1

De VTW als beroepsvereniging

De VTW streeft naar sterk, deskundig, onafhankelijk, kritisch, integer en transparant toezicht en (daarom) naar professionalisering van de toezichthouders. De VTW ondersteunt in kennis over het vak volkshuisvesting, het vak corporatiefinanciën en het vak van toezicht houden. De vereniging bevordert deskundigheid en beroep via debat, opleiding, onderzoek en raadpleging, en laat daarbij ruimte voor meningsverschillen.

Leden

Op 1 januari 2019: 1.266 individuele leden bij 300 corporaties (peildatum 30 april2020). Op 31 december 2019: 1.264 individuele leden bij 295 corporaties (peildatum 30 april 2020). [noot: gedurende 2019 hadden we 301 betalende corporaties]

PE-aanbod VTW

Leden van de VTW willen zich blijvend ontwikkelen. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn, om de verantwoordelijkheden en taken als interne toezichthouder op woningcorporaties effectief te kunnen uitvoeren. Ieder lid draagt én neemt zelf de verantwoordelijkheid om op een goede manier vorm en invulling te geven aan zijn/haar ontwikkeling als corporatiecommissaris en de ontwikkeling van de RvC als team. Dit betekent dat de individuele commissaris en de RvC hier gestructureerd over nadenken, dit bij voorkeur vastleggen en dit jaarlijks bespreken bij bijvoorbeeld de zelfevaluatie van de RvC en/of in het kader van het jaarverslag van de RvC.

Leden hebben een grote vrijheid bij het kiezen van (aanbieders van) opleidingen. Ze kunnen hiervoor terecht bij zowel marktpartijen als de VTW. Vanuit haar rol als beroepsvereniging én als bevorderaar van de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties, biedt de VTW haar leden een uitgebreid PE-aanbod. Hierbij gaat het om ledenbijeenkomsten over actuele thema’s en het opleidingsprogramma van de VTW Academie dat wordt uitgevoerd door Avicenna Academie voor Leiderschap.

Voor de VTW Academie is een Programmaraad ingesteld. Deze speelt een rol bij het inventariseren van de ontwikkelbehoefte van de leden van de VTW; geeft gevraagd en ongevraagd advies over bestaande en nieuwe opleidingen en monitort de kwaliteit van de lopende opleidingen. De Programmaraad kwam 2x bijeen, in 2019 op 10 april en 29 oktober.

VTW masterclasses

In 2019 namen 435 leden deel aan de reguliere masterclasses en 47 aan de online masterclasses. In 2017 en 2018 bedroeg het aantal deelnemers aan de masterclasses respectievelijk 371 en 404. Het aantal deelnemers aan de online masterclasses bedroeg respectievelijk 244 en 87.

In 2019 en 2018 werden de masterclasses in de 2e helft van het jaar drukker bezocht dan die in de 1e helft van het jaar (2019: 159 en 276; 2018: 112 en 292; 2017: 202 en 169).

Wat verder opvalt, is dat de ‘inhoudelijke’ masterclasses beter bezocht worden dan masterclasses over ‘cultuur en gedrag’; de corporatiecommissaris is cognitiever/technischer ingesteld dan de toezichthouder binnen de zorg- en de onderwijssector.

Kijkend naar het aantal aanmeldingen voor de masterclasses van de VTW in vergelijking tot die voor de NVTZ (zorg) en de VTOI (onderwijs) en rekening houdend met het aantal leden binnen iedere vereniging afzonderlijk, heeft de VTW Academie het hoogste percentage deelnemers. Het gemiddeld cijfer voor de masterclasses van de VTW Academie was 7,9 (aantal beoordelingen 7 of hoger: 94%).

Een overzicht van de masterclasses staat in bijlage 2.

Inspiratiegroepen

In 2019 zijn, samen met Ivone Bergsma en Martijn de Loor, voorbereidingen getroffen om in 2020 weer met een aantal inspiratiegroepen te starten.

ALV en Themabijeenkomsten

Op 25 juni is de 1e ALV van 2019 gehouden, met voorafgaand een themabijeenkomst over middenhuur en de (on)mogelijkheden voor corporaties. In de ALV is Imke Frijters herbenoemd als voorzitter van de financiële commissie. Wouter de Jong is herbenoemd als lid van het bestuur.

Op 26 november is de 2e ALV van 2019 gehouden, met voorafgaand een themabijeenkomst over Opdrachtgeverschap (spreker: Bernard Wientjes) en de Renovatieversneller (spreker: Margriet Drijver). In de ALV heeft Denise Bakker-van den Berg afscheid genomen als bestuurslid, vanwege het bereiken van de maximale termijn van 8 jaar. De ALV stemt in met de voordracht om Farah Aarts tot bestuurslid te benoemen.

Ledenbijeenkomsten

De VTW organiseerde in 2019 25 ledenbijeenkomsten met 13 verschillende titels, verspreid over Nederland. In het voorjaar heeft de VTW zes regionale bijeenkomsten georganiseerd over Duurzaamheid en in het najaar zes regionale bijeenkomsten over Financiën.

Aan de bijeenkomsten namen 839 leden deel (nb dit is exclusief de deelnemers die op uitnodiging deel hebben genomen aan de bijeenkomst van VTW en De Vernieuwde Stad over ‘De Inclusieve Stad en de Governance van Netwerken’). De deelnemers zijn heel positief over de keuze van de VTW om bijeenkomsten meer in de verschillende regio’s te organiseren.

Een overzicht van de ledenbijeenkomsten staat in bijlage 3.

Communicatie

Handreikingen en publicaties

De handreikingen van de VTW staan op http://www.vtw-publicaties.nl

In 2019 zijn de volgende nieuwe handreikingen gepubliceerd:

  • Toezicht in de praktijk: 15 casussen besproken
  • Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • VTW-commissarissenpool onder de loep
  • Toezicht in de praktijk deel II: 12 nieuwe casussen besproken.

Daarnaast zijn een aantal bestaande handreikingen die door nieuwe ontwikkelingen achterhaald waren, geactualiseerd:

  • Toezicht op opdrachtgeverschap
  • Toezicht op fiscaliteit
  • Verbindingen
  • Arbeidsovereenkomst statutair bestuurder (samen met de NVBW)

Ter gelegenheid van het ledencongres over de Governance van lokale netwerken is de VTW Special Governance van lokale netwerken verschenen. Deze vind u hier: https://issuu.com/ojocomm/docs/vt1901_magazine?fr=sZWNiZjMxNTkyOA

De nieuwsbrief verschijnt één keer per twee weken per e-mail met bijna 1.890 abonnees. In de nieuwsbrief informeert de VTW over verenigingsnieuws, aankondigingen en verslagen van ledenbijeenkomsten, interviews met mensen uit en over de praktijk van de corporaties en het toezicht hierop, nieuwsberichten die relevant zijn voor corporatiecommissarissen. De nieuwsbrief verscheen in 2019 23 keer. Daarnaast heeft de VTW voor het eerst een speciale zomerselectie uitgebracht met een bloemlezing van eerder verschenen artikelen en interviews om tijdens de vakantie door te nemen. In 2019 waren er gemiddeld 1.887 abonnees, zowel leden als relaties. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief door 51% van de ontvangers gelezen.

De mediamonitor – een digitale monitor die leden via e-mail ontvangen met artikelen uit de media (landelijke kranten, vakbladen, internet) over actuele ontwikkelingen in de corporatiesector, de woningmarkt en op het gebied van governance – verscheen 30 keer. Per 31 december 2019 is de VTW gestopt met de mediamonitor.

In 2019 is vier keer het Aedes Magazine verschenen, waarin de VTW een vaste rubriek heeft. De artikelen van de VTW gingen in 2019 over: de rol van de bestuurssecretaris; opdrachtgeverschap; de governance van lokale netwerken; en samenwerking tussen commissarissen in Food Valley.

Online
VTW.nl

De website VTW.nl blijft het belangrijkste communicatiemiddel en de informatiebron voor VTW leden en onze belanghouders. In 2019 is de speciale themawebsite www.toezichtmetpassie.nl geïntegreerd in VTW.nl.

Aantal sessies (totale bezoekers)

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
76.528
63.322
59.556
53.856
53.138
50.317
49.620
46.835

 

Aantal gebruikers (unieke bezoekers)

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
40.908
32.577
29.946
28.590
30.022
28.915
27.061
27.907

 

Twitter

De VTW heeft een twitter account @CorporatiesRvC. Het twitter account is actief sinds 5 februari 2011. Op 1 januari 2019 had het account 1.438 volgers. Op 31 december 2019 had het account 1.514 volgers.

LinkedIn

In 2019 is LinkedIn actief ingezet om leden te informeren met relevante inhoudelijke artikelen en video’s. Voordat we een campagne zijn gestart om het aantal volgers op LinkedIn te vergroten, hadden we 177 volgers. Eind 2019 waren dat er ongeveer 500.

YouTube

De VTW heeft in 2018 een eigen YouTube kanaal ingericht waar video’s en korte filmpjes terug te vinden zijn. In 2019 heeft de VTW 31 video’s gepubliceerd: 10 video interviews met leden over hoe zij toezichthouden; 9 video’s van het VTW Bureau over vragen en belangenbehartiging; 7 impressies van bijeenkomsten; en 5 videocolumns van de voorzitter Guido van Woerkom.