Interview

Elma Groen en Mavis Carrilho

Van tegenstelling naar tegenspraak

Volgens Elma Groen en Mavis Carrilho wordt van de nieuwe toezichthouder gevraagd om betrokken én onafhankelijk te zijn. Hun motto: ‘Zoek het niet in de tegenstelling, maar organiseer tegenspraak.’

In de complexe wereld die niet in cijfers is te vangen, verandert de rol van de toezichthouder, zo heeft Elma Groen zelf ervaren. ´Ik heb de stap gemaakt van meer afstand houden en routinematig lijstjes afvinken naar een bewuste beïnvloedingsstijl. Zónder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, wil ik hem of haar in beweging krijgen.´ Daarin schuilt een paradox: die tussen verbinding en onafhankelijkheid. ‘Je bent betrokken, wilt bijdragen aan een positieve dynamiek, maar je moet ook kritisch en onafhankelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor de relatie met het bestuur, maar ook met de belanghouders, de huurders. En hoe doe je dat? Daar hebben we geen kant en klaar antwoord op.’  Volgens Mavis Carrilho is meer controle een doodlopende weg. ‘Controle is altijd achteraf. Het is bovendien te beperkt, omdat niet alles te meten valt.’ Aan de hand van de principes van Holding Space gaat Elma Groen – samen met Mavis Carrilho en Joke van IJzeren – aan de slag met de dilemma’s waar toezichthouders in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. ‘Het basale uitgangspunt dat niemand een monopolie op de waarheid heeft, creëert vrije ruimte om samen op zoek te gaan naar oplossingen.’ Daarbij is de vraag relevant: hoe ga je van tegenstelling naar tegenspraak? ‘Je moet niet in de overtuigingstand schieten, maar je kan in goed contact wel de ander(en) wakker schudden. Een voorbeeld? Een second opinion over de jaarrekening vragen, ook als daar niet direct een aanleiding voor is.’ Volgens Groen staan toezichthouders voor een belangrijke keuze. ‘Hoe we het níet meer willen is duidelijk. De weg die we wél willen bewandelen, is nog niet uitgestippeld. Daarvoor moeten we uit onze comfortzone stappen en handelen vanuit onze kracht.’ 


Elma Groen is veranderkundige en interim-manager. Ze is voorzitter RvT bij Thuisvester Oosterhout. Mavis Carrilho Samen met Joke van IJzeren biedem ze sessies voor toezichthouders, aan de hand van de methode Holding Space.

Interview

Elma Groen en Mavis Carrilho

Van tegenstelling naar tegenspraak

Volgens Elma Groen en Mavis Carrilho wordt van de nieuwe toezichthouder gevraagd om betrokken én onafhankelijk te zijn. Hun motto: ‘Zoek het niet in de tegenstelling, maar organiseer tegenspraak.’

In de complexe wereld die niet in cijfers is te vangen, verandert de rol van de toezichthouder, zo heeft Elma Groen zelf ervaren. ´Ik heb de stap gemaakt van meer afstand houden en routinematig lijstjes afvinken naar een bewuste beïnvloedingsstijl. Zónder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, wil ik hem of haar in beweging krijgen.´ Daarin schuilt een paradox: die tussen verbinding en onafhankelijkheid. ‘Je bent betrokken, wilt bijdragen aan een positieve dynamiek, maar je moet ook kritisch en onafhankelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor de relatie met het bestuur, maar ook met de belanghouders, de huurders. En hoe doe je dat? Daar hebben we geen kant en klaar antwoord op.’  Volgens Mavis Carrilho is meer controle een doodlopende weg. ‘Controle is altijd achteraf. Het is bovendien te beperkt, omdat niet alles te meten valt.’ Aan de hand van de principes van Holding Space gaat Elma Groen – samen met Mavis Carrilho en Joke van IJzeren – aan de slag met de dilemma’s waar toezichthouders in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. ‘Het basale uitgangspunt dat niemand een monopolie op de waarheid heeft, creëert vrije ruimte om samen op zoek te gaan naar oplossingen.’ Daarbij is de vraag relevant: hoe ga je van tegenstelling naar tegenspraak? ‘Je moet niet in de overtuigingstand schieten, maar je kan in goed contact wel de ander(en) wakker schudden. Een voorbeeld? Een second opinion over de jaarrekening vragen, ook als daar niet direct een aanleiding voor is.’ Volgens Groen staan toezichthouders voor een belangrijke keuze. ‘Hoe we het níet meer willen is duidelijk. De weg die we wél willen bewandelen, is nog niet uitgestippeld. Daarvoor moeten we uit onze comfortzone stappen en handelen vanuit onze kracht.’  


Elma Groen is veranderkundige en interim-manager. Ze is voorzitter RvT bij Thuisvester Oosterhout. Mavis Carrilho Samen met Joke van IJzeren biedem ze sessies voor toezichthouders, aan de hand van de methode Holding Space.