De VTW Podcast

Dit is een podcast van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties over volkshuisvesting, toezicht en actualiteit. 

(22 april 2020)

VTW Actueel: de coronacrisis. In deze podcast bespreken Hans Geurts en Albert Kerssies de gevolgen van de coronacrisis voor de VTW en het intern toezicht. Hoe gaan we om met de masterclasses, regionale bijeenkomsten, de ALV en het ledencongres? Ook licht Albert toe waar RvC's tegenaan lopen, op basis van de VTW enquête onder RvC voorzitters. 

(12 maart 2020)

VTW Volkshuisvesting en Toezicht. In drie delen bespreken Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD), Randy Martens (belangenbehartiger Aedes) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs & Communicatie VTW) de Evaluatie van de Woningwet en de actualiteit in de volkshuisvesting.

     

Bekijk hier de shownotes bij de podcast.

 

Veel gezocht