  Competenties
  • Toezichthouden op digitaal en IT
  Kennisgebieden
  • IT en innovatie met IT
  Docenten/Sprekers

  Ries Bode

  Omschrijving bijeenkomst

  De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over. De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet je dan precies toezicht op houden? Welke vragen ga je stellen en hoe weet je of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaal je of de strategie goed is? Hoe voorkom je dat je de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing.

  De meeste RvC’s ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke commissaris in elk geval een basisniveau van kennis te hebben. In deze masterclass zal onder begeleiding van Ries Bode het speelveld van digitaal en IT nader toegelicht worden en zal de mystiek rondom dit onderwerp worden weggenomen. Aangevuld met aansprekende voorbeelden en interactieve discussies wordt het onderwerp verder uitgediept in kleine groepen.

  Programma

  • Toezicht houden op digitaal en IT;
  • De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
  • Data en privacy;
  • Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


  Werkgeverstaken van de RvC Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort,
  • Commissarissen
  Leerdoelen

  Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
  werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de
  evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming
  en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Financieel toezicht
  • Organisatie vraagstukken
  • Werkgeversrol RvC
  • (Zelf)evaluatie RvC
  Docenten/Sprekers

  Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

  Omschrijving bijeenkomst

  Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de
  werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de
  bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste
  ontwikkelingen van WNT. Deze opleiding wordt in samenwerking met de
  NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en
  de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in
  Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd.
  Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich
  hiervoor aanmelden.

  Programma

  Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van
  commissarissen komen aan de orde. Tijdens de opleiding worden good
  practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming
  van de bestuurder besproken.


  De huurder als consument en strategische partner Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  Voor commissarissen is de uitdaging om adequaat toezicht te houden op dit brede palet van activiteiten die van betekenis zijn voor de belangrijkste stakeholder. Daarnaast is het van belang om met het nodige inzicht in nieuwe ontwikkelingen te kunnen sparren met de bestuurder en in een aantal gevallen is de commissaris zelf ook aan zet.

  Competenties
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  Kennisgebieden
  • Stakeholders
  • Klantgericht werken
  Docenten/Sprekers

  Sylvo Gaastra en Sven Turnhout

  Omschrijving bijeenkomst

  In een tijd waarin de wereld voortdurend verandert – denk aan thuiswerken en digitale dienstverlening – wordt het thuisgevoel van huurders van steeds grotere betekenis. Een moderne corporatie zal daar goed op in willen spelen, inzicht willen hebben op de huurdersbeleving en willen weten wanneer hun huurders zich thuis voelen in hun woning en hun buurt. Wat betekent thuis voor huurders? Wat is dan belangrijk en voor welke huurder? Hoe kunnen we de mening, waardering en ervaringen van huurders op de onderwerpen dienstverlening, buurt en woning in beeld brengen? Hoe staan we er op dit onderwerp voor in vergelijking met andere corporaties? En hoe ontstaat sturingsinformatie, niet alleen om de directe dienstverlening te verbeteren, maar ook voor een huurder gedreven wijkaanpak en vastgoedbeslissingen (assetmanagement) op korte en lange termijn. In deze sessie wordt u meegenomen in deze strategische vragen en geeft het inzicht hoe kennis van het oordeel en het gedrag van de huurders van betekenis is voor de strategische keuzes van de corporatie. Kortom: het eigentijds ‘laden’ van het bekende begrip de klant centraal heeft betrekking op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering.

  Programma

  - De betekenis van klantwaarderingssystemen;
  - Waar het om gaat bij klantbeleving;
  - Het bevorderen van klantgericht werken;
  - Het benutten van gegevens over klantgedrag voor beleidsontwikkeling;
  - Het interpreteren van benchmark gegevens;
  - De wettelijk omgeving van de huurders en hun organisaties;
  - De betekenis van de prestatieafspraken;
  - De vijf belangrijkste “maatschappelijke parameters”;
  - Een casus over moderne vormen van participatie en zeggenschap.


  Proactief toezichthouden Editie 4

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Locatie op aanvraag
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
  - Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
  - Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
  - Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

  Competenties
  • Helikopterview
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden
  • Crisiscommunicatie
  • Interventie RvC
  • Risicomanagement
  • Rolverdeling in de RvC
  Docenten/Sprekers

  Daniel le Gras

  Omschrijving bijeenkomst

  Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.

  In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

  Programma

  - Herkennen van waarschuwingssignalen;
  - Inzicht in escalerende situaties (met name intern);
  - Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  - Rolverdeling in de raad van toezicht;
  - Professionele verhouding met de raad van bestuur;
  - Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
  - Oefenen met praktijkcases.


  VTW ALV en Themabijeenkomst

  Invitatie

  • VTW
  • Nee
  • Veenendaal
  • Commissarissen
  • 23-11-2021
  • 0
  • Gratis
  • Niet beschikbaar
  Competenties
  Kennisgebieden


  Boardroom Dynamics Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  De ‘backbone’ van deze masterclass wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met verschillende casussen. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen met behulp van de simulatie wordt afgewisseld door compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen. Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor commissarissen. Het wordt voor deelnemers – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten voor commissarissen met een gemiddelde beoordeling van 8,5. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand blijven’, maar om meer inzicht in de persoon en de rol van commissarissen en de groepsdynamica binnen de boardroom.

  Er wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een casus die van toepassing is op alle drie de maatschappelijke sectoren.

  Competenties
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Teamspeler
  • Zelfreflectie
  Kennisgebieden
  • Board Dynamics RvC
  • Organisatie vraagstukken
  Docenten/Sprekers

  Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok

  Omschrijving bijeenkomst

  In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om commissarissen meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve in kunnen zetten in hun werk in de boardroom.

  Programma

  De opbouw van de opleidingsdag bestaat uit een theoretische onderbouwing. Vervolgens zal in het middaggedeelte een attractieve werkvorm, in de vorm van een simulatie, worden toegepast. De verkregen theorie zal worden geïntegreerd en in een vertrouwde omgeving wordt geoefend met het toepassen van de verkregen inzichten.


  Strategisch partnerschap Editie 2

  Open inschrijving

  • VTW Academie
  • NRTO
  • Amersfoort
  • Commissarissen
  • Basis
  Leerdoelen

  - Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
  - Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
  - Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Competenties
  • Bestuurlijk inzicht
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
  • Onafhankelijke oordeelsvorming
  • Visie
  Kennisgebieden