PE-aanbod

Kennisbijeenkomst 'Databeleid: Financiële slagkracht door optimale vastgoeddata'

Open inschrijving

 • Atriensis data
 • CEDEO
 • Zwartewaterallee 14, Zwolle
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

1. Kennis ontwikkelen over relatie tussen vastgoeddata en financieringscapaciteit
2. Kennis ontwikkelen over waarom we bepaalde metingen doen en wat deze ons opleveren
3. Kennis ontwikkelen over de sector. Wat doen andere corporaties? Wat kunnen we daarvan leren?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Visie
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
 • Strategieontwikkeling
Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 - 20.00 uur inclusief warme maaltijd. U kunt bij uw aanmelding via e-mail uw naam, organisatie, telefoonnummer en eventuele dieetwensen aangeven.

12.30 - 15.00 uur: Ontvangst
15.00 - 15.40 uur: Atriensis
15.40 - 16.20 uur: Finance Ideas
16.20 - 17.00 uur: Expert
17.00 - 18.00 uur: Warme maaltijd
18.00 - 19.00 uur: Corporatiepraktijk 1
19.00 - 20.00 uur: Corporatiepraktijk 2


Kennisbijeenkomst 'Databeleid: Financiële slagkracht door optimale vastgoeddata'

Open inschrijving

 • Atriensis data
 • CEDEO
 • Zernikestraat 17b, Eindhoven
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

1. Kennis ontwikkelen over relatie tussen vastgoeddata en financieringscapaciteit
2. Kennis ontwikkelen over waarom we bepaalde metingen doen en wat deze ons opleveren
3. Kennis ontwikkelen over de sector. Wat doen andere corporaties? Wat kunnen we daarvan leren?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Visie
Kennisgebieden
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
 • Strategieontwikkeling
Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 - 20.00 uur inclusief warme maaltijd. U kunt bij uw aanmelding via e-mail uw naam, organisatie, telefoonnummer en eventuele dieetwensen aangeven.

12.30 - 15.00 uur: Ontvangst
15.00 - 15.40 uur: Atriensis
15.40 - 16.20 uur: Finance Ideas
16.20 - 17.00 uur: Expert
17.00 - 18.00 uur: Warme maaltijd
18.00 - 19.00 uur: Corporatiepraktijk 1
19.00 - 20.00 uur: Corporatiepraktijk 2


VTW Regiobijeenkomst Opdrachtgeverschap Den Bosch

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Seats to Meet, 's-Hertogenbosch
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 04-10-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Meer inzicht in professioneel opdrachtgeverschap en hoe dit onderwerp van gesprek kan zijn tussen bestuurder en RvC.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Opdrachtgeverschap
Docenten/Sprekers

Emile Spek, Margriet Drijver, Maarten Georgius, Hans Geurts

Omschrijving bijeenkomst

Experts Margriet Drijver en Emile Spek zullen u inspireren hoe u als toezichthouder in gesprek kunt gaan met uw bestuurder over opdrachtgeverschap. Wilt u meer handen en voeten geven aan opdrachtgeverschap in uw raad? Wilt u uw eigen positieve ervaringen delen? Er is veel ruimte voor het delen en bespreken van “best practices”. We hopen op een mooie interactieve discussie en veel goede praktijkvoorbeelden. De handreiking Opdrachtgeverschap, waarvan Emile en Margriet coauteurs waren, vormt de basis voor de bijeenkomst. Zie http://www.vtw-publicaties.nl/opdrachtgeverschap.

Programma

Programma
13.00 uur: Lunch
14.00 uur: Start bijeenkomst met inleidingen van Margriet Drijver (interim bestuurder) en Emile Spek (directeur AMC en toezichthouder)
14.30 uur: Interactieve discussie, vragen en praktijkvoorbeelden
16:00 uur: Drankje


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders, Maastricht

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Chateau Neercanne, Maastricht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/


Jaarcongres Portefeuille- en Asset Management

Open inschrijving

 • De Corporatiestrateeg
 • NRTO
 • Hotel Mitland, Utrecht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

De volgende vragen komen onder andere aan bod:
Welke corporaties zitten in dezelfde ontwikkelingsfase op het gebied van portefeuille- en assetmanagement?
Hoe zet je de volgende stap naar meer maatschappelijk en financieel rendement?
Wat zijn de actuele trends op het gebied van portefeuillesturing?

Competenties
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Peter van Os (RIGO) is een van de sprekers tijdens het seminar. Onder meer corporatie WoonForte deelt praktijkervaringen.
Meer informatie over de sprekers vind je hier: https://corporatiestrateeg.nl/jaarcongres-portefeuille-asset-management/

Omschrijving bijeenkomst

Jaarcongres Portefeuille- en Assetmanagement (3e editie)

Programma

Hoe ver ben je al met portefeuille- en asset management ten opzichte van collega corporaties? En waar ligt voor jouw corporatie een haalbaar ambitieniveau? Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van portefeuille- en asset management?

Tijdens de derde editie van het jaarcongres hoor je in de ochtend ervaren sprekers over portefeuillesturing en asset management. In de middag kun je een keuze maken uit meerdere workshops.


VTW Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Staedion, Den Haag
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 17-10-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Verdiepende inzichten over toezicht en financien in relatie tot beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
Docenten/Sprekers

Financiele experts van Aw of WSW

Omschrijving bijeenkomst

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën.
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Programma

17.30 uur Inloop soep met brood/ eenvoudige maattijd
18.00 uur Deel 1 Bijeenkomst
19.00 uur Korte Pauze 
19.15 uur Deel 2 Bijeenkomst 
20.15 uur Netwerkborrel


VTW Inspiratiebijeenkomst Commissarissen Grote Corporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Staedion, Den Haag
 • Commissarissen Woningcorporaties groter dan 30.000 vhe
 • Verdieping
 • 22-10-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Programma managers Staedion

Omschrijving bijeenkomst

De VTW organiseert een paar keer per jaar een interactieve sessie voor leden die commissaris zijn bij een corporatie met meer dan 30.000 vhe. Dit keer, op 22-10-2019, bij Staedion in Den Haag. De sessie begint met gezamenlijk eten, vanaf 17.30 uur en is om ongeveer 20.30 uur afgelopen.

De corporatiesector is volop in beweging. Technologie is de aanjager van sterke veranderingen rondom de wijze waarop we communiceren, samenwerken, produceren maar ook hoe we wonen, leven en voor elkaar zorgen. Kerntaken binnen corporaties worden steeds meer data gedreven en geautomatiseerd. Ook de beleving van de klant wordt steeds belangrijker. De klant wil maximaal invloed hebben op zijn of haar dagelijks leven en wonen, verwacht meer gemak en service van corporaties en is mondiger. Om in deze veranderende markt relevant te blijven wil Staedion een efficiënte en wendbare organisatie zijn die zichtbaar waarde toevoegt. Daarom heeft Staedion gekozen voor een intensieve veranderaanpak.

Tijdens de bijeenkomst van 22 oktober willen we graag met elkaar het gesprek voeren over de rol van de toezichthouders bij dit soort veranderingen. Dit doen we aan de hand van de veranderaanpak die Staedion heeft gekozen. De programmamanagers die hier binnen Staedion mee bezig zijn zullen de aanpak toelichten op de volgende onderdelen:
• welke veranderingen ziet Staedion op zich afkomen, in de stad en in de sector?
• wat betekent dit voor de organisatie?
• hoe zorgt Staedion dat ze klaar is voor de toekomst?
• wat zijn de lessen die tot nu toe zijn geleerd?

Programma

Tijdens de bijeenkomst wordt een pastamaaltijd gegeten.


Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen in de eigen wijk

Open inschrijving

 • ZorgInnovatieForum - LetsGro -Anders Oud - MensenmetdementieGroningen - Raad van Ouderen
 • Nee
 • Wikcentrum Het Dok, Groningen
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

De corporaties weten al dat er aandacht nodig is voor huisvesting van ouderen. In deze bijeenkomsten krijgen zij kennis van hoe ouderen waaronder specifiek mensen met geheugenstoornissen en dementie langer thuis kunnen wonen in de eigen wijk of het eigen dorp (met name van belang in krimpgebieden). en, als het thuis in de eegen woning niet meer gaat hoe dan in een beschermde veilige woon- en leefomgeving kleinschalige vormen van wonen gerealiseerd kunnen worden zodat mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving of buurt kunnen blijven wonen.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

De wethouder Gemeente Groningen, woningcorporaties, Generatiethuis en ZorgThuis Noorderpoort, Knarrenhof, Waardig Wonen, Dagelijks Leven en Zorghuizen Noord-Nederland.

Omschrijving bijeenkomst

Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat.
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren.
Blijven wonen in een eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat.
Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat zij zich als mens met dementie ook veilig voelen?
En, als het thuis niet langer gaat, is er dan een kleinschalige vorm van wonen in de buurt zodat zij zoveel mogelijk in of dichtbij hun eigen buurt of omgeving die zij kennen en waar hun buren en kennissen wonen, kunnen blijven wonen en leven?
Hoe kun je samen wonen en leven in een gemeenschap waarbij mensen elkaar ontmoeten en helpen?
Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal mensen wonen in plaats van dat zij verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis?
Wat voor mogelijkheden hebben kleinschalige woonzorglocaties, zorghuizen of thuishuizen voor mensen met dementie: 5 of 20 bewoners per woonvoorziening?

Hierover gaan we met elkaar in gesprek! Veel informatie over wat mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over!

Programma

Inloop om 13.00 uur.
De presentaties van 13.30 tot 17.00 uur met een pauze van een halfuur. Inclusief een interactief deel met stellingen. Gelegenheid tot napraten tot 17.30 uur. een kleine informatie markt met thema langer thuis wonen met technologie en kleinschalig wonen in de wijk (of dorp)


VTW Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Nieuwe Buiten Sociëteit, Zwolle
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 31-10-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Verdiepende inzichten over toezicht en financien in relatie tot beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
Docenten/Sprekers

Financiele experts van Aw of WSW

Omschrijving bijeenkomst

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën.
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Programma

17.30 uur Inloop soep met brood/ eenvoudige maattijd
18.00 uur Deel 1 Bijeenkomst
19.00 uur Korte Pauze 
19.15 uur Deel 2 Bijeenkomst 
20.15 uur Netwerkborrel


VTW Bijeenkomst Toezicht op Digitalisering

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • van de Valk, Utrecht
 • Commissarissen
 • Specialisatie
 • 01-11-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Doel van de bijeenkomst is om in dialoog de ontwikkelingen in de corporatie sector op het gebied van IT en Digitalisering de revue te laten passeren, ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Competenties
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
Docenten/Sprekers

Ries Bode

Omschrijving bijeenkomst

Recent heeft het Nationaal Register (www.nationaalregister.nl) een nulmeting gepubliceerd over dit thema gepubliceerd. Kort samengevat: Digitalisering staat nog nauwelijks op de agenda van de RvC/RvT en de noodzakelijke kennis en ervaring voor een goede dialoog is slechts beperkt aanwezig.

Doel van de bijeenkomst is om in dialoog de ontwikkelingen in de corporatie sector op het gebied van IT en Digitalisering de revue te laten passeren, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Wat is er in de RvC/RvT aan kennis en ervaring nodig om goed toezicht te houden op deze ontwikkelingen? Welke technologieën, innovaties en nieuwe concepten worden de komende jaren relevant? Welke stip op de horizon kan er worden gedefinieerd? En op welke manier kan het gesprek met het bestuur hierover worden gevoerd?

De weerslag van de bijeenkomst zal leiden tot een tweede versie van de Handreiking ICT voor VTW leden. De eerste versie van de handreiking is
hier op de website op te halen. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen een korte questionnaire (ca. 10 min) toegestuurd om tijdens de sessie inzicht te bieden in de stand van zaken en daarover ook met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Ries Bode, ervaren (digi)commissaris en docent Toezicht en Digitalisering. Ries Bode (1957) is managing partner van Digital Governance Advisory. Hij is tien jaar actief als commissaris en toezichthouder en (digi)commissaris in de RvC voor Portbase BV, Result Laboratorium BV en Secure Logistics BV.

Programma

09.30 uur Inloop
10.00 uur Interactieve inleiding door Ries Bode
11.00 uur Ronde tafel gesprek en conclusies
12.00 uur Netwerklunch


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders, Den Haag

Open inschrijving

Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/


Kennisbijeenkomst 'Mindfulness in organisaties'

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Wagner, Groningen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Kennis vergaren over het onderwerp mindfulness in organisatie.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
Docenten/Sprekers

Wibo Koole, directeur van het Centrum voor Mindfulness en auteur van de boeken Mindful Werken en Mindful Leiderschap.

Omschrijving bijeenkomst

Wordt er te veel belang gehecht aan mindfulness in organisaties?

Mindfulness wordt regelmatig gepresenteerd als wondermiddel om mensen en organisaties beter te laten functioneren. Maar kan mindfulness die claim eigenlijk wel waar maken? Is het niet een grotelijks overschatte training? En wat heeft een organisatie hier eigenlijk aan?

Bovendien, moet je mindfulness wel in organisaties brengen waar het alleen om nog meer en nog betere presentaties gaat? Verliest het dan niet zijn ethische kracht? Of was het die met zijn losmaking van zijn boeddhistische afkomst toch al kwijt?

En wat zou mindfulness in teams kunnen betekenen? Individueel snappen we het wel, aandachtiger worden, maar een team? Kan dat ook aandachtig zijn?
Waarom zou jij eigenlijk mindful moeten zijn?

Allemaal vragen waar Wibo Koole, directeur van het Centrum voor Mindfulness en auteur van de boeken Mindful Werken en Mindful Leiderschap, op in zal gaan. Hij kijkt vanuit zijn eigen ervaring als manager en directeur, maar zal ook de nuchtere stand van zaken van de laatste wetenschappelijke onderzoeken presenteren. En hij gaat in gesprek met de aanwezigen: waarom zou jij eigenlijk mindful moeten zijn?

Programma

Datum: 5 november 2019
Tijd: 16.00 – 18.00 uur


Financiële sturing en intern toezicht

Incompany

 • GenP Governance BV
 • CRKBO
 • Van der Valk, Middelburg
 • Commissarissen en bestuurders
 • Maatwerk
Leerdoelen

Leerdoelen:
• Kennis over de betekenis van beleidswaarde en de financiële ratio’s
• Kennis over de gevolgen van het strategisch programma van het WSW
• Kennis over dilemma’s en mogelijkheden in de financiële sturing
• Leren van elkaars ervaringen in de financiële sturing
• Kenns over actualiteiten in het woningcorporatiebestel

Competenties
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Toetsingskader RvC
Docenten/Sprekers

Dr. Johan Conijn
Dr. Leo Gerrichhauzen

Omschrijving bijeenkomst

De financiële mogelijkheden van woningcorporaties staan onder druk, met name door de verhuurdersheffing en andere fiscale maatregelen. Tegelijkertijd verwachten belanghouders dat woningcorporaties meer investeren en presteren op het gebied van beschikbaarheid (voldoende woningen) betaalbaarheid en kwaliteit (met name de verduurzaming van de voorraad) Ook de leefbaarheid vraagt om intensief sociaal beheer mede vanwege de instroom van kwetsbare huishoudens.
De spelregels die het WSW en de Aw hebben vastgelegd in hun gezamenlijke beoordelingskader bepalen hoeveel een corporatie kan investeren en presteren. De beleidswaarde en de andere financiële ratio’s spelen hierbij een belangrijke rol. Sommige corporaties kiezen voor een meer risicomijdend profiel en hanteren zelf scherpere financiële normen dan de Aw en het WSW voorschrijven. Mede doordat het WSW naast zijn borgingstaak een saneringstaak (WSG, Humanitas en mogelijkerwijs Vestia) heeft staat zij onder druk haar risicovermogen te vergroten met gevolgen voor de financiele mogelijkheden van de corporaties

Besturen en RvC’s staan voor dilemma’s en afwegingen. Hoe kunnen we voldoende investeren en presteren zonder de financiële continuiteit in gevaar te brengen.

Programma

18.30 uur Opening door de voorzitter, de heer Leo Gerrichhauzen. Hij licht de opzet van het programma toe
18.45 uur Dr. Johan Conijn behandelt hij het vraagstuk van de beleidswaarde en de financiële ratio’s. en staat stil bij de vraag hoe commissarissen de investeringskracht kunnen beoordelen.
20.00 uur Interactieve sessie over dit thema.
20.45 uur Actualiteiten in het woningcorporatiebestel


Vastgoed-Regie-Organisatie

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U krijgt inzicht in wat een regie organisatie voor uw eigen vastgoedmanagement (organisatie) kan betekenen. Na afloop van deze workshop kunt u op basis van de aangereikte bouwstenen en casuïstiek zelf met meer succes uw vastgoedmanagement organisatie inrichten en ketenintegratie implementeren. U leert dus zelf om een professionele vastgoed regie-organisatie in te richten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Rob van Bussel,
directeur/eigenaar van VB+ Vastgoedmanagement

Omschrijving bijeenkomst

Regie en ketenintegratie. ‘Richt zelf succesvol je regie-organisatie in’….

In de keten voor het beheer en onderhoud van uw vastgoed blijken diverse taken efficiënter uitgevoerd te kunnen worden. De schakels in de vastgoedmanagement- of beheerorganisatie kunnen bijvoorbeeld beter op elkaar worden afgestemd, anders worden georganiseerd of zelfs verwijderd. Op die manier wordt regie verkregen over de gehele keten van vastgoedbeheer en onderhoud en ontstaat een vastgoed regie-organisatie! Om dat te bereiken moeten alle bouwstenen van de vastgoed-regie-organisatie aangepakt worden.

Programma

Programma onderdelen
8 basisprincipes succesvol implementeren vastgoedmanagement
Implementatieplan
Bouwstenen van de vastgoed-regie-organisatie
Vastgoed & onderhoudsstrategie
Budget & exploitatie
Vastgoeddata & analyse
Prestatiecontracten
Bedrijfsprocessen
Regie-organisatie


VTW Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Vivaldi, Oss
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 08-11-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Verdiepende inzichten over toezicht en financien in relatie tot beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
Docenten/Sprekers

Financiele experts van Aw of WSW

Omschrijving bijeenkomst

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën.
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Programma

09.30 uur Inloop koffie en thee
10.00 uur Deel 1 Bijeenkomst
11.00 uur Korte Pauze 
11.15 uur Deel 2 Bijeenkomst 
12.15 uur Netwerklunch


Follow-up Financiën voor niet financiële managers

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel Sparrenhorst, Nunspeet
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 13-11-2019
 • 1
 • 16
 • € 975 BTW-vrij
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Na deze follow-up bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is uw kennis weer up-to-date.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Teamspeler
 • Visie
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Uw kennis weer opfrissen

Een veel gehoorde opmerking die ons de laatste tijd bereikt: Wat verandert de financiële wereld toch in een hoog tempo en wat betekent dat nu eigenlijk voor mij en mijn corporatie. Of het nu lang of kort geleden is dat u een financiële training hebt gevolgd, het is zeker in deze tijd als manager zinvol uw financiële kennis op peil te houden. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Hoe gaat uw corporatie daarmee om en wat betekent dat voor u? Om uw kennis weer op te frissen organiseert FBTA speciaal voor u een follow-up welke aansluit bij reeds eerder gevolgde financiële trainingen.

Gedurende twee interactieve dagen, zoals u van ons gewend bent, wordt u weer helemaal bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen twee gastsprekers hun visie geven over de ontwikkelingen binnen de sociale huursector. Daarnaast is er alle ruimte om die onderwerpen nog eens aan de orde te stellen, waar u behoefte aan heeft. Na afloop bent u weer helemaal up-to-date voor wat betreft uw financiële kennis.

Programma

actualiteiten en wat zijn de gevolgen van de herziene Woningwet: voor de bedrijfsvoering en financiële sturing en verantwoording
financieel reglement
Dirk Jan Verdoorn, Trainer en eigenaar van Verdoorn bedrijfstrainers, zal op 13 november spreken over het onderwerp verandermanagement.

Dirk Jan Verdoorn, neemt u mee in de drijfveren en gedrag bij veranderingsmanagement. Gebruikmaken van drijfveren en gedrag bij verandermanagement. Wat zijn uw eigen drijfveren en sterktes in gedrag en hoe zet u die in bij verandermanagement. Succesvolle verandering door het beste uit de ander te halen. Hoe bereikt u de verandering die u wilt bereiken?

Richard Wamelink, Directeur-eigenaar Thésor, zal op 14 november spreken over het onderwerp Treasury.

Bij treasury denken we vaak aan leningen, derivaten, renterisico, borgingsplafond, derivaten enz. Maar de treasuryfunctie van woningcorporaties gaat veel verder.

Treasury gaat niet alleen over de externe financiering, maar ook over de interne financiering. Juist de mix tussen deze twee maakt het mogelijk om uw woningen blijvend sociaal te kunnen verhuren. Deze interne financiering is absolute noodzaak om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor uw organisatie. Maar wat is interne financiering dan en in welke verhouding zou deze zich tot externe financiering moeten staan? Hoe verhoudt interne en externe financiering zich tot de rentabiliteit van een project? En als er externe financiering wordt afgesloten, hoe lang dient deze dan idealiter te lopen. Wanneer zou deze moeten worden terugbetaald. Zetten we de operationele kasstroom hiervoor in, of dient deze voor de investeringen? Hoe zorgt u ervoor dat de uw leningenportefeuille voldoende flexibel is om in te spelen op veranderende omstandigheden. En hoe meet u of uw leningenportefeuille voldoende flexibel is en hoe verhoudt zich deze flexibiliteit tot een acceptabel renterisico? Hoe bepaal je de renterisiconorm voor je eigen woningcorporatie? Wat is ook hier weer de verbinding met de operationele kasstroom cq de interne financiering?

Op al deze vragen zal Richard tijdens deze training een antwoord geven.

Het programma omvat onder andere
• actualiteiten en wat zijn de gevolgen van de Woningwet: voor de bedrijfsvoering en financiële sturing en verantwoording
• financieel reglement
• rol van de controller
• sturen op resultaat, rendement en kasstromen
• Autoriteit Woningcorporaties (AW): toezicht en beoordelen
• fiscale risico's en toezicht
• vermogensbeheer en treasury
vergroten kostenbewustzijn bij uw medewerkers


Mediation Opleiding MfN

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Groeneveld, Baarn
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

In mediationtrajecten leer je mensen te begeleiden in processen die vertrouwd, haalbaar en realistisch zijn.

Je weet een groot arsenaal aan werkvormen in te zetten die leiden tot inzicht, bewustwording en ander gedrag.

Je leert partijen, via jou als spiegel, op andere manieren naar zichzelf en hun belevingswereld te kijken. Dit maakt je rol toekomstgericht.

Met het volbrengen van de MfN Kennistoets en het Assessment word je MfN Registermediator.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Integriteit en moreel besef
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Crisiscommunicatie
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Alina de Roo MA
Mr. Judith Bos

Omschrijving bijeenkomst

In een wereld van veranderende belangen neemt de vraag om mediation snel toe. Of het nu gaat om grote bouwprojecten, zorg, infrastructuur, overnames, reorganisaties, ontwikkelingen in de publieke ruimte of publieke dienstverlening: mensen roeren zich sneller om op te komen voor hún belang. Daarom gaat mediation over verbinden, over bruggen bouwen. Het herkennen en erkennen van andermans belang, alvorens aan een gedragen oplossing te werken.

In de Mediation Opleiding MfN leer je het onderscheid te maken tussen inhoud en emotie, waardoor je aan een gedragen eindresultaat kunt werken. Gesprekstechniek en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij een must. Jouw rol is toekomstgericht, met als doel het gesprek van conflict naar kans te brengen.

Programma

Module 1: 14 en 15 november 2019
Module 2: 19 en 20 december 2019
Module 3: 23 en 24 januari 2020
Module 4: 13 en 14 februari 2020
Module 5: 12 en 13 maart 2020
Module 6: 02 en 03 april 2020


VTW Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Ymere, Amsterdam
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 14-11-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Verdiepende inzichten over toezicht en financien in relatie tot beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
Docenten/Sprekers

Financiele experts van Aw of WSW

Omschrijving bijeenkomst

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën.
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Programma

17.30 uur Inloop soep met brood/ eenvoudige maattijd
18.00 uur Deel 1 Bijeenkomst
19.00 uur Korte Pauze 
19.15 uur Deel 2 Bijeenkomst 
20.15 uur Netwerkborrel


Kennisbijeenkomst 'Circulariteit als boost voor de energietransitie'

Open inschrijving

 • Atriensis projecten
 • CEDEO
 • Zwartewaterallee 14, Zwolle
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

1. Kennis ontwikkelen over waar te beginnen met circulariteit
2. Kennis ontwikkelen over de verschillende meetmethoden omtrent circulariteit
3. Kennis ontwikkelen over de sector. Wat doen anderen al? Wat kan ik daarvan leren?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Visie
Kennisgebieden
 • Efficiency
 • Strategieontwikkeling
Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 - 20.00 uur inclusief warme maaltijd. U kunt bij uw aanmelding via e-mail uw naam, organisatie, telefoonnummer en eventuele dieetwensen aangeven.

14.30 - 15.00 uur: Ontvangst
15.00 - 15.50 uur: Koers zetten naar een circulaire woningvoorraad
16.00 - 16.50 uur: Meetmethoden: hoe maak je ambities toetsbaar?
17.00 - 18.00 uur: Diner - vegetarische maaltijd
18.00 - 19.00 uur*: Best practices
19.00 - 20.00 uur*: Circulaire deals

* parallelsessies


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders, Brummen

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/


Masterclass Zorgvastgoed: Kopen of huren?

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Vooraanstaande sprekers uit de praktijk delen hun kennis en lichten de risico’s en de diverse voor- en nadelen toe. Op die manier krijgt u handvatten aangereikt om gericht een keuze te kunnen maken uit de verschillende opties en de optimale koers voor uw organisatie te bepalen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

- Jeroen Hermus, director Healthcare CBRE
- Sophie Keulemans-ter Kuile, directeur Huisvesting Cordaan
- Bert Moormann, directeur Domesta
- Erwin Drenth, director Dutch Healthcare Investments at Bouwinvest
- Geert van der Heijden, sectorspecialist Rabobank

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze masterclass krijgt u in één middag een compleet beeld over investeren, bouwen, verduurzamen, huren, belegen en financieren

Zorgvastgoed is steeds meer een bedrijfsmiddel waarbij samenwerking tussen zorginstellingen en marktpartijen een gezamenlijke waardecreatie kan opleveren. Uitgangspunt voor alle betrokken partijen is een heldere visie op vastgoed en zorgexploitatie en gedegen kennis van elkaar.

Programma

12.00 uur – Ontvangst met lunch
13.00 uur – Start programma
Zorgvastgoed in kaart
Visie op zorgvastgoed Cordaan: kopen of huren?
Zorgvastgoed: kernactiviteit van woningcorporaties !
15.00 uur – Pauze
15.30 uur – Deel 2
Ontwikkelingen beleggingsmarkt
Financieringsopties
16.45 uur – Netwerkborrel


Rekenen aan Zorgvastgoed

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Na afloop kunt u een investeringsanalyse maken en een integrale business case opstellen. U leert vastgoedberekeningen te maken én de uitkomsten te interpreteren. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt met veel persoonlijke aandacht wordt uw kennis duurzaam verankerd!

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Bedrijfslasten
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

drs. Walter Knoll MRICS
senior vastgoedmanager Altrecht
Bert Deen MRICS RT
Chartered Valuation Surveyor

Omschrijving bijeenkomst

Zorgvastgoed onderscheid zich op een groot aantal vlakken van andere (maatschappelijk) vastgoedvormen. Met name de inkomstenstromen zijn anders dan bij bijvoorbeeld corporatievastgoed.
Zorgorganisaties hebben te maken met verschillende soort inkomsten. Dit maakt de zorgvastgoed businesscase soms complex. Daarnaast worden de zorg- en vastgoedexploitatie nog te vaak gescheiden beoordeeld in een investeringsbeslissing.

Programma

Onderwerpen:
Zorgexploitatie vs vastgoedexploitatie
Integrale businesscase zorgvastgoed
Risico’s binnen de businesscase
Kasstroomschema’s zorgvastgoed exploitatie
Investeringsanalyse


Kennisbijeenkomst 'Circulariteit als boost voor de energietransitie'

Open inschrijving

 • Atriensis projecten
 • CEDEO
 • Zernikestraat 17b, Eindhoven
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

1. Kennis ontwikkelen over waar te beginnen met circulariteit
2. Kennis ontwikkelen over de verschillende meetmethoden omtrent circulariteit
3. Kennis ontwikkelen over de sector. Wat doen anderen al? Wat kan ik daarvan leren?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Visie
Kennisgebieden
 • Efficiency
 • Strategieontwikkeling
Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 - 20.00 uur inclusief warme maaltijd. U kunt bij uw aanmelding via e-mail uw naam, organisatie, telefoonnummer en eventuele dieetwensen aangeven.

14.30 - 15.00 uur: Ontvangst
15.00 - 15.50 uur: Koers zetten naar een circulaire woningvoorraad
16.00 - 16.50 uur: Meetmethoden: hoe maak je ambities toetsbaar?
17.00 - 18.00 uur: Diner - vegetarische maaltijd
18.00 - 19.00 uur*: Best practices
19.00 - 20.00 uur*: Circulaire deals

* parallelsessies


ALV en Themabijeenkomst over de Bouwagenda en de Renovatieversneller

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Van der Valk, Veenendaal
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 26-11-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Wat is de rol van u als lid van de RvC bij deze belangrijke ontwikkelingen? Hoe kunt u samenwerking binnen de sector stimuleren? Waar moet u op letten bij belangrijke besluiten? Hoe gaat u om met de verduurzaming en vernieuwend opdrachtgeverschap?

Competenties
Kennisgebieden
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Bernard Wientjes en Margriet Drijver

Omschrijving bijeenkomst

Themabijeenkomst over de Bouwagenda en de Renovatieversneller

Op dinsdag 26 november a.s. staat de themabijeenkomst in het teken van samenwerking tussen corporaties, vernieuwend opdrachtgeverschap en de grote opgaven rond duurzaamheid voor de corporatiesector.

Inleidingen worden verzorgd door Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda en Margriet Drijver, boegbeeld van de Renovatieversneller.
Wientjes vindt dat de Bouwagenda de aanzet tot een revolutie moet geven. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet gefinancierd worden door een ‘substantieel deel van de verhuurderheffing’ om te zetten in innovatiegeld. Lees hier het interview met Bernard Wientjes voor de Bouwagenda.

Drijver wil met de Renovatieversneller vooral werken aan vraagbundeling. Samen kunnen corporaties de maakindustrie tot innovatie aanzetten. Lees
hier het interview met Margriet Drijver voor Aedes.

Vragen die in de themabijeenkomst onder andere aan bod komen zijn:
Wat is de rol van u als lid van de RvC bij deze belangrijke ontwikkelingen? Hoe kunt u samenwerking binnen de sector stimuleren? Waar moet u op letten bij belangrijke besluiten? Hoe gaat u om met de verduurzaming en vernieuwend opdrachtgeverschap?

We kijken uit naar een stimulerende en interactieve themabijeenkomst.

Programma

15.30 uur Inloop deelnemers
16.00 uur Themabijeenkomst
18.00 uur Netwerkbuffet
19.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
20.30 uur Einde bijeenkomst


VTW Regiobijeenkomst Toezicht en Financiën Woningcorporaties

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Theater Hotel de Oranjerie, Roermond
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 29-11-2019
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Verdiepende inzichten over toezicht en financien in relatie tot beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Competenties
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Financieel toezicht
Docenten/Sprekers

Financiele experts van Aw of WSW

Omschrijving bijeenkomst

In het najaar van 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën.
Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Vragen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn:
Hoe verhouden uw plannen voor de komende jaren zich tot de ratio’s?
Zeilt u scherp aan de wind of vermijdt u juist alle risico’s? En waarom heeft u die keuze gemaakt?
Hoe gaat u om met de Aw en het WSW die ook letten op uw ratio’s?

De bijeenkomsten helpen u bij de strategiebesprekingen in de RvC en de gesprekken met de Aw en het WSW. Tijdens de regionale bijeenkomsten gaan de Aw en het WSW met u in gesprek over de financiële toezichtskaders en de verwachtingen die zij hebben richting het interne toezicht en uw corporatie. Bij elke bijeenkomst vertellen leden hoe zij omgaan met de schaarse financiële middelen en alle uitdagingen die er zijn. Uiteraard is er tijd voor onderlinge discussie en interactie.

Wilt u uw ervaringen delen met collega toezichthouders? Als u een bijdrage wil leveren aan één van de regionale bijeenkomsten over toezicht en financiën, kunt u dat melden via a.kerssies@vtw.nl.

Programma

09.30 uur Inloop koffie en thee
10.00 uur Deel 1 Bijeenkomst
11.00 uur Korte Pauze 
11.15 uur Deel 2 Bijeenkomst 
12.15 uur Netwerklunch


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders, Amsterdam deel I

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/


Vervolg Vastgoedrekenen

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U oefent onder begeleiding van onze ervaren docenten in Excel en leert niet alleen (vastgoed)berekeningen te maken maar vooral ook de uitkomsten te interpreteren. Zo bent u in staat onderbouwde adviezen af te geven, verantwoording af te leggen voor investeringsbeslissingen en voor hold/sell analyses.
Na afloop van deze eendaagse cursus kent u de belangrijkste begrippen voor het maken van meer uitgebreide vastgoedberekeningen én kunt u deze zelf toepassen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Opdrachtgeverschap
 • Risicomanagement
Docenten/Sprekers

Drs. Wim Fieggen
Directeur/partner IVVD
Drs. Roel Meulenbeld
Directeur/partner IVVD

Omschrijving bijeenkomst

Met de vervolgcursus verdiept u uw basiskennis vastgoedrekenen, selecteert u investeringen en maakt u verschillende type analyses waaronder ook het opnemen van duurzaamheid en TCO in uw berekeningen.

Een belangrijke thema is investeringselectie. U gebruikt daarbij scenario-analyses. Welke (duurzame)investering voldoet aan de gestelde eisen? U past ook de hold/sell analyse toe op een vastgoedportefeuille. Welke vastgoedobjecten kunnen worden aangehouden en welke verkocht? Vanzelfsprekend dat daarbij ook waarde en waardeontwikkeling van het vastgoed aan de orde komen

Programma

Onderwerpen vervolgcursus vastgoedrekenen:
Uitbreiding kasstroomschema’s
Verdieping op vereiste rendementen
Verdieping op DCF en IRR
Investeringsanalyse
Scenario-analyse
Hold/Sell analyse
Total cost of ownership (TCO), life cycle cost analysis
Waarde en waardeontwikkeling


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders, Amsterdam deel II

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Crisiscommunicatie
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

https://www.wagner.nl/governance-leadership/governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Ruwenberg, St. Michielsgestel
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Villa Augustus, Dordrecht
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Groeneveld, Baarn
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Buitensociëteit, Groningen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Château Neercanne, Maastricht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • Nee
 • Sociëteit de Witte, Den Haag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Sociëteit aan de Maas, Rotterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterda
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Curriculum
Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


b028 strategiesessie "betaalbare energietransitie in de steigers"

Incompany

 • bureau073 bv
 • NRTO
 • incompany, incompany
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
 • Datum op aanvraag
 • 1
 • 6
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Het krijgen van een samenhangend zicht op de achtergronden van de energietransitie. Hoe is een vertaling te maken naar de woningcorporatie en wat betekent dat voor de sturing. Door onderlinge interactie en door interactie met de sprekers/inleiders worden professionele opvattingen en verwachtingen in perspectief geplaatst.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

René van Genugten en diverse gastsprekers

Omschrijving bijeenkomst

De bijeenkomst gaat in op de strategische achtergronden van de energietransitie. Hoe kun je hier als woningcorporatie je koers op afstellen. Wat is een verstandige koers en hoe is deze te vertalen naar een investeringsbeleid en prestatieafspraken. Het belang en de dimensies van een gebiedsgerichte aanpak komen aan bod. Wat zijn vanuit RvC en bestuur professionele opvattingen en verwachtingen.

Programma

blok 1: wat zijn de kaders
blok 2: waar staat de eigen woningcorporatie vanuit het huidige beleid
blok 3: wat zijn opvattingen vanuit het perspectief van de Nederlandse Woonbond en van Urgenda
blok 4: wat betekent een gebiedsgerichte aanpak
blok 5: een gesprek over eigen opvattingen, sturing en risico's


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, ook als voorzitter.

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


Fiscale sturing en beheersing

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de Vpb onderwerpen van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de Vpb kansen en risico's van uw organisatie
• U kunt de fiscale positie in de jaarrekening van uw corporatie doorgronden
• U bent in staat adequate fiscale beheersingsmaatregelen te treffen

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Drs. Arjan Nieborg, MRE

Omschrijving bijeenkomst

De impact van fiscaliteiten voor corporaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Waar eerder al belastingverzwarende maatregelen waren genomen op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting, zijn corporaties met ingang van 1 januari 2008 integraal vennootschapsbelastingplichtig geworden. Tot op heden hebben echter vrij weinig corporaties ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting (vpb) betaald.

Corporaties komen de komende jaren toch echt in toenemende mate in een Vpb betalende positie terecht. Aangezien het veelal om aanzienlijke bedragen gaat, beïnvloedt dit bijvoorbeeld ook direct de investerings- en financieringsbeslissingen alsmede de liquiditeitsprognoses van uw corporatie. De Vpb kan en mag dus niet (langer) ‘iets’ zijn wat louter bij de financiële afdeling (of controller) is belegd. Het moet een integraal en volwaardig onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en verdient dan ook de volle aandacht van u als toezichthouder, directeur- bestuurder en controller. De noodzaak tot fiscale sturing en beheersing op ‘board niveau’ is daarmee groter dan ooit.

Na deze training bent u bekend met de Vpb basics en kunt u de (impact van de) Vpb beter plaatsen in de context van uw corporatie. Tevens kunt u de fiscale positie in de jaarrekening doorgronden, kunt u zich een oordeel vormen over de fiscale kansen en risico’s van uw corporatie en bent u bekend met enkele fiscale beheersingsmaatregelen.

Programma

• Relevante Vpb ‘basics’ voor corporaties
• Uitleg fiscale positie in jaarrekening
• Fiscale planningsmogelijkheden
• Koppeling andere aspecten bedrijfsvoering
• Mogelijke fiscale beheersingsmaatregelen


Risicogestuurd prestatiemanagement

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U bent op de hoogte van de ontwikkelingen en achtergronden van risico gestuurd prestatiemanagement
• U weet op welke wijze aan adequate inrichting en functioneren bijdraagt aan de realisatie van de doelen
• U hebt oog voor de menselijke factoren die een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van prestatiemanagement
• U weet wat de beschikbare methoden en technieken zijn om risicoanalyses uit te voeren

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Jaap Kleijwegt MSc MBA (BDO)

Omschrijving bijeenkomst

Risico’s zijn niet alleen onlosmakelijk met de organisatie verbonden, maar ook met prestaties. Wie zijn risicomanagement op orde heeft, vergroot de voorspelbaarheid van resultaten en het behalen van de doelen. Die resultaten kunnen divers geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld het behalen van concrete beleidsdoelen, een gewenste verandering binnen de organisatie of het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. Binnen de cursus gaan we in op de wijze waarop managers en bestuur, binnen de grenzen van hun risicobereidheid, zelf voor hun resultaten en de daarmee samenhangende risico’s verantwoordelijk zijn. Dat is risico gestuurd prestatiemanagement.

FBTA biedt in samenwerking met BDO deze training aan om u te helpen bij het vergroten van de voorspelbaarheid van resultaten. Ervaren risicomanagement specialisten praten u bij over innovatieve methoden en technieken om ervoor te zorgen dat risicomanagement écht leeft en werkt in uw organisatie. Betere besluitvorming op alle niveaus in de organisatie en toenemend risicobewustzijn bij managers en medewerkers in lijn met het risicoprofiel van uw organisatie. Is dat een uitdaging die u aanspreekt. Uiteindelijk draagt dit bij aan:

• Het tijdig kunnen anticiperen op negatieve ontwikkelingen of mogelijke incidenten
• Het vermindering van faalkosten en onvoorziene verliezen, zoals afboekingen, claims en herstelkosten
• Voorspelbare en stabielere resultaten (bijvoorbeeld kasstromen, maar ook ten aanzien van niet-financiële doelstellingen)
• Bescherming en groei van het vertrouwen van huurders, gemeente en andere belanghebbenden in uw organisatie
• Het voldoen aan vereisten van ‘good governance’ ter voorkoming van aansprakelijkheid
• Continuïteit van uw organisatie en creatie van maatschappelijke waarde

Programma

• Kennis van de uitgangspunten van modern risicomanagement vanuit ISO31000 en COSO ERM 2017;
• Het onderhouden van de relevante kernwaarden en strategische risico’s
de planning & control cyclus van uw corporatie
• Waarom het gebruik van scenario analyse belangrijk
• Hoe vertaalt u strategie naar sturing en prestatie indicatoren
• Hoe maakt u risicobewustzijn en -bereidheid voldoende concreet
• Welke informatie en communicatie over risico’s en prestaties is van belang
• Wat is een juiste balans binnen de soft en hard controls binnen uw organisatie
• Welke bijdrage levert technologie aan een efficiënte en effectieve beheersing
• Waarom inzicht in de operationele risico bijdraagt aan de optimalisatie van processen
• Hoe internal audits bijdragen aan een continue verbetering verschillende instrumenten


Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie
• U kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
• U kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Visie
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Financieel toezicht

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor u als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. U bent direct betrokken bij het toezicht op financiële reilen en zeilen van uw corporatie. Er wordt van u een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van uw corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

Waar let u als toezichthouder op? Welke financiële risico's loopt uw corporatie? Welke vragen stelt u over het gevoerde financiële beleid? Welke financiële kaders hanteert uw corporatie? Hoe beoordeelt u het rendement op uw vastgoed? Wat doet uw corporatie aan waardesturing? Wilt u meer inzicht, dan is deze training echt iets voor u.

Na deze training bent u in staat de financiële structuur van de organisatie te doorgronden en kunt u een oordeel vormen over uw eigen financiële positie, financiële risico's en continuïteit.

Programma

• Beoordelen financiële kaders behandeling financiële begrippen zoals solvabiliteit
• Liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkingsgraadlezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening
• balanswaardering, bedrijfswaarde, beleidswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat
• Analyseren van de financiële positie van uw corporatie
• Bedrijfsfinanciering versus renterisico's
• Rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
• Vermogensbeheer
• Rol van externe toezichthouders
• Sturen op kasstromen
• Risicomanagement


Rekenen aan onroerend goed

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt zelfstandig berekeningen uitvoeren
• U heeft inzicht in de financiële gevolgen van voorgenomen besluitvorming
• U kent de gehanteerde rekenmethodieken en uitgangspunten
• U heeft inzicht in de gevolgen die tijd en parameters op het resultaat hebben

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Investeren en beleggen in onroerend goed is één van de primaire processen van uw corporatie. Het inzichtelijk maken van de financiële toekomst blijft een lastige zaak omdat er onvermijdelijk onzekerheden meespelen.

Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moet de corporatie kunnen bepalen welke investering financieel het meest gunstig is. Wat zijn de financiële gevolgen op uw resultaat, rendement, kasstromen en vermogensontwikkeling. Daarnaast is van belang welke risico's hierbij een rol spelen. Motieven voor het nemen van investeringsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op toekomstverwachtingen en niet op het verleden.

Bent u betrokken bij het nemen van investeringsbeslissingen dan hebben wij voor u speciaal de training “Rekenen aan onroerend goed”.

Programma

• Financiële rekenkunde waaronder contante waarde en eindwaarde
• Rendement begrippen zoals bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), beleids- en bedrijfswaardeberekening, Internal rate of return (IRR) en exit yield
• Exploitatieopzet sociale huurwoningen
• Sturen op kasstromen
• Investeren en financieren
• Optimaliseren verdiencapaciteit
• Sturen op rendement en resultaat


Financiën voor niet financiële managers

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie
• U kunt investeringsrisico's beoordelen
• U kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
• U kunt sturen pp de operationele en financiële geldstromen

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Toetsingskader RvC
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart?

Vergaar meer kennis over financiële vraagstukken binnen uw corporatie en lever uw bijdrage daarin.

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat steeds meer onder druk. Als directie en management heeft u de verantwoordelijkheid over de financiële continuïteit van uw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. U stelt hogere eisen aan uw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast komt u steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de bedrijfswaardeberekeningen. Corporaties moeten meer sturen op kasstromen. Hoe gaat u daarmee om? Onderwerpen als een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vragen uw aandacht en hoe vergroot ik het kostenbewustzijn van mijn medewerkers?

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart? Welke eisen stelt u aan het financiële beleid? Hoe staat het met onze financiële positie? In deze tweedaagse komen deze vraagstukken aan de orde.

Programma

• Actualiteiten, wat zijn de gevolgen van onder andere de Woningwet
• Financieel begrippenkader, waar sturen we nu eigenlijk op
• Sturen op rendement en kasstromen
• Exploitatieopzet van een woning
• Beleidswaardberekening en onrendabele top
• Marktwaarde in verhuurde staat
• Baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
• Balans en balanswaardering
• Winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
• Inkadering financiële positie
• Vermogens- en liquiditeitenbeheer
• Begroten en budgetteren
• Risicomanagement
• Rol van toezichthouders
• Welke rol speelt u


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen