Voorwoord

Nu we medio 2020 dit jaarverslag over 2019 publiceren, is onze leefwereld ingrijpend veranderd door de coronacrisis.

Terugkijken op het afgelopen jaar wekt daarmee een licht surrealistisch gevoel. Alle activiteiten die voor ons als beroepsvereniging zo vanzelfsprekend zijn en die we in 2019 voor u hebben georganiseerd, staan ineens op losse schroeven. Bladerend zie ik het ledencongres, alle bijeenkomsten en masterclasses voorbij komen. Waar u als lid uw professionele ontwikkeling op peil houdt, nieuwe dingen leert en waar u elkaar ontmoet. Activiteiten die allemaal niet meer vanzelfsprekend blijken te zijn. Ik zie tegelijk ook een gezonde, bloeiende vereniging die aanwezig is en voor de leden een meerwaarde biedt. Dit blijkt ook uit het grote ledentevredenheidsonderzoek dat we in 2019 uit hebben laten voeren. De betrokkenheid van onze leden is groot. De hoge respons onder de leden (31%) onderstreept dit alleen nog maar. Uiteraard zijn we heel tevreden met het goede cijfer dat de VTW krijgt van de leden (7,4) en de belanghouders (7,5).

Nu we voorlopig zijn overgeschakeld op digitale ontmoetingen en online bijeenkomsten, ervaren we dat we ook op deze manier ons kunnen ontwikkelen. Het persoonlijke contact wordt echt wel gemist. We schakelen om, we wennen aan online werken en we redden ons wel. Corporaties hebben direct oog gehad voor de positie van kwetsbare ouderen en bieden maatwerkoplossingen voor huurders in financiële problemen.

Al ruim voor de coronacrisis hebben we allemaal geconstateerd dat we in Nederland een wooncrisis hebben. Een groot tekort aan woningen, met steeds meer knelpunten voor onze huurders, de verduurzaming die veel van corporaties vraagt, gekoppeld aan een steeds grotere belastingafdracht en een krimpende investeringscapaciteit. Dit vraagt van ons allemaal een hernieuwde inzet voor onze doelgroepen met een oog voor de kansen die er wel liggen. Dat vraagt om samenwerking tussen de RvC, bestuur en lokale overheden om realistische plannen te maken en uit te voeren. Als VTW zullen we u daar zo veel mogelijk bij ondersteunen.

Al met al kunnen we met tevredenheid terugkijken op 2019 en zetten we ons in om de uitdagingen – verwacht en onverwacht – van 2020 het hoofd te bieden.

Guido van Woerkom, voorzitter VTW