De VTW Podcast

Dit is een podcast van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties over volkshuisvesting, toezicht en actualiteit. De podcasts bestaan uit verschillende thema's en onderwerpen.

Alle podcasts

01-03-2022 11:31

VTW Actueel - De Staat van de Corporatiesector 2021

In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen en Bart de Jonge te gast. Samen met presentator Hans Geurts analyseren zij de Staat van de Corporatiesector 2021. Welke conclusies trekt de Autoriteit Woningcorporaties als externe toezichthouder over hoe het de corporatiesector verging in 2021? Ook komt aan de orde is...

23-12-2021 09:34

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt' is een boek geschreven door Marilieke Engbers. In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten om over dit boek te praten: Marilieke Engbers zelf en VTW-directeur Albert Kerssies. Wat is het "ongezegde" eigenlijk? Hoe heeft Marilieke de uitkomsten...

22-12-2021 17:33

VTW Actueel - Het coalitieakkoord en de plannen voor de volkshuisvesting

In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten: Eelkje van de Kuilen en Albert Kerssies. Een speciale bijdrage is er van Randy Martens, voormalig senior belangenbehartiger bij Aedes. 

22-12-2021 15:31

VTW Actueel - De definitieve beleidsregels van de Aw

Begin december 2021 heeft de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de definitieve beleidsregels vastgesteld. In deze podcast ontvangt Hans Geurts als gasten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Albert Kerssies (directeur VTW). 

16-06-2021 13:53

VTW Actueel - De concept beleidsregels van de Aw

Op 1 juni jl. is de open consultatie gestart van de beleidsregels die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft opgesteld. In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen (AKD), Bart de Jonge (Aedes) en Hans Geurts (VTW) over de concept beleidsregels. Wat is hen opgevallen en welke verbeteringen zouden zij zelf...

10-06-2021 15:06

Van kennis naar praktijk - afl. 1: Diversiteit

In deze podcast ontvangen Hans Geurts en Lisette Vos twee experts van Berenschot op het gebied van diversiteit, inclusie en werving en selectie, Marlies Slingerland en Anke van Rossum. VTW-lid Esther Stomphorst (lid RvC bij De Key in Amsterdam) reflecteert op de uitkomsten van het onderzoek en verbindt deze met...

28-05-2021 13:53

Wikken en wegen afl. 2: Goed toezichthouden - met Gerard Erents en Koos Parie

In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan Hans Geurts en Lisete Bos met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze tweede aflevering staat 'Goed toezichthouden' centraal. Te gast zijn VTW-leden Gerard Erents en Koos Parie. 

 
13-05-2021 14:08

VTW Actueel - Aanwijzingen minister aan de Aw en het BTIV (dubbelaflevering)

In deze dubbelaflevering van de podcast VTW Actueel zijn wederom Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) te gast om te praten over twee onderwerpen: de aanwijzingen door minister Ollongren aan de Autoriteit Woningcorporaties en het concept BTIV dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Het eerste deel...

21-04-2021 14:06

Wikken en wegen afl. 1: Wonen en zorg - met Conny Heemskerk en Sophie Keulemans

In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan Hans Geurts en Lisete Bos met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze eerste aflevering staat 'Wonen en Zorg' centraal. Te gast zijn VTW-leden Conny Heemskerk en Sophie Keulemans.

 

Veel gezocht