PE-aanbod

Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Ruwenberg, St. Michielsgestel
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Aedes benchmark voor toezichthouders

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • VTW, Zoetermeer
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 31-01-2020
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Hoe kunt u als toezichthouder de Aedes benchmark gebruiken in het gesprek met uw bestuurder?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Efficiency
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Guido van Woerkom, dagvoorzitter; Jasper Willems, programmaleider Aedes Benchmark

Omschrijving bijeenkomst

De Aedes-benchmark bestaat in 2019 uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De afgelopen maanden hebben corporaties hiervoor op grote schaal gegevens aangeleverd. De benchmarkresultaten zijn op 21 november jl. tijdens het Aedes congres openbaar gemaakt

Op 27 maart 2020 wordt deze bijeenkomst bij Woonmensen te Apeldoorn gehouden.

Programma

9.30 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord
10.05 uur Inleiding Aedes-benchmark door Jasper Willems, programmaleider Aedes Benchmark
10.30 uur Gebruik van Aedes-benchmark in de praktijk
11.15 uur Interactief gesprek en discussie over toepassing Aedes-benchmark.
12.00 uur Afsluiting met netwerklunch


Leergang Toezicht 'Nieuwe Stijl'

Open inschrijving

 • Ebbinge
 • Nee
 • ISVW, Leusden
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Verwerven van de benodigde kennis en ervaring aan de hand
van actuele theorieën en praktijkervaringen.
- Verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit op het terrein
van lef, leiderschap, communicatie en bouwen van vertrouwen.
- Inzicht in het functioneren binnen het team van toezichthouders,
het samenspel met bestuurders en het voeren van eigen regie.
- Kennismaken met en leren van governance aspecten binnen
zowel het private als publieke domein.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Docenten en gastsprekers hebben zeer ruime ervaring in
de rol van toezichthouder, bestuurder, manager of adviseur
binnen zowel het bedrijfsleven als in het publieke domein.

Omschrijving bijeenkomst

De nadruk in het programma ligt op het (praktisch) toepassen van actuele theorieën en kennis rondom toezicht, governance en effectief leiderschap. Een theoretisch kader wordt steeds in relatie gebracht tot cases en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de toezichthouder. In het programma is veel ruimte
voor actieve eigen deelname, intervisie en samenspel. Ook zijn er tussentijdse momenten ingebouwd voor individuele reflectie.

De volgende thema’s komen aan bod:
• Leiderschap, zelfreflectie en persoonlijke effectiviteit in
relatie tot het profiel van de toezichthouder;
• Board Dynamics, samenspel tussen toezichthouder/
commissaris en bestuurder;
• Corporate Governance en de rol van toezichthouders en
commissarissen;
• Financiën, verantwoording en risicomanagement;
• Aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en controle;
• Ontwikkelingen en trends op het terrein van governance.

Programma

De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten, zes bijeenkomsten van twee
dagdelen en een bijeenkomst van een dagdeel. De leergang heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar.


Masterclass: Zorg versus Zorgvastgoed

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U leert aan de hand van een model hoe u meer grip kunt krijgen op de continuïteit binnen uw organisatie.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

* Governance, vooruitkijken en sturen op de bedrijfsvoering, Wim Komrij
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
* Vastgoedsturing, zicht krijgen op de vastgoedexploitatie, Bert van Scherpenzeel
taxateur/senior adviseur AAG
* Continuïteitsparagraaf in de jaarrekening en een financierbaar
zorgbesturingsmodel, Remco Vergeer, senior business consultant AAG
* Welke eisen stelt de bank? Geert van der Heijden, Rabobank

Omschrijving bijeenkomst

MASTERCLASS (3 PE-punten) – Tijdens deze masterclass geven vak experts u handvatten omtrent het continuïteitsvraagstuk in de zorg en het zorgvastgoed
De zorg verandert en dus moet ook het zorgvastgoed veranderen. Wat is de stip aan de horizon waar u met uw zorgorganisatie naar toe wil? En wat betekent die stip aan de horizon voor het resultaat? Op welke wijze kunt u inschatten wat de haalbaarheid van uw plannen is?

Programma

Speciaal voor bestuurders, leden van de raad van toezicht, controllers en vastgoedmanagers van zorgorganisaties. Vak experts uit de praktijk geven u op deze middag handvatten om organisatiedoelstellingen te realiseren. U leert daarnaast aan de hand van een model hoe u meer grip kunt krijgen op de continuïteit binnen uw organisatie.


Postgraduate Opleiding The Next Step in Governance & Leadership | Curaçao

Open inschrijving

 • Wagner
 • NBA
 • Avila Beach Hotel, Curaçao
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze opleiding je brengt:

Veranderende internationale verhoudingen en de invloed hiervan op governance & leadership.
Transformational leadership & change.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de rollen van bestuurder en commissaris.
Het gedeelde leiderschap van de chairman en CEO.
Reflectief inzicht ontwikkelen vanuit inbreng eigen casuïstiek.
Permanente Educatie (PE).
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Integriteit
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Prof. dr. Frank Kunneman
Prof. drs. Philip Wagner

Omschrijving bijeenkomst

Het speelveld van bestuur en toezicht wordt in belangrijke mate bepaald door de context waarin jouw organisatie opereert. Actuele vraagstukken en veranderende maatschappelijke ordeningen vragen adaptief leiderschap. Als bestuurder of toezichthouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook medespeler in het gehele stelsel. Wagner geeft duiding aan de context waarin de organisatie zich bevindt, de verschillende rollen die dit met zich meebrengt in het systeem van governance, wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking in bestuur en toezicht en de relatie met de verschillende stakeholders. Hoe kunnen we invulling geven aan good governance terwijl de wereldorde verandert?

Programma

Module 1

Governance & leadership in de nieuwe wereldorde

Veranderende internationale verhoudingen, waaronder de steeds grotere rol van China in de wereld.
Fundamentele veranderingen in de samenlevingsorganisatie als gevolg van breukvlakken op het gebied van technologie, ecologie en demografie.
Nieuwe confrontaties in governance & leadership.

De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ‘governor’

De verhouding tussen aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders en overige rechthebbenden.
De specifieke verhoudingen in overheid en NV’s.
Caribbean governance: de verhouding tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

Module 2

Stakeholdermanagement

De organisatie is groter dan het bestuur en de RvC samen.
Stakeholdersanalyse.
Macht, legitimiteit en urgentie.
Het management van betrokkenheid.

Leadership & change

Transformational leadership vanuit samenspel tussen bestuur en RvC
Het verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap.
Combinatie van verschillende leiderschapsstijlen.
Ontwikkeling van bestuur en RvC in hun onderlinge samenhang.

Module 3

In de boardroom; van kleine naar grote vragen

De kunst van het stellen van neutrale vragen.
Het zoeken naar achterliggende motieven.
Wat neem ik mee in de dialoog vanuit mijzelf.

Intervisie en casuïstiek

De kunst van reflectie.
Het in tweetallen analyseren van de persoonlijke casussen.
Hoe te leren van een casus.

Module 4

Omgaan met informatie, communicatie en reputatie

De problematiek van de informatie asymmetrie tussen verschillende bestuursorganen.
Omgaan met framing in communicatie.
Transparantie en vertrouwen.

Het spanningsveld tussen feitelijke werkzaamheden, (individuele) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Invulling geven aan het begrip verantwoordelijkheid vanuit de rollen van bestuurder en toezichthouder.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Module 5

Het voorzitterschap, inclusief het gedeeld leiderschap (chairman en CEO)

Het onderscheid tussen de rollen van chairman en CEO.
Verschillende modellen en praktijken waarin de (leiderschaps)verhouding tussen deze rollen duidelijk wordt.
Het dubbele paradigma van concurrentie en samenwerking.

Afronding

Wrap up van de opleiding.
Certificaatuitreiking.
Drinks and joy.


Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

•Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten
•Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is
•Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen
•Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen
•In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

Omschrijving bijeenkomst

De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Programma

Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
•Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
•Onderscheiding van soort soft signals?
•Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
•Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
•Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?

Dilemma’s waar je als toezichthouder tegenaan loopt:
•Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
•Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
•Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
•Soft signals in de praktijk
•Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?
•Bronnen van soft signals
•Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


Toezicht op zorgvastgoed Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demografisch, klantperspectief;
- Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed;
- Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed;
- Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht;
- Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed.


Masterclass Zingeving & Conflicthantering

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Berghotel, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Masterclass je brengt

Een breder bewustzijn van de begrippen conflict en zingeving en hun samenhang.

Interventies die je ondersteunen bij het verbinden van conflicterende partijen.

Inzicht in het belang van zingevend leiderschap en je eigen ontwikkeling op dat gebied.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Alina de Roo MA

Omschrijving bijeenkomst

Masterclass Zingeving & Conflicthantering

Zingeving, in het bijzonder in relaties, is voor iedereen belangrijk. Maar waar mensen samen leven en werken ontstaan onvermijdelijk conflicten.

Hoe verhouden de begrippen conflict en zingeving zich tot elkaar?

Is het mogelijk om met een goede interventie de angel uit een conflict te halen zonder dat de waarde van standpunten verloren gaat?

Hoe ontwikkel je zingevend leiderschap?

Deze vragen komen aan de orde in de Masterclass Zingeving & Conflicthantering.

De mens is een relationeel wezen. We gaan relaties met andere personen en partijen aan om te overleven. Binnen relaties worden fouten gemaakt en ontstaan botsingen. Zeker in een samenleving die zich in een rap tempo ontwikkelt en vraagt dat wij onze patronen vernieuwen. Hiërarchische structuren en gezagsverhoudingen veranderen en maken plaats voor horizontale machtsuitoefening. Via social media vinden onderwerpen en meningen een breed publiek en is het eenvoudig anderen te bekritiseren. Versnellen lijkt het motto en de druk die mensen daardoor voelen is hoog. Mensen ervaren regelmatig een discrepantie tussen hun drijfveren en hun daadwerkelijke effect. Het zijn stuk voor stuk bronnen van conflict.

In deze masterclass onderzoeken we de samenhang tussen de begrippen zingeving en conflict. De hypothese die we daarbij hanteren is dat elk conflict een zingevingscrisis is. Dat inzicht inspireert om boven conflicterende standpunten uit te stijgen en van daaruit nieuwe energie aan te boren. We dagen je uit de begrippen en je eigen standpunten vanuit wisselende perspectieven te beschouwen en ontleden. En we behandelen gereedschappen en interventies om conflicterende personen of partijen te verbinden, zonder voorbij te gaan aan hun eigenheid.

Programma

Curriculum

Dag 1: Theorie en begripsvorming

Aan de hand van theoretische modellen en oefeningen exploreren we de begrippen zingeving en conflict. We onderzoeken verbanden tussen de begrippen en beschouwen ze vanuit verschillende perspectieven en dimensies. De huidige maatschappelijke context en het overheersende mensbeeld komt aan de orde. We werken met eigen thema’s naar aanleiding van ervaren conflicten en beschouwen de context en de betekenis van deze conflicten.

Dag 2: Relevante interventies

Vanuit de theorie en inzichten van de eerste dag maken we verbinding met de praktijk. We behandelen interventies die zingevend leiderschap ondersteunen en conflicten helpen hanteren. Het gaat om constructen die bij conflicten een onderlinge sfeer creëren waarin betekenisgeving kan ontstaan. We benoemen situaties en momenten waarop de interventies kunnen worden ingezet.


Opleiding Commissaris Publieke Sector

Open inschrijving

 • ERLY | Public Academy
 • CEDEO, NBA, CRKBO
 • Kantoor van ERLY, Eemnesserweg 67, Baarn
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

-Inzicht in de rol van commissaris, het functioneren van de raad als team en de samenwerking met de bestuurder(s)
-Naast gedegen theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, worden veel praktische handvatten aangereikt om als volwaardig commissaris te kunnen beginnen
-De expertise van bevlogen en vooraanstaande docenten die de maatschappelijke sectoren van binnenuit kennen en als commissaris of toezichthouder als geen ander kennis hebben van de te vervullen rol
-Een individuele benadering en veel interactie dankzij de kleine en inspirerende groepen
-Uitbreiding van het netwerk met mede-aankomend commissarissen en huidige toezichthouders en commissarissen
-Een goede voorbereiding op een positie als lid Raad van Commissarissen in de maatschappelijke sector
-De Opleiding Commissaris Publieke Sector is een geaccrediteerde opleiding. U ontvangt bij afronding van de opleiding een certificaat

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • IT en innovatie met IT
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Ervaren docenten die zelf toezichthoudende ervaring hebben bij een maatschappelijke organisaties nemen u mee in de dynamiek van het toezicht houden waarbij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zal worden ingegaan op de rol van de commissaris, het functioneren van de raad als team en het samenspel met de bestuurder.

Omschrijving bijeenkomst

Deze opleiding geeft u als nieuwe commissaris een brede basis om uw rol als toezichthouder in te kunnen vullen. Een toezichthoudende positie in de publieke sector is een uitdagende en leerzame ervaring; als toezichthouder wordt u geconfronteerd met een ingewikkeld speelveld waar zowel maatschappelijke als financiële belangen een grote rol spelen.

In de Opleiding Commissaris Publieke Sector wordt zowel theoretisch als aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkelingen van het toezicht in de publieke sector, de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, governance codes, risico’s en dilemma’s binnen de raad, financieel toezicht en de boardroom dynamics.

De inhoudelijke modules in de opleiding worden begeleid door bevlogen en vooraanstaande docenten die als toezichthouder en/of bestuurder actief zijn (geweest) in de publieke sector. Dit biedt de garantie van een combinatie van theorie en praktijk. De docenten zetten zich met enthousiasme in om nieuwe toezichthouders mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht in de publieke sector.

Programma

De Opleiding Commissaris Publieke Sector bestaat uit zes modules verspreid over zes dagen:
Module 1: Toezicht in de publieke sector
Module 2: Rol en verantwoordelijkheden RvC
Module 3: Do’s en don’ts binnen de RvC
Module 4: Financieel toezicht in de publieke sector
Module 5: Boardroom dynamics en interventietechnieken
Module 6: Een positie als lid Raad van Commissarissen


Leergang voor de Voorzitter Editie 1

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Een andere kijk op Gezondheid & Governance Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
- Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Theo Schraven, Mieke Reijnen en Machteld Huber.

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. De kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:
- Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve - - - - Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
- Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ;
- Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen .


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Villa Augustus, Dordrecht
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Werkgeverstaken van de RvC Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde.
• Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


De nieuwe commissaris Editie 1

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


Digitalisering en informatisering Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
• Onderscheid tussen hype en realiteit;
• Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
• Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
• Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
 • Digitalisering
Docenten/Sprekers

Arnoud Klerkx

Omschrijving bijeenkomst

De wereld is in een rap tempo aan het veranderen. Informatietechnologie heeft tot op heden al voor vier keer meer economische waarde gezorgd dan de industriële revolutie. De digitalisering is inmiddels overal merkbaar en slaat ook de woningcorporatie zeker niet over.
De vraag is hoe je als commissaris van een woningcorporatie daarmee omgaat. Waar en hoe moet je dan precies toezicht op houden? Welke vragen ga je stellen en hoe weet je of de organisatie in controle is? Wanneer is digitalisering zinvol en wanneer niet? En hoe bepaal je of de strategie goed is? Hoe voorkom je dat je de boot mist of juist te snel bent met innovatie en digitalisering? En wat gaat de corporatie doen met onderwerpen als big data, Internet of Things en sensoring of bijvoorbeeld 3D printing.

Programma

• Toezicht houden op digitaal en IT;
• De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
• Data en privacy;
• Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Aedes benchmark voor toezichthouders

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Woonmensen, Apeldoorn
 • Commissarissen
 • Verdieping
 • 27-03-2020
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Hoe kunt u als toezichthouder de Aedes benchmark gebruiken in het gesprek met uw bestuurder?

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Efficiency
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Guido van Woerkom, dagvoorzitter; Jasper Willems, programmaleider Aedes Benchmark

Omschrijving bijeenkomst

De Aedes-benchmark bestaat in 2019 uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Duurzaamheid en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De afgelopen maanden hebben corporaties hiervoor op grote schaal gegevens aangeleverd. De benchmarkresultaten zijn op 21 november jl. tijdens het Aedes congres openbaar gemaakt

Op 31 januari 2020 wordt deze bijeenkomst bij de VTW in Zoetermeer gehouden

Programma

9.30 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord
10.05 uur Inleiding Aedes-benchmark door Jasper Willems, programmaleider Aedes Benchmark
10.30 uur Gebruik van Aedes-benchmark in de praktijk
11.15 uur Interactief gesprek en discussie over toepassing Aedes-benchmark.
12.00 uur Afsluiting met netwerklunch


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Paul Stamsnijder, Hassan Najja en Sylvo Gaastra.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Programma

- De diverse rollen van bestuur en commissaris
- De steeds groter wordende rol van huurders
- De verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen


Teamvorming in de raad van commissarissen Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is;
- Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
- Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
- Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
- Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Leerklimaat
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Programma

- Persoonlijke drijfveren en waarden;
- Het benutten van complementariteit;
- Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
- Formuleren van een gedeelde visie;
- Van en met elkaar leren;
- Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
- Hanteren van deze ‘derailers’.


Verduurzamen Zorgvastgoed (CARE)

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Mercure Centrum, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

Na afloop van de training bent u in staat om:
- slimme projectselecties te maken;
- de impact van keuzes en investeringen snel door te rekenen;
- een slimme aanbestedingsstrategie te ontwikkelen, waarbij de markt wordt
uitgedaagd om met creatieve en passende oplossingen te komen;
- no-regret oplossingen van regret-oplossingen te scheiden en hierin de juiste
keuzes te maken op basis van best practices;
- het verschil tussen de bestaande concepten ((B)ENG, NOM, CO2 neutraal, gasloos,
et cetera) te benoemen en weet u wanneer welk concept het beste ingezet kan
worden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

Roberto Traversari, Researcher consultant TNO
Jim Teunizen, Partner Alba Concepts
Walter Knoll, Senior vastgoedmanager Altrecht
George Muller, Adviseur vastgoedstrategie zorg, REALINK

Omschrijving bijeenkomst

OPLEIDING (12 PE-punten) – De routekaart CO2-neutraal 2050 is ingevuld. In deze tweedaagse training leert u het uitdagende en complexe verduurzamingsvraagstuk van uw zorgvastgoed portefeuille vorm te geven en vooral uit te voeren. In vier dagdelen doorloopt u verschillende aspecten waaraan het vraagstuk raakt: strategie, samenwerking, financiën en techniek.

Programma

De zorg vastgoedportefeuille is doorgaans divers, dynamisch en omvangrijk. Het is belangrijk om te kijken naar de portefeuille op de lange termijn.
Speerpunten zijn om een gezonde leefomgeving te borgen in zorgvastgoed en daarnaast te zorgen dat door het verduurzamen hiervan een forse CO2 besparing kan worden gerealiseerd.


Leergang voor de Voorzitter Editie 1

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Proactief toezichthouden Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Strategische allianties en fusies Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Fusietraject
Docenten/Sprekers

Paul Vlug.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in huidige schaaldiscussies bij corporaties en fusie als een mogelijk antwoord daarop. Daarnaast gaat de masterclass in op het fusietraject, de rol van de RvC in dat proces en waarop te letten. Zoomt in op lastige situaties en hoe daar als commissaris mee om te gaan.

Programma

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase


Rekenen aan Zorgvastgoed

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Mercure Centrum, Amersfoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Specialisatie
Leerdoelen

Na afloop kunt u een investeringsanalyse maken en een integrale business case opstellen. U leert vastgoedberekeningen te maken én de uitkomsten te interpreteren. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt met veel persoonlijke aandacht wordt uw kennis duurzaam verankerd!

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Zorgvastgoed
Docenten/Sprekers

drs. Walter Knoll MRICS, senior vastgoedmanager Altrecht
Bert Deen MRICS RT, Chartered Valuation Surveyor

Omschrijving bijeenkomst

SPECIALISATIE CURSUS (3 PE-punten) – Zorgvastgoed onderscheid zich op een groot aantal vlakken van andere (maatschappelijk) vastgoedvormen. Met name de inkomstenstromen zijn anders dan bij bijvoorbeeld corporatievastgoed. Zorgorganisaties hebben te maken met verschillende soort inkomsten. Dit maakt de zorgvastgoed businesscase soms complex. Daarnaast worden de zorg- en vastgoedexploitatie nog te vaak gescheiden beoordeeld in een investeringsbeslissing.

Programma

Tijdens deze vervolg cursus wordt met name aandacht besteed aan de verschillende, investeringen, risico’s en het verbinden van de zorgexploitatie en de vastgoedexploitatie.

Onderwerpen:
Zorgexploitatie vs vastgoedexploitatie
Integrale businesscase zorgvastgoed
Risico’s binnen de businesscase
Kasstroomschema’s zorgvastgoed exploitatie
Investeringsanalyse


Leergang voor de Voorzitter Editie 3

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
- Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
- Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische - kwesties met elkaar te bespreken.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
Docenten/Sprekers

Pieter Wijnsma.

Omschrijving bijeenkomst

In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Deze opleiding is bestemd voor alle commissarissen en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de commissaris ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het toezicht zelf.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
- Ethiek van het besturen van een organisatie;
- Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
- Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


Effectieve interventies Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Hildegard Pelzer en Hans Slaman.

Omschrijving bijeenkomst

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


Effectieve interventies Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de RvC en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren commissaris – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
Kennisgebieden
 • Interventie RvC
Docenten/Sprekers

Hildegard Pelzer en Hans Slaman.

Omschrijving bijeenkomst

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvC, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvC. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren commissarissen ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvC te besluiten. Steeds vaker wordt de RvC bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvC.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Het interventierepertoire wordt door middel van een praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen.


Woningcorporatie Dag 2020

Open inschrijving

 • Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid IVVD
 • CEDEO
 • Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

U leert wat bewoners en maatschappij van de corporatie vragen, welke nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag nodig zijn en hoe circulair wonen de nieuwe standaard voor woningbouw wordt. U krijgt kennis en inzicht in energietransitie / warmtenetten, datagestuurde woningcorporatie, vraagbundeling en sneller en goedkoper bouwen.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Informatievoorziening RvC
 • Opdrachtgeverschap
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Dagvoorzitter, Tom van ‘t Hek, spreker/presentator
Hoofdprogramma en 8 breakout sessies
Zie de website voor alle sprekers en onderwerpen

Omschrijving bijeenkomst

De uitdagingen van de twintiger jaren
Veranderingen in de samenleving en in de bouw, de omvangrijke energietransitie, de beperkte capaciteit van onze aardbol en de versnelling in de datawereld zullen de twintiger jaren van deze eeuw karakteriseren. De uitdaging voor woningcorporaties is om in deze omgeving een toekomstbestendige koers uit te zetten én te volgen.
Oplossingen en inspiratie
Dit congres geeft u handvatten voor de uitdagingen van de twintiger jaren met oplossingen en inspiratie.

Programma

09.30- 17.00 uur
Bas Sievers van Woonpartners gaat in op wat bewoners en maatschappij van de corporatie vragen. Willem Krzeszewski van Staedion vertelt waarom nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag nodig zijn. Jaap Boekholt van de Volmacht ziet circulair wonen als de nieuwe standaard voor woningbouw. Zo pakken we ook de energietransitie / warmtenetten op en schilderen het beeld van de datagestuurde woningcorporatie. Margriet Drijver zal als boegbeeld van de renovatieversneller het met u hebben over vraagbundeling en Marjet Rutten, aanjager en vernieuwer bouw, is ervan overtuigd dat beter, sneller en goedkoper bouwen kan, als je het anders organiseert. Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma verder persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende break-out sessies te volgen.


Finance & Risk Management voor Woningcorporaties voorjaar 2020

Open inschrijving

 • Erasmus School of Accounting & Assurance - ESAA
 • CEDEO, NBA
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, ROTTERDAM
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

Eerste bijeenkomst:
Risk Management - 16 april 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de specifieke positie van corporaties ingaan op de doelstellingen van een corporatie als geheel en de totale financiële sturing die hierbij wordt gehanteerd en de financiële risico’s waarbij scenario’s de kwetsbaarheid van beslissingen laten zien.

Tweede bijeenkomst:
Project Control - 23 april 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de project-specifieke aansturingen en kengetallen die in de corporatiesector worden gehanteerd (denk bijvoorbeeld aan onrendabele top).

Derde bijeenkomst:
Internal Control - 7 mei 2020
Kern van deze bijeenkomst:
Deel 1: Rol Intern Toezicht
Deel 2: Work flow managementsystemen en AIS in een geautomatiseerde omgeving

Vierde bijeenkomst:
Performance Management - 14 mei 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit het voor het management beheersbaar zijn en sturen en belonen van de financiële prestaties, bespreken en vaststellen van de sturingsproducten op basis van performance management.

Vijfde bijeenkomst:
Financial Management - 28 mei 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de totale financiële sturing ingaan op de financieringsproblematiek en de achtervangconstructies zoals deze in de corporatiesector zijn ingericht.

Zesde bijeenkomst:
Treasury Management - 04 juni 2020
Kern van deze bijeenkomst is:
Diepgang naar financieringsproducten zoals deze in het algemeen worden toegepast en zoals die voor corporaties geschikt kunnen zijn.

Zevende bijeenkomst:
Financial Accounting - 11 juni 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Vanuit de jaarverslaggevingsvereisten ingaan op de wijzigingen in de jaarverslaggeving voor woningcorporaties in 2016 (herziene RJ 645), meer specifiek op waarderingsaspecten (historische kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat), stelselwijziging en vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten van invoering van de Herzieningswet (DAEB / niet-DAEB en hiermee samenhangende financiering).

Achtste bijeenkomst:
Corporate Governance - 18 juni 2020
Kern van deze bijeenkomst is: Externe verantwoording passend bij de rol zoals deze voor corporaties is weggelegd en de discussies die rondom dit thema actueel zijn.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Visie
 • Voorzittersvaardigheid
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Integriteit
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Projectontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

Wie zijn uw docenten voor welke bijeenkomsten?

•Risk Management
drs. F. Vermeij, managing director Real Estate Management, Ortec Finance en drs. F.J.M. van Egeraat RC FRM, partner en senior adviseur Accent Organisatie Advies.

•Project Control
drs. M.R. Diddens MBA Associate & Senior Consultant bij Accent Organisatie Advies B.V. en drs. D. Wijnbelt MRE, directeur Ontwikkeling & Zakelijk Beheer woningcorporatie Eigen Haard.

•Internal Control
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society.

•Performance Management
dr. S.W.M.G. Cloudt bc docent Organisatiewetenschappen bij Tilburg University en drs. A.H. Grashof, vennoot Woonlab.

•Financial Management
drs. A. Chr. Pureveen RA, CFO Woonzorg Nederland en drs. V. Burger, Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas.

•Treasury Management
drs. J. Elghoul QC, Treasury adviseur en drs. M. van Baardewijk RC, treasurer bij Vestia.

•Financial Accounting
drs. A. Verwoert RA, partner BDO Audit & Assurance Publieke Sector.

•Corporate Governance
prof.dr. A.C.N. van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening Tias School for Business and Society en drs. J. van der Moolen, oud-directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting en zelfstandig adviseur.

Omschrijving bijeenkomst

Wat mag u van het programma verwachten?

Woningcorporaties vallen onder het regiem van de nieuwe Woningwet en zijn daarmee in hun financieel presteren sterk afhankelijk van het sociale deel van hun voorraad. Bovendien zijn de eisen die aan de financiële verantwoording worden gesteld, beduidend aangescherpt en is in verband daarmee het toezicht zowel intern als extern nauwer geregeld. In dat verband is bekend dat er een onafhankelijke controllingfunctie moet zijn met uitzondering van die bij kleine woningcorporaties. De scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB en de vorm waarin, speelt een belangrijke rol in de strategie van woningcorporaties.

Kortom de sector is beleidsmatig sterk in ontwikkeling, waarbij financiële vraagstukken een cruciale rol spelen. Dit betekent dat hoge interne- en externe eisen worden gesteld aan het 'in control' zijn van de organisatie. Dat houdt in het op orde krijgen en houden van bedrijfsprocessen, efficiënte sturing op bedrijfsmiddelen, kennen en beheersen van financiële en niet- financiële risico's en dat binnen de context van een goed ontwikkeld Corporate Governance.

Daarom is het Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ontwikkeld. In acht bijeenkomsten bieden ervaren wetenschappers en bekende sprekers uit de praktijk u wetenschappelijke kennis en instrumenten die betrekking hebben op verschillende financiële vraagstukken en de daaraan verbonden risico’s waarmee een corporatie te maken krijgt. De waarde van de opleiding is juist dat de wetenschappelijke kennis kan worden toegepast op de praktijk en dat het geen boekenwijsheid blijft. Ook de interactie tussen docent en cursisten en de onderlinge discussies verrijken de leerstof.

Programma

Start 2x per jaar, aanvang in april en oktober met 8 wekelijkse bijeenkomsten op donderdagen. Door de modulaire opbouw zijn de bijeenkomsten ook afzonderlijk te volgen.

Aanvang en einde bijeenkomst: 16.00 - 21.00 uur (incl. maaltijd 18.00 - 18.45 uur)


Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid Editie 1

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Programma

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Binnen het programma wordt speciale aandacht besteed aan de rol van u als commissaris bij de investeringsbeslissingen van uw corporatie. De belangrijkste interne en externe toetsingskaders passeren de revue. U krijgt een helder beeld van de bewegingsvrijheid op intern governanceniveau en van de harde ‘red lines’ zoals wettelijk en financieel bepaald. U krijgt zicht op de belangrijkste financiële grenzen op corporatieniveau en leert projectspecifieke investeringskaders te bepalen. Tijdens de opleidingsdag is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen cauïstiek.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Mediation Opleiding MfN | 23-4-2020 Amsterdam

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat de Mediation Opleiding MfN je brengt

Kennis en kunde als randvoorwaarde; voor het begeleiden van mediationtrajecten die vertrouwd, haalbaar en realistisch zijn.

Een eigen mediationstijl die je in staat stelt mediationgesprekken te leiden die inzicht, bewustwording en ander gedrag voortbrengen.

Je kunt partijen, via jou als spiegel, op andere manieren naar zichzelf en hun belevingswereld laten kijken. Je bent vanuit je rol een neutraal doch betrokken procesbegeleider en werkt toekomstgericht.

Je bent toegerust de MfN Kennistoets en het Assessment af te leggen en wordt MfN Registermediator.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Organisatie vraagstukken
Docenten/Sprekers

Alina de Roo MA
Mr. Judith Bos

Omschrijving bijeenkomst

In een wereld van veranderende belangen neemt de vraag om mediation snel toe. Of het nu gaat om grote bouwprojecten, zorg, infrastructuur, overnames, reorganisaties, ontwikkelingen in de publieke ruimte of publieke dienstverlening: mensen roeren zich sneller om op te komen voor hún belang. Daarom gaat mediation over verbinden, over bruggen bouwen. Het herkennen en erkennen van andermans belang, alvorens aan een gedragen oplossing te werken.

In de Mediation Opleiding MfN leer je het onderscheid te maken tussen inhoud en emotie, waardoor je draagvlak kunt creëren en gefaseerd toewerkt naar een duurzaam eindresultaat. Betrokkenheid, gesprekstechniek en onderhandelingsvaardigheden zijn hierbij een must. Jouw rol is toekomstgericht, met als doel het gesprek van conflict naar kans te brengen.

Programma

Module 1: Proces van conflictmanagement: Je werkt met verschillende vormen van conflictmanagement, versterken van de dialoog en leren om te gaan met behoeften en belangen.

Module 2: Mediation: Leidinggeven in een meerpartijengesprek: We behandelen conflicttheorieën en interveniëren in moeilijke omstandigheden. Hoe oordeel ik? Hoe kom ik tot besluiten?

Module 3: Fasen van mediation: We kijken naar patronen in conflicten en stijlen in conflicthantering. Met accent op de intakefase, gespreksopening en gebruik van Mediationovereenkomst.

Module 4: Exploreren: We werken aan het brainstormen en exploreren van alle belangen. We behandelen daarnaast normen, waarden en de ethiek van de mediator.

Module 5: Probleemoplossend onderhandelen: We beoefenen de kunst van het probleemoplossend onderhandelen volgens de Harvard Methode.

Module 6: Invloed uitoefenen zonder macht: Centraal staan juridische aspecten van mediation, besluiten vastleggen en hoe mediation af te sluiten. Verder: voorbereiding op de kennistoets en het assessment van de MfN.


De nieuwe commissaris Editie 2

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


Huurdersbelang en betrokken huurders Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in huurderparticipatie
- Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de stakeholder ‘huurders’
- Meer duidelijkheid voor eigen rol als commissaris t.a.v. huurders

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Sylvo Gaastra en Annemarie Reintjes.

Omschrijving bijeenkomst

De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties. Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de woningcorporatie richting huurders en vice versa.

Programma

- Regelgeving inzake betrekken huurders
- Het samenspel tussen corporaties en huurdersorganisaties
- Betrekken van huurders bij visieontwikkeling, beleidsontwikkelingen en plannen
- Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
- Samenstellen en werven van representatieve huurderscommissies


Leergang voor de Voorzitter Editie 4

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Postgraduate Opleiding The Next Step in Governance & Leadership

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO
 • Aruba Surfside Marina, Aruba
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze opleiding je brengt:

Veranderende internationale verhoudingen en de invloed hiervan op governance & leadership.
Transformational leadership & change.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de rollen van bestuurder en commissaris.
Het gedeelde leiderschap van de chairman en CEO.
Reflectief inzicht ontwikkelen vanuit inbreng eigen casuïstiek.
Permanente Educatie (PE).
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Integriteit
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Prof. dr. Frank Kunneman
Prof. drs. Philip Wagner

Omschrijving bijeenkomst

Het speelveld van bestuur en toezicht wordt in belangrijke mate bepaald door de context waarin jouw organisatie opereert. Actuele vraagstukken en veranderende maatschappelijke ordeningen vragen adaptief leiderschap. Als bestuurder of toezichthouder ben je niet meer alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook medespeler in het gehele stelsel. Wagner geeft duiding aan de context waarin de organisatie zich bevindt, de verschillende rollen die dit met zich meebrengt in het systeem van governance, wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en samenwerking in bestuur en toezicht en de relatie met de verschillende stakeholders. Hoe kunnen we invulling geven aan good governance terwijl de wereldorde verandert?

Programma

Het geaccrediteerde programma The Next Step in Governance & Leadership bestaat uit 5 modules van elk 4 uur. Per module worden twee onderwerpen uitgediept. Deze opleiding biedt hierdoor zowel voldoende afwisseling als diepgang.
Module 1

Governance & leadership in de nieuwe wereldorde

Veranderende internationale verhoudingen, waaronder de steeds grotere rol van China in de wereld.
Fundamentele veranderingen in de samenlevingsorganisatie als gevolg van breukvlakken op het gebied van technologie, ecologie en demografie.
Nieuwe confrontaties in governance & leadership.

De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de ‘governor’

De verhouding tussen aandeelhouders, toezichthouders, bestuurders en overige rechthebbenden.
De specifieke verhoudingen in overheid en NV’s.
Caribbean governance: de verhouding tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

Module 2

Stakeholdermanagement

De organisatie is groter dan het bestuur en de RvC samen.
Stakeholdersanalyse.
Macht, legitimiteit en urgentie.
Het management van betrokkenheid.

Leadership & change

Transformational leadership vanuit samenspel tussen bestuur en RvC
Het verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap.
Combinatie van verschillende leiderschapsstijlen.
Ontwikkeling van bestuur en RvC in hun onderlinge samenhang.

Module 3

In de boardroom; van kleine naar grote vragen

De kunst van het stellen van neutrale vragen.
Het zoeken naar achterliggende motieven.
Wat neem ik mee in de dialoog vanuit mijzelf.

Intervisie en casuïstiek

De kunst van reflectie.
Het in tweetallen analyseren van de persoonlijke casussen.
Hoe te leren van een casus.

Module 4

Omgaan met informatie, communicatie en reputatie

De problematiek van de informatie asymmetrie tussen verschillende bestuursorganen.
Omgaan met framing in communicatie.
Transparantie en vertrouwen.

Het spanningsveld tussen feitelijke werkzaamheden, (individuele) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Invulling geven aan het begrip verantwoordelijkheid vanuit de rollen van bestuurder en toezichthouder.
De relatie tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Module 5

Het voorzitterschap, inclusief het gedeeld leiderschap (chairman en CEO)

Het onderscheid tussen de rollen van chairman en CEO.
Verschillende modellen en praktijken waarin de (leiderschaps)verhouding tussen deze rollen duidelijk wordt.
Het dubbele paradigma van concurrentie en samenwerking.

Afronding

Wrap up van de opleiding.
Certificaatuitreiking.
Drinks and joy.


Strategisch Partnerschap Editie 1

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
- Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
- Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Toezichthoudende kwaliteiten
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
- Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
- Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
- Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


Proactief toezichthouden Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Groeneveld, Baarn
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:

Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:

Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Kasteel Engelenburg, Brummen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst

Intervisie

 • VTW
 • Nee
 • Green Village, Nieuwegein
 • 23-06-2020
 • 1
 • 2
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden
Programma

15.30 uur Inloop deelnemers
16.00 uur Themabijeenkomst
18.00 uur Netwerkbuffet
19.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
20.30 uur Einde bijeenkomst


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort
 • Commissarissen en bestuurders
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Teamvorming in de raad van commissarissen Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is;
- Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
- Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
- Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
- Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Integriteit
 • Leerklimaat
Docenten/Sprekers

Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass krijgt u zicht op de fasen van teamvorming van een raad van commissarissen en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samen hangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Programma

- Persoonlijke drijfveren en waarden;
- Het benutten van complementariteit;
- Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
- Formuleren van een gedeelde visie;
- Van en met elkaar leren;
- Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
- Hanteren van deze ‘derailers’.


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Buitensociëteit, Groningen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Leergang voor de Voorzitter Editie 5

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Leergang voor de Voorzitter Editie 6

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Proactief toezichthouden Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Digitalisering en informatisering Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

• Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
• Onderscheid tussen hype en realiteit;
• Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT kan gaan oppakken;
• Risico-inschatting bij keuzes voor investeringen op het gebied van IT en digitalisering;
• Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • IT en innovatie met IT
 • Digitalisering
Programma

• Toezicht houden op digitaal en IT;
• De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor woningcorporaties;
• Data en privacy;
• Weghalen van de mystiek rondom digitaal en IT.


Opleiding Commissaris Publieke Sector

Open inschrijving

 • ERLY | Public Academy
 • CEDEO, NBA, CRKBO
 • Kantoor van ERLY, Eemnesserweg 67, Baarn
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

-Inzicht in de rol van commissaris, het functioneren van de raad als team
en de samenwerking met de bestuurder(s) en stakeholders
-Naast gedegen theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen, worden veel praktische handvatten aangereikt om als
volwaardig commissaris te kunnen beginnen
-De expertise van bevlogen en vooraanstaande docenten die de maatschappelijke sectoren van binnenuit kennen en als commissaris of toezichthouder als geen ander
kennis hebben van de te vervullen rol
-Een individuele benadering en veel interactie dankzij de kleine en inspirerende groepen
-Uitbreiding van het netwerk met mede-aankomend commissarissen en huidige
toezichthouders en commissarissen
-Een goede voorbereiding op een positie als lid Raad van Commissarissen in de maatschappelijke sector
-De Opleiding Commissaris Publieke Sector is een geaccrediteerde
opleiding. U ontvangt bij afronding van de opleiding een certificaat.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • IT en innovatie met IT
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Volkshuisvestelijk toezicht
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Ervaren docenten die zelf toezichthoudende ervaring hebben bij een
maatschappelijke organisaties nemen u mee in de dynamiek van het
toezicht houden waarbij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden
zal worden ingegaan op de rol van de commissaris, het functioneren van
de raad als team en het samenspel met de bestuurder en andere stakeholders.

Omschrijving bijeenkomst

Deze opleiding geeft u als nieuwe en aankomend commissaris een brede basis om uw rol als toezichthouder goed in te kunnen vullen. Een toezichthoudende positie in de publieke sector is een uitdagende en leerzame ervaring; als toezichthouder wordt u geconfronteerd met een ingewikkeld speelveld waar zowel maatschappelijke als financiële belangen een grote rol spelen.
In de Opleiding Commissaris Publieke Sector wordt zowel
theoretisch als aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uitgebreid
stil gestaan bij de ontwikkelingen van het toezicht in de publieke sector,
de rol en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen,
governance codes, risico’s en dilemma’s binnen de raad, financieel
toezicht en de boardroom dynamics. De inhoudelijke modules in de
opleiding worden begeleid door bevlogen en vooraanstaande docenten
die als toezichthouder en/of bestuurder actief zijn (geweest) in de
publieke sector. Dit biedt de garantie van een combinatie van theorie en
praktijk. De docenten zetten zich met enthousiasme in om nieuwe
toezichthouders mee te nemen in de ontwikkelingen op het gebied van
governance en toezicht in de publieke sector.

Wij verwijzen u graag naar onze website voor de overige startdata voor de Opleiding Commissaris Publieke Sector.

Programma

De Opleiding Commissaris Publieke Sector bestaat uit zes modules
verspreid over zes dagen:
Module 1: Toezicht in de publieke sector
Module 2: Rol en verantwoordelijkheden RvC
Module 3: Do’s en don’ts binnen de RvC
Module 4: Financieel toezicht in de publieke sector
Module 5: Boardroom dynamics en interventietechnieken
Module 6: Een positie als lid Raad van Commissarissen


De nieuwe commissaris Editie 3

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


Strategische allianties en fusies Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
 • Fusietraject
Docenten/Sprekers

Paul Vlug.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in huidige schaaldiscussies bij corporaties en fusie als een mogelijk antwoord daarop. Daarnaast gaat de masterclass in op het fusietraject, de rol van de RvC in dat proces en waarop te letten. Zoomt in op lastige situaties en hoe daar als commissaris mee om te gaan.

Programma

- De masterclass geeft u handvatten en tracht het inzicht in dit complexe proces te verdiepen
- De masterclass biedt overzicht over de verschillende stappen in het fusietraject en inzicht in de rol van de RvC, ook als het lastig wordt
aandachtspunten voor de RvC in de postfusiefase


Een andere kijk op Gezondheid & Governance Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op nieuwe perspectieven in (toezicht op) beleid waarin het accent verschuift van ziekte en zorg naar ondersteuning van gezond gedrag en eigen regie.
- Kennismaking met het nieuwe concept van Positieve Gezondheid. U heeft een beeld wat dit kan betekenen voor de burger, het beleid en strategie van de organisatie en samenwerking met andere partijen en sectoren.
- Inspiratie door deze nieuwe kijk op gezondheid en u ziet vanuit toezichthoudend perspectief kansen tot verbinding met andere domeinen en heeft een beeld wat hiervan de betekenis is voor zorg, welzijn, wonen, onderwijs, participatie én de governance.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Positieve gezondheid
Docenten/Sprekers

Theo Schraven, Mieke Reijnen en Machteld Huber.

Omschrijving bijeenkomst

Het denken over ziekte en gezondheid en het inrichten van de gezondheidszorg is aan verandering onderhevig. De kijk op gezondheid vraagt o.a. een andere aanpak van werken in de (zorg)organisatie waaronder ook ontschotting tussen de verschillende domeinen, in en met welzijn, volkshuisvesting en onderwijs. Dit vraagt van commissarissen en commissarissen dat zij ten eerste kennis hebben van dit nieuwe concept én toegerust zijn de dialoog aan te gaan met hun bestuurders, met elkaar én mogelijk ook extern en over de ontwikkelingen en veranderende opvattingen over zorg en gezondheid. Het roept ook nieuwe vragen op in de governance: wat betekent dit voor uw toezicht(repertoire). Hoe houd je toezicht op Positieve Gezondheid? En heeft het ook betekenis voor de raad van toezicht en raad van commissarissen zelf?

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

Op basis van inhoudelijke inleidingen wordt met interactieve werkvormen gewerkt. Dat kan een oefening/werkvorm zijn op/over Positieve Gezondheid, uitwisseling van ervaringen én het doorwerken naar de betekenis voor uw RvT/RvC:
- Achtergrond van het concept Positieve Gezondheid en plaatsing daarvan binnen nieuwe ontwikkelingen en concepten in de zorg. Verdere verdieping van Positieve - - - - Gezondheid door oefening van de deelnemers persoonlijk (invullen spinnenweb en uitwisseling met de bijpassende gesprekstechniek in een veilige omgeving);
- Betekenis voor samenwerken in het brede domein van zorg, welzijn, wonen, onderwijs à uitwisseling tussen commissarissen ;
- Betekenis voor en visie op governance: toezicht op Positieve Gezondheid én de betekenis voor de eigen RvT/RvC à individuele reflectie en uitwisseling tussen commissarissen.


Governance Opleiding voor Commisarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Château Neercanne, Maastricht
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Ethiek van governance en governance van ethiek Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
- Stof tot nadenken over het ethisch beleid van jouw raad van commissarissen;
- Ideeën om met de bestuurder en commissarissen ruimte te creëren om ethische - kwesties met elkaar te bespreken.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Omgaan met ethische kwesties van toezicht
Docenten/Sprekers

Pieter Wijnsma.

Omschrijving bijeenkomst

In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen commissarissen en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken, die door de docent wordt aangeboden, en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Deze opleiding is bestemd voor alle commissarissen en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de commissaris ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het toezicht zelf.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de VTW kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
- Ethiek van het besturen van een organisatie;
- Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
- Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader als commissarissen.


Dynamische oordeelsvorming Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Ron Henkes en Koos Parie.

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


VTW Ledencongres

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Antropia, Driebergen
 • 09-10-2020
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden


Leergang voor de Voorzitter Editie 7

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Huurdersbelang en betrokken huurders Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Meer inzicht in huurderparticipatie
- Beoordeling van bestuurder(s) bij de omgang met de stakeholder ‘huurders’
- Meer duidelijkheid voor eigen rol als commissaris t.a.v. huurders

Competenties
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Stakeholders
Docenten/Sprekers

Sylvo Gaastra en Annemarie Reintjes.

Omschrijving bijeenkomst

De rol van de huurders wordt van steeds groter belang. De rol van de huurdersorganisaties is veranderd sinds de Woningwet. Zo hebben huurders – naast hun formele rol voortvloeiend uit de Overlegwet – nu ook de rol van volwaardig gesprekspartner gekregen in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid. Er wordt in toenemende mate betrokkenheid en inbreng gevraagd van huurdersorganisaties. Dat stelt eisen aan huurdersorganisaties, hun inrichting en (professioneel) functioneren. Maar ook aan woningcorporaties. Deze masterclass geeft inzicht in de rol van de woningcorporatie richting huurders en vice versa.

Programma

- Regelgeving inzake betrekken huurders
- Het samenspel tussen corporaties en huurdersorganisaties
- Betrekken van huurders bij visieontwikkeling, beleidsontwikkelingen en plannen
- Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
- Samenstellen en werven van representatieve huurderscommissies


Leergang voor de Voorzitter Editie 8

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

U leert:

De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;

Het juiste samenspel:
- in de Raad van Commissarissen;
-met de Raad van Bestuur;
-met andere stakeholders, zowel intern als extern

De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Stakeholders
 • De rollen van van de voorzitter en de Raad van Commissarissen
Docenten/Sprekers

Mat Botman, Theo Schraven of Hildegard Pelzer
Steven de Waal
Ila Kasem
Monika Milz
Puck Dinjens

Omschrijving bijeenkomst

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld.

Programma

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de Raad van Commissarissen in de maatschappelijke context
Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders
Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Werkgeverstaken van de RvC Editie 3

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
Leerdoelen

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Monika Milz & Henk Jan van den Bosch

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass verdiept uw inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de RvC. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van commissarissen komen aan de orde.
• Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.


Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Teamspeler
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • Stakeholders
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

Paul Stamsnijder, Hassan Najja en Sylvo Gaastra.

Omschrijving bijeenkomst

Deze masterclass geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders. Daarnaast gaat de masterclass in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Bespreekt het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders.

Programma

- De diverse rollen van bestuur en commissaris
- De steeds groter wordende rol van huurders
- De verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • Nee
 • Sociëteit de Witte, Den Haag
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Strategisch Partnerschap Editie2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Inzicht in de ontwikkeling van de governance in de drie maatschappelijke sectoren, de actualiteit (de stand van zaken op dit moment) en de lessons learned: verkennen wat daarvan geleerd kan worden voor de eigen situatie;
- Het vertrouwd raken met nieuwe opvattingen over en concepten van toekomstbestendige governance en met name het concept van strategisch partnerschap: wat houdt het in en wat kan het opleveren?
- Bewustwording van relevante competenties: visieontwikkeling, bestuurlijk inzicht, toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijke oordeelsvorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Toezichthoudende kwaliteiten
Kennisgebieden
 • Organisatie vraagstukken
 • (Zelf)evaluatie RvC
 • Governance
Docenten/Sprekers

Rienk Goodijk

Omschrijving bijeenkomst

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig zijn, maar dat er inmiddels toch ook al belangrijke stappen in de goede richting worden gezet. Van deze stappen, de betere practices, kunnen we veel leren. Als reactie op eerdere misstanden is de ontwikkeling van de governance de laatste jaren nogal technisch en procedureel van aard geweest. De regels en het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en wantrouwen overheersten. Er is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van strategisch partnerschap van binnenuit, tussen bestuur en intern toezicht en in verbinding met stakeholders.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Hoe komen we als intern toezicht/raad van commissarissen en college van bestuur tot een meer inhoudelijk debat?;
- Wat betekent dat voor de rollen, onderlinge omgang, informatievoorziening en werkwijze?;
- Met welke dilemma’s krijg je in zulke gevallen te maken en hoe ga je daarmee om?;
- Praktijkvoorbeelden: wat kunnen we leren van de ‘best practices’?


De nieuwe commissaris Editie 4

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

Deze tweedaagse leergang introduceert u in de wereld van woningcorporaties en de bijzondere financiële aspecten daarvan. Daarnaast vergroot deze leergang uw kennis van en inzicht in de rol van de ‘moderne’ commissaris. De leergang biedt gelegenheid tot uitwisseling met collega’s van andere corporaties.

Competenties
 • Basiskennis en inzichten in functie van Commissaris
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Financieel toezicht
 • Actuele kennis van de sector
Docenten/Sprekers

drs. Koos Parie (kerndocent)
dr. ir. Albert Kerssies
drs. Hildegard Pelzer
Hannah Bovenkerk
Hans van Vark RA

Omschrijving bijeenkomst

Deze tweedaagse leergang heeft als doel om commissarissen die nieuw zijn in de wereld van woningcorporaties en/of in het vak van commissaris, met de nodige basiskennis en inzichten te voorzien om hun functie snel professioneel te kunnen invullen. Tevens is er gelegenheid om met commissarissen van andere corporaties ervaringen uit te wisselen. Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris.

Programma

Drie onderwerpen staan centraal: de wereld van woningcorporaties, de financiële huishouding en corporate governance en de rol van de commissaris


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Sociëteit aan de Maas, Rotterdam
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Sturen en toezicht op cultuur en gedrag Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

•Meer sensitiviteit tijdens gesprekken en bijeenkomsten
•Daardoor beter kunnen inschatten en duiden wat de situatie is
•Beter bespreekbaar maken van impliciet en expliciet gedrag en signalen
•Bewust zijn van wat eigen gedrag en handelen teweeg brengt bij anderen
•In lastige (veelal niet eenduidige) situaties bewuster en beter kunnen handelen

Interactie en actieve participatie op basis van cases en zelf ingebrachte dilemma’s vormen het grootste deel van deze masterclass. In deze masterclass krijgen deelnemers inzicht in de theoretische kennis van een professioneel kritische houding en daarnaast wordt aandacht besteed aan dilemma’s uit de praktijk.

Competenties
 • Teamspeler
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

Hannah Bovenkerk en Paul van der Plas.

Omschrijving bijeenkomst

De sector woningcorporaties maakt turbulente tijden door. De rol van de commissaris en hoe hij deze invult wordt hierdoor steeds belangrijker. De commissaris heeft de behoefte om vanuit verschillende bronnen geïnformeerd te worden en signalen op een goede manier te kunnen duiden. Dit vraagt om een professioneel kritische houding.

Programma

Inzicht in gedrag van bestuurders en commissaris:
•Welke elementen hebben invloed op ons gedrag?
•Onderscheiding van soort soft signals?
•Vanuit welk moreel kompas functioneert u als commissaris?
•Welke gedragskenmerken zijn hier van invloed op?
•Welk overige factoren hebben invloed op ons gedrag (groepsdruk etc)?

Dilemma’s waar je als toezichthouder tegenaan loopt:
•Welke dilemma’s zijn er in de verhouding bestuur – commissaris?
•Welke dilemma’s bestaan er onder de commissarissen onderling?
•Op welke manier kun je dilemma’s en soft signals bespreekbaar maken?
•Soft signals in de praktijk
•Welke signalen zijn er (welke gedragskenmerken zie je, hoe beïnvloed je deze die aanleiding geven tot een noodzakelijke extra professioneel kritische houding?
•Bronnen van soft signals
•Welke verschillende interventies zijn er en wanneer werken ze wel en wanneer niet?


Proactief toezichthouden Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Adequaat omgaan met waarschuwingssignalen;
- Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
- Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
- Inzicht in het onderling samenspel en gedrag in de eigen raad van toezicht zelf in verschillende omstandigheden.

Competenties
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
Kennisgebieden
 • Crisiscommunicatie
 • Interventie RvC
 • Risicomanagement
 • Rolverdeling in de Raad van Toezicht
Docenten/Sprekers

Daniel Le Gras.

Omschrijving bijeenkomst

Hoe kunt u signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het bestuur en is het vervolgens aan de commissarissen om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden.
In deze masterclass maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor zal u van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in uw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden. Onder alle omstandigheden, continue werkend aan een excellente performance van de zorgorganisatie.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Herkennen van waarschuwingssignalen;
- Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
- Rolverdeling in de raad van toezicht;
- Professionele verhouding met de raad van bestuur;
- Verschil toezichthouden in mooi en zwaar weer situaties;
- Oefenen met praktijkcases.


Vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid Editie 2

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Programma

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.


Dynamische oordeelsvorming Editie 4

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Hoe komt u te weten wat er speelt door een vraaggesprek?
- Meer inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming
- Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen
- Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner
- Kennis van het proces van een goede dialoog
- Vaardigheden bij lastige gesprekken
Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin

Competenties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
Kennisgebieden
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Informatievoorziening RvC
 • Structuur van het vraaggesprek
Docenten/Sprekers

Ron Henkes en Koos Parie.

Omschrijving bijeenkomst

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Structuur van het vraaggesprek
- Strategisch vragen stellen en confronteren
- Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers
- Scheiden van professionele rollen


VTW Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst

Invitatie

 • VTW
 • Nee
 • Van der Valk, Veenendaal
 • 24-11-2020
 • 1
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Competenties
Kennisgebieden
Programma

15.30 uur Inloop deelnemers
16.00 uur Themabijeenkomst
18.00 uur Netwerkbuffet
19.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
20.30 uur Einde bijeenkomst


Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders

Open inschrijving

 • Wagner
 • CEDEO, NBA
 • Koninklijke Industrieele Groote Club, Amsterda
 • Commissarissen en bestuurders
 • Basis
Leerdoelen

Wat deze Governance Opleiding je brengt:
Een actueel overzicht in de ontwikkelingen in corporate en public governance.
Kennis van de disciplines waar je verantwoordelijk voor bent.
Bewustwording van jouw rollen als commissaris / toezichthouder.
Overzicht van het stakeholdersveld intern en extern.
Deelname aan het exclusieve en actieve bestuurdersnetwerk van Wagner.

Competenties
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Visie
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Externe accountant en relatie RvC
 • Financieel toezicht
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Risicomanagement
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
Docenten/Sprekers

https://www.wagner.nl/graduate-school/postgraduate-governance-opleiding-commissarissen-bestuurders/

Omschrijving bijeenkomst

Vanuit je rol als (aankomend) bestuurder of toezichthouder merk je, dat ook op het gebied van governance veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke, ecologische, economische en digitale transities beïnvloeden óók jouw rol. Toch zit vernieuwing nog niet automatisch in de genen van de board. In de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders verken je deze velden. Maar net zo belangrijk, is de dynamiek tussen bestuur en toezicht. De spanning tussen afhankelijkheid en vertrouwen. De opkomst van externe toezichthouders. Het belang van reputatie. Met de Governance Opleiding maak je de next step.

Programma

Curriculum
Het programma van de Governance Opleiding voor Commissarissen & Bestuurders bestaat uit de volgende onderdelen:
Good Governance
De toezichthoudende, advies- en werkgeversrol van de commissaris / toezichthouder
Regelgeving en codes
Strategie en control
Risicomanagement
Ondernemingsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
Integriteit in bestuurlijke processen
Reputatie
Financieel toezicht en waardebepaling
Communicatie in de rol van toezichthouder en board dynamics


Toezicht op duurzaamheid Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Wat brengt deze masterclass u en uw Raad van Commissarissen?
- Kennis over duurzaamheid in het algemeen en actuele thema’s
Inzicht in de vertaling van duurzaamheid voor organisaties
- Inzicht in de instrumenten voor het monitoren van duurzaamheid in organisaties
- Hoe om te gaan met duurzaamheid dilemma’s in besluitvorming
- Bewustzijn in de rol van commissaris van de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie
- Kennis en inzicht hoe duurzaamheid past in de taken van de commissaris

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Docenten/Sprekers

Elfrieke van Galen en Ronald Franken

Omschrijving bijeenkomst

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele thema’s. Ook voor maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. In dit programma bespreken we de actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het algemeen en specifiek voor woningcorporaties. Wat betekent duurzaamheid concreet voor woningcorporaties? En wat is het belang?

Programma

Onderwerpen:
- Definiëren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Relevante thema’s op het gebied van duurzaamheid
- Redenen waarom een organisatie zich met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord bezighoudt
- Aanbrengen van focus voor de organisatie in het brede – vaak container – begrip duurzaamheid
- Verschillende stadia van duurzaamheid/maatschappelijke verantwoord ondernemen in organisaties
- Duurzaamheid en de rol van de commissaris: in welke aspecten van toezicht komt duurzaamheid terug
- Gebruik van instrumenten bij het toezicht op duurzaamheid
- Duurzaamheid en geïntegreerde besluitvorming
- Ontwikkelingen in regelgeving ten aanzien van toezicht en duurzaamheid


Toezicht op zorgvastgoed Editie 2

Open inschrijving

 • VTW Academie
 • NRTO
 • Amersfoort
 • Commissarissen
 • Basis
Leerdoelen

- Zicht op mogelijkheden tot het leveren van een maximale maatschappelijke prestatie binnen wettelijke en financiële kaders
- Het kunnen stellen van de juiste vragen aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement
- Concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen te kunnen nemen
- Pragmatische input ten behoeve van eigen casuïstiek

Competenties
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Assetmanagement
 • Financieel toezicht
 • Zorgvastgoed
 • Vastgoedsturing
Docenten/Sprekers

Arnoud Spithoven en Johan de Jong

Omschrijving bijeenkomst

Tijdens deze opleidingsdag krijgt u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie heeft te opereren. ‘Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Vastgoedsturing en assetmanagement bieden dé tools om die euro dusdanig te investeren dat een maximaal financieel en maatschappelijk rendement behaald wordt. Met inzet van een helder begrippenkader en pragmatische modellen worden diverse praktijkcasussen besproken. Dit maakt de materie tastbaar en geeft handvatten voor de uitdagingen waar uw eigen corporatie voor staat.

Deze masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de twee maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Programma

- Ontwikkelingen wet- en regelgeving, demografisch, klantperspectief;
- Financiële aspecten rondom het exploiteren van zorgvastgoed;
- Verschillende typen (en concepten) binnen zorgvastgoed;
- Rol en verantwoordelijkheid Raden van Commissarissen en Toezicht;
- Risicomanagement gericht op het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s rondom zorgvastgoed.


b028 strategiesessie "betaalbare energietransitie in de steigers"

Incompany

 • bureau073 bv
 • NRTO
 • incompany, incompany
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
 • Datum op aanvraag
 • 1
 • 6
 • Gratis
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

Het krijgen van een samenhangend zicht op de achtergronden van de energietransitie. Hoe is een vertaling te maken naar de woningcorporatie en wat betekent dat voor de sturing. Door onderlinge interactie en door interactie met de sprekers/inleiders worden professionele opvattingen en verwachtingen in perspectief geplaatst.

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Strategieontwikkeling
Docenten/Sprekers

René van Genugten en diverse gastsprekers

Omschrijving bijeenkomst

De bijeenkomst gaat in op de strategische achtergronden van de energietransitie. Hoe kun je hier als woningcorporatie je koers op afstellen. Wat is een verstandige koers en hoe is deze te vertalen naar een investeringsbeleid en prestatieafspraken. Het belang en de dimensies van een gebiedsgerichte aanpak komen aan bod. Wat zijn vanuit RvC en bestuur professionele opvattingen en verwachtingen.

Programma

blok 1: wat zijn de kaders
blok 2: waar staat de eigen woningcorporatie vanuit het huidige beleid
blok 3: wat zijn opvattingen vanuit het perspectief van de Nederlandse Woonbond en van Urgenda
blok 4: wat betekent een gebiedsgerichte aanpak
blok 5: een gesprek over eigen opvattingen, sturing en risico's


Begeleide Intervisie- en leergroep voorzitters RvC

Intervisie

 • Ivone Bergsma coaching & consult
 • ICF
 • wordt nader in overleg met de deelnemers bepaald,
 • Voorzitters RvC
 • Maatwerk
 • Datum op aanvraag
 • 6
 • 18
 • € 1770 Exclusief BTW
 • Niet beschikbaar
Leerdoelen

De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht houden, boardroom- en RvC dynamics, de kunst van effectieve vragen stellen, voorzittersvaardigheden, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een 'open en vertrouwelijk' klimaat.

Competenties
 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Integriteit en moreel besef
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Voorzittersvaardigheid
 • Zelfreflectie
Kennisgebieden
 • Board Dynamics RvC
 • Communicatie in RvC en met bestuur
 • Corporate government
 • Informatievoorziening RvC
 • Integriteit
 • Interventie RvC
 • Organisatie vraagstukken
 • Strategieontwikkeling
 • Stakeholders
 • Toetsingskader RvC
 • Werkgeversrol RvC
 • (Zelf)evaluatie RvC
Docenten/Sprekers

De groep wordt begeleid door Ivone Bergsma, ervaren ICF (International Coach Federation) gecertificeerd leiderschapscoach. Ze begeleidt RvC/RvT's in goed toezicht houden. Ze is moderator bij inspiratiegroepen voor commissarissen (VTW-academie). Ze heeft ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, ook als voorzitter.

Omschrijving bijeenkomst

Begeleide intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar kunnen bespreken. Doordat de ingebrachte vraagstukken door de deelnemers op systematische wijze worden onderzocht, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Daarnaast komen tijdens iedere bijeenkomst thema's aan bod die specifiek met de taak en de rol van de voorzitter RvC te maken hebben.

Programma

De groep bestaat uit ca. 5 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar.
Er worden 6 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur.
Een groep wordt gestart bij voldoende deelnemers.


Fiscale sturing en beheersing

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de Vpb onderwerpen van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de Vpb kansen en risico's van uw organisatie
• U kunt de fiscale positie in de jaarrekening van uw corporatie doorgronden
• U bent in staat adequate fiscale beheersingsmaatregelen te treffen

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Juridische aspecten intern toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Drs. Arjan Nieborg, MRE

Omschrijving bijeenkomst

De impact van fiscaliteiten voor corporaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Waar eerder al belastingverzwarende maatregelen waren genomen op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting, zijn corporaties met ingang van 1 januari 2008 integraal vennootschapsbelastingplichtig geworden. Tot op heden hebben echter vrij weinig corporaties ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting (vpb) betaald.

Corporaties komen de komende jaren toch echt in toenemende mate in een Vpb betalende positie terecht. Aangezien het veelal om aanzienlijke bedragen gaat, beïnvloedt dit bijvoorbeeld ook direct de investerings- en financieringsbeslissingen alsmede de liquiditeitsprognoses van uw corporatie. De Vpb kan en mag dus niet (langer) ‘iets’ zijn wat louter bij de financiële afdeling (of controller) is belegd. Het moet een integraal en volwaardig onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en verdient dan ook de volle aandacht van u als toezichthouder, directeur- bestuurder en controller. De noodzaak tot fiscale sturing en beheersing op ‘board niveau’ is daarmee groter dan ooit.

Na deze training bent u bekend met de Vpb basics en kunt u de (impact van de) Vpb beter plaatsen in de context van uw corporatie. Tevens kunt u de fiscale positie in de jaarrekening doorgronden, kunt u zich een oordeel vormen over de fiscale kansen en risico’s van uw corporatie en bent u bekend met enkele fiscale beheersingsmaatregelen.

Programma

• Relevante Vpb ‘basics’ voor corporaties
• Uitleg fiscale positie in jaarrekening
• Fiscale planningsmogelijkheden
• Koppeling andere aspecten bedrijfsvoering
• Mogelijke fiscale beheersingsmaatregelen


Risicogestuurd prestatiemanagement

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U bent op de hoogte van de ontwikkelingen en achtergronden van risico gestuurd prestatiemanagement
• U weet op welke wijze aan adequate inrichting en functioneren bijdraagt aan de realisatie van de doelen
• U hebt oog voor de menselijke factoren die een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van prestatiemanagement
• U weet wat de beschikbare methoden en technieken zijn om risicoanalyses uit te voeren

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Opdrachtgeverschap
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Jaap Kleijwegt MSc MBA (BDO)

Omschrijving bijeenkomst

Risico’s zijn niet alleen onlosmakelijk met de organisatie verbonden, maar ook met prestaties. Wie zijn risicomanagement op orde heeft, vergroot de voorspelbaarheid van resultaten en het behalen van de doelen. Die resultaten kunnen divers geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld het behalen van concrete beleidsdoelen, een gewenste verandering binnen de organisatie of het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving. Binnen de cursus gaan we in op de wijze waarop managers en bestuur, binnen de grenzen van hun risicobereidheid, zelf voor hun resultaten en de daarmee samenhangende risico’s verantwoordelijk zijn. Dat is risico gestuurd prestatiemanagement.

FBTA biedt in samenwerking met BDO deze training aan om u te helpen bij het vergroten van de voorspelbaarheid van resultaten. Ervaren risicomanagement specialisten praten u bij over innovatieve methoden en technieken om ervoor te zorgen dat risicomanagement écht leeft en werkt in uw organisatie. Betere besluitvorming op alle niveaus in de organisatie en toenemend risicobewustzijn bij managers en medewerkers in lijn met het risicoprofiel van uw organisatie. Is dat een uitdaging die u aanspreekt. Uiteindelijk draagt dit bij aan:

• Het tijdig kunnen anticiperen op negatieve ontwikkelingen of mogelijke incidenten
• Het vermindering van faalkosten en onvoorziene verliezen, zoals afboekingen, claims en herstelkosten
• Voorspelbare en stabielere resultaten (bijvoorbeeld kasstromen, maar ook ten aanzien van niet-financiële doelstellingen)
• Bescherming en groei van het vertrouwen van huurders, gemeente en andere belanghebbenden in uw organisatie
• Het voldoen aan vereisten van ‘good governance’ ter voorkoming van aansprakelijkheid
• Continuïteit van uw organisatie en creatie van maatschappelijke waarde

Programma

• Kennis van de uitgangspunten van modern risicomanagement vanuit ISO31000 en COSO ERM 2017;
• Het onderhouden van de relevante kernwaarden en strategische risico’s
de planning & control cyclus van uw corporatie
• Waarom het gebruik van scenario analyse belangrijk
• Hoe vertaalt u strategie naar sturing en prestatie indicatoren
• Hoe maakt u risicobewustzijn en -bereidheid voldoende concreet
• Welke informatie en communicatie over risico’s en prestaties is van belang
• Wat is een juiste balans binnen de soft en hard controls binnen uw organisatie
• Welke bijdrage levert technologie aan een efficiënte en effectieve beheersing
• Waarom inzicht in de operationele risico bijdraagt aan de optimalisatie van processen
• Hoe internal audits bijdragen aan een continue verbetering verschillende instrumenten


Financiën voor niet-financiële toezichthouders

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen en bestuurders
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie
• U kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
• U kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Visie
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Financieel toezicht

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor u als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. U bent direct betrokken bij het toezicht op financiële reilen en zeilen van uw corporatie. Er wordt van u een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van uw corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

Waar let u als toezichthouder op? Welke financiële risico's loopt uw corporatie? Welke vragen stelt u over het gevoerde financiële beleid? Welke financiële kaders hanteert uw corporatie? Hoe beoordeelt u het rendement op uw vastgoed? Wat doet uw corporatie aan waardesturing? Wilt u meer inzicht, dan is deze training echt iets voor u.

Na deze training bent u in staat de financiële structuur van de organisatie te doorgronden en kunt u een oordeel vormen over uw eigen financiële positie, financiële risico's en continuïteit.

Programma

• Beoordelen financiële kaders behandeling financiële begrippen zoals solvabiliteit
• Liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkingsgraadlezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening
• balanswaardering, bedrijfswaarde, beleidswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat
• Analyseren van de financiële positie van uw corporatie
• Bedrijfsfinanciering versus renterisico's
• Rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
• Vermogensbeheer
• Rol van externe toezichthouders
• Sturen op kasstromen
• Risicomanagement


Rekenen aan onroerend goed

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt zelfstandig berekeningen uitvoeren
• U heeft inzicht in de financiële gevolgen van voorgenomen besluitvorming
• U kent de gehanteerde rekenmethodieken en uitgangspunten
• U heeft inzicht in de gevolgen die tijd en parameters op het resultaat hebben

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Financieel toezicht
 • Risicomanagement
 • Strategieontwikkeling
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Investeren en beleggen in onroerend goed is één van de primaire processen van uw corporatie. Het inzichtelijk maken van de financiële toekomst blijft een lastige zaak omdat er onvermijdelijk onzekerheden meespelen.

Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moet de corporatie kunnen bepalen welke investering financieel het meest gunstig is. Wat zijn de financiële gevolgen op uw resultaat, rendement, kasstromen en vermogensontwikkeling. Daarnaast is van belang welke risico's hierbij een rol spelen. Motieven voor het nemen van investeringsbeslissingen moeten gebaseerd zijn op toekomstverwachtingen en niet op het verleden.

Bent u betrokken bij het nemen van investeringsbeslissingen dan hebben wij voor u speciaal de training “Rekenen aan onroerend goed”.

Programma

• Financiële rekenkunde waaronder contante waarde en eindwaarde
• Rendement begrippen zoals bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), beleids- en bedrijfswaardeberekening, Internal rate of return (IRR) en exit yield
• Exploitatieopzet sociale huurwoningen
• Sturen op kasstromen
• Investeren en financieren
• Optimaliseren verdiencapaciteit
• Sturen op rendement en resultaat


Financiën voor niet financiële managers

Tevens incompany

 • FBTA Landmeter
 • NRTO
 • NH Hotel, Nader te bepalen
 • Commissarissen
 • Verdieping
Leerdoelen

• U kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van uw corporatie
• U krijgt inzicht in de financiële risico's van uw organisatie
• U kunt investeringsrisico's beoordelen
• U kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
• U kunt sturen pp de operationele en financiële geldstromen

Competenties
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Kennisgebieden
 • Bedrijfslasten
 • Betaalbaarheid
 • Corporatiebranche
 • Efficiency
 • Financieel toezicht
 • Organisatie vraagstukken
 • Risicomanagement
 • Toetsingskader RvC
 • Volkshuisvestelijk toezicht
Docenten/Sprekers

Ervaren adviseurs van FBTA Landmeter

Omschrijving bijeenkomst

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart?

Vergaar meer kennis over financiële vraagstukken binnen uw corporatie en lever uw bijdrage daarin.

Het financiële huishoudboekje van corporaties staat steeds meer onder druk. Als directie en management heeft u de verantwoordelijkheid over de financiële continuïteit van uw organisatie. Eisen worden verder opgeschroefd door in- en externe toezichthouders. U stelt hogere eisen aan uw managementrapportages om te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarnaast komt u steeds meer in aanraking met rapportages zoals de jaarrekening, de meerjarenbegroting en de bedrijfswaardeberekeningen. Corporaties moeten meer sturen op kasstromen. Hoe gaat u daarmee om? Onderwerpen als een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vragen uw aandacht en hoe vergroot ik het kostenbewustzijn van mijn medewerkers?

Hoe brengt u de financiële risico's in kaart? Welke eisen stelt u aan het financiële beleid? Hoe staat het met onze financiële positie? In deze tweedaagse komen deze vraagstukken aan de orde.

Programma

• Actualiteiten, wat zijn de gevolgen van onder andere de Woningwet
• Financieel begrippenkader, waar sturen we nu eigenlijk op
• Sturen op rendement en kasstromen
• Exploitatieopzet van een woning
• Beleidswaardberekening en onrendabele top
• Marktwaarde in verhuurde staat
• Baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
• Balans en balanswaardering
• Winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
• Inkadering financiële positie
• Vermogens- en liquiditeitenbeheer
• Begroten en budgetteren
• Risicomanagement
• Rol van toezichthouders
• Welke rol speelt u


PE-aanbieder

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen PE-aanbod
Wissen